Arkivnyhed - Kan være forældet

Trafik og fremkommelighed de primære årsager til p-afgifter i 2021

Parkering for tæt på vejkryds, på fortov eller på cykelsti og i områder med parkeringsforbud er på top-ti over forseelser, der har udløst flest p-afgifter i 2021.

Godt 17.000 gange sidste år blev der udstedt en p-afgift til en bilist, der havde taget chancen og parkeret på et fortov, en gangsti eller en cykelsti. Og godt 60.000 gange fik en bilist en afgift for at holde for tæt på et vejkryds.

Parkeringskontrollen i Københavns kerneopgave er at sikre fremkommelighed og fremme trafiksikkerheden og både parkering på fortov, cykelsti og for tæt på et kryds er eksempler på ulovlige parkeringer, der udfordrer trafiksikkerheden og fremkommeligheden, og som dominerer statistikken i København.

Det skal være muligt at oplade sin elbil i København, og derfor har vi holdt godt øje med elbilspladserne og pålagt afgifter til benzin- og dieselbiler, der ulovligt har optaget pladsen for elbiler
Jesper Borch
Enhedschef

Fremkommelighed er en kerneopgave

Samlet set udgjorde pålagte p-afgifter, der udfordrer fremkommeligheden eller trafiksikkerheden, ca. 75 procent af afgifterne i 2021, mens godt 25 procent af afgifterne blev pålagt for ikke at have en gyldig parkeringsbillet.

- Det er en kerneopgave for parkeringskontrollen at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed, og jeg er ærgerlig over, at farlige parkeringer igen i år fylder så meget i statistikken. Det kan måske være fristende at parkere et par meter for tæt på et kryds eller lige at smide bilen op over cykelstien, når man handler, men det skaber dårlige oversigtsforhold for ens medtrafikanter og risikerer at presse cyklister og fodgængere ud på kørebanen. Dermed skaber bilisterne potentielt farlige situationer for andre, siger Jesper Borch, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Særligt fokus på parkeringspladser til elbiler

Siden 1. januar 2020 har det været gratis at parkere en elbil på offentlige parkeringspladser i København. Det er der stor interesse for, elbilejerskabet er i vækst, og sidste år blev der etableret 320 nye parkeringspladser, reserveret til elbiler og med mulighed for opladning.

Parkeringsvagter og elbilsejere oplever imidlertid, at de reserverede pladser i nogle tilfælde ulovligt bliver optaget af benzin- og dieselbiler. Parkeringskontrollen har derfor haft et særligt fokus på elbilspladserne i 2021.

Det har ført til, at der er blevet pålagt 3.235 kontrolafgifter til fossildrevne biler, der har holdt på pladser reserveret til elbiler.

- Det skal være muligt at oplade sin elbil i København, og derfor har vi holdt godt øje med elbilspladserne og pålagt afgifter til benzin- og dieselbiler, der ulovligt har optaget pladsen for elbiler, siger Jesper Borch.

P-fakta 2021

Teknik – og Miljøforvaltningen udarbejder hvert år et overblik over antallet af parkeringsafgifter og klager, herunder over hvilke forseelser, der fylder mest i statistikken. Samtidig redegøres der for årets indtægter på parkeringsområdet og for gennemførte initiativer.

Parkeringstallene for 2021 er stadig påvirkede af covid-19 og er derfor svære at sammenligne med tidligere år. Antallet af pålagte afgifter er med 277.558 højere end sidste års lave niveau på 227.459 – men stadig lavere end før covid-19, hvor der blev pålagt afgifter i omegnen af 300.000-330.000 årligt. Det skyldes bl.a. ændrede parkeringsmønstre som følge af øget hjemmearbejde.

Top ti-listen over de gader, hvor der blev pålagt flest afgifter i 2021, er også svær at sammenligne med tidligere år – igen som følge af ændrede parkeringsmønstre på grund af nedlukning af butikker og restauranter og udbredt hjemmearbejde.  

Parkeringsafgifter

Kommunen pålægger parkeringsafgifter med hjemmel i bl.a. færdselsloven. Kommunen afregner en stor del af indtægterne fra p-afgifter til politiet, som får 50% af de faktiske indbetalinger fra p-afgifter. Der skal dog tages højde for et p/l-reguleret bundfradrag, som reelt nedbringer afregningen til Rigspolitiet fra 50 % til 41 %.

Økonomi

Københavns Kommune har parkeringsbetalingszoner med henblik på at regulere bilisternes adfærd og reducere trængsel. Kommunen afleverer alle indtægter fra betalingsparkering, som ligger over 320 kr. pr. indbygger i kommunen til staten i form af modregning i bloktilskuddet.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V