Arkivnyhed - Kan være forældet

To københavnske boligområder tages af listen for omdannelsesområder

En målrettet indsats for at udvikle Tingbjerg har båret frugt. Der er sat skub i en omfattende forvandling af området til attraktiv og blandet bydel i København med nye boliger, butikker og daginstitutioner. Også Aldersrogade er taget af listen.

Københavns Kommune og boligselskaberne Fsb og SAB har siden 2015 samarbejdet om at udvikle og løfte Tingbjerg. Med afsæt i en boligsocial indsats og en byudviklingsstrategi har boligselskaberne og kommunen haft fokus på at skabe en mere blandet by med nye fællesskaber på tværs af indkomstskel, uddannelsesbaggrund osv.

Tingbjerg bliver udviklet ikke mindst med børnene for øje. Fremtidens Tingbjerg bliver en bydel med en blanding af rækkehuse og lejligheder, spritnye børnehaver og vuggestuer og en udvidet, renoveret skole. Den centrale gade i Tingbjerg, Ruten, får nye butikker og et mere levende erhvervsliv, samtidig med at bydelens infrastruktur får et løft med bedre kollektiv trafikbetjening.

Den positive udvikling skaber ikke overraskende glæde på Københavns Rådhus, hvor de syv borgmestre og deres forvaltninger har arbejdet målrettet sammen om at løfte boligområderne.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) siger:

”Når vi udvikler et byområde, så så gør vi det for at løfte de mennesker, der bor der. For at skabe lige muligheder for alle københavnerbørn og for at skabe tryghed. Vi laver ikke en massiv indsats for at komme af med en liste. Udsatte byområder som Tingbjerg og Aldersrogade skal integreres endnu mere i byens liv, hvor man bor, arbejder, handler og tager til for at besøge venner og familie, kulturbegivenheder eller bare kører igennem på en søndagscykeltur. Det er vi ikke helt i mål med endnu. Og derfor er det afgørende, at vi sammen med beboerne fortsætter det gode arbejde med helhedsindsatser og udvikling i de to områder. Dét sagt, så er jeg en glad og stolt overborgmester i dag over beboere, medarbejdere og politikere i kommunen, som i fællesskab har løftet denne opgave, for det går den rigtige vej.”

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø) siger:

"Det er glædeligt at se, at vi fortsat rykker os i den rigtige retning. Den gode nyhed er et resultat af det lange, seje træk, vi har fokuseret på i Københavns Kommune, fordi vi ved, at det virker. Det er stadig ufattelig dumt, at skiftende regeringer bruger energi på at udskamme boligområder på en liste, som i bund og grund er ubrugelig, fordi bittesmå tilfældigheder kan afgøre, om man er at finde på opgørelsen eller ej. Hvilket i yderste konsekvens kan betyde, at folk mister deres hjem, når almene boliger rives ned eller sælges, som det er tilfældet i Mjølnerparken. Særligt når FN har udtrykt bekymring for, at lovgivningen er racediskriminerende. Det, der virker, er massive, langsigtede investeringer i den udsatte by, og det skal vi fortsætte med, uanset hvad statens opgørelse fortæller år for år".

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø):

”Vi har set en positiv udvikling i Tingbjerg og Aldersrogade. Det skyldes de boligsociale indsatser, som er sat i gang. Det er jeg som socialborgmester glad for. Men det er vigtigt at huske på, at den udvikling også kunne være sket uden ghettolisten, og jeg håber, at vi med tiden kan komme helt af med ghettolisten. Der er brug for flere almene boliger – ikke færre.”

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) siger:

”Tingbjergs pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og ledere fortjener en stor del af æren for de fremskridt, der sker i Tingbjerg. De gør alle hver eneste dag en kæmpe indsats for at hjælpe familierne og integrere børnene fra en tidlig alder, så de bliver gode til dansk, og efterhånden er det meget få børn i 1-2-års alderen, der slet ikke går i vuggestue. Tingbjerg er i dag en bydel med gode dagtilbud og en lokal folkeskole, som har høje forventninger til alle elever uanset deres baggrund, og som virkelig formår at løfte elevernes faglige resultater og få flere i ungdomsuddannelse. Efterhånden som de nye boliger skyder op, vil gruppen af børn og unge også blive mere blandet, og det er vigtigt ikke kun for Tingbjerg, men for hele København.”

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) siger:

“Det er godt, at området i Tingbjerg gennemgår en positiv forandring. Det er lykkedes med en fælles indsats mellem Københavns Kommune, boligselskaberne, beboerne og de borgere, der vælger bydelen til. Vi skal videre i fællesskab og skabe gode rammer for alle – både dem, der allerede bor der og dem, der flytter til. Vi skal arbejde for gode forhold for idræt i bydelen og et rigt kulturliv til gavn for alle. For at det skal lykkes, skal vi arbejde med vores infrastruktur og kollektive trafik til Tingbjerg. Jeg ser gerne, der på sigt kommer metro til Tingbjerg.”

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) siger:

“Det er positivt, at vi får færre udsatte boligområder, for en by uden udsatte boligområder er en sundere by. Vi ved, at beboerne i udsatte boligområder ryger mere og bevæger sig mindre. De har det dårligere mentalt og lider oftere af kroniske sygdomme end resten af københavnerne. Samtidig går de ikke så meget til lægen, og det bidrager alt sammen til mere ulighed i sundhed. Sundheden bliver ikke løftet alene ved, at et boligområde fjernes fra en liste. Det er en langsigtet indsats. Og derfor er det også vigtigt med fortsat stort fokus på at forbedre sundhedstilstanden i byens udsatte boligområder.”

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) siger:

”Det her viser, at parallelsamfundsstrategien har været helt nødvendig. For nu er Tingbjerg på vej til at blive et attraktivt byområde, hvor mange frem over vil overveje at flytte til. Sammen med boligselskaberne har vi arbejdet med problemerne, fundet nye løsninger og truffet de nødvendige beslutninger. Det er godt for Tingbjerg, og det er godt for hele København.”

Fsb’s formand, Mads Malik Knudsen, siger: ”Det er virkelig en god nyhed, at Tingbjerg ikke længere er på listen over omdannelsesområder. Det viser, at vi i den almene sektor er dygtige til at løfte opgaven med at skabe gode velfungerende boligområder. Og i fsb er vi selvfølgelig ekstra glade for, at vi sammen med beboerne har udviklet og fortsat vil udvikle Tingbjerg til en social bæredygtig bydel med plads til fællesskab og almene boliger af god kvalitet”.

SAB’s formand, John B. Sørensen, siger: ”Vi er glade for, at kombinationen af et gunstigt arbejdsmarked, skærpede fleksible udlejningskriterier, nye boliger og boligsocial indsats har båret frugt. Vi vil fortsætte vores indsats med at udvikle bydelen sammen med beboerne og de private investorer, og her vil beskæftigelse fortsat være et centralt fokusområde, for der er stadig for mange i Tingbjerg, der ikke har fået foden ind på arbejdsmarkedet.”

Kontakt

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen via pressekonsulent Anette Amalie Juhl Lindschouw, tlf. 26 13 65 49.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø) via pressekonsulent Andreas Hein, tlf. 51 36 44 94.

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø) via pressekonsulent Mikkel Sander Rydzy, tlf. 24 46 30 51.

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) via pressechef Janni Brixen, tlf. 51 33 68 60.

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) via pressechef Anders Reinholdt Jonssen, tlf. 28 87 75 50.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F) via pressekonsulent Rune Gleerup, tlf. 23 44 09 79.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) via presse- og kommunikationschef Steffen Kjær, tlf. 23 82 12 94.

Formand for boligselskabet Fsb, Mads Malik Knudsen via udviklings- og kommunikationschef, Helle Sinding-Jensen, på tlf. 61 63 74 01.

Formand for boligselskabet SAB, John B. Sørensen, kan kontaktes på tlf. 61 22 25 08.

Fakta

Tingbjerg har siden 2010, med undtagelse af 2012, været på de statslige lister over udsatte boligområder. Områderne udpeges på beskæftigelse, indkomst, uddannelse, kriminalitet og etnicitet.

Staten pålagde i 2019 Københavns Kommune og boligorganisationerne fsb og SAB at nedbringe andelen af almene familieboliger i Tingbjerg-Utterslevhuse til 40 procent inden 2030.

Københavns Kommune og boligorganisationerne har på den baggrund vedtaget en fælles udviklingsplan, hvor hovedgrebet er, at der bygges op mod 1.400 nye boliger i Tingbjerg. Hertil kommer 1.000 nye boliger i Bystævneparken.

Der er indtil videre lokalplanlagt for 750 boliger. Der er 79 private lejligheder og 8 private rækkehuse, der er færdige. Byggeriet af de næste 200 rækkehuse begynder i foråret 2023, og der er 300 boliger på vej på Ruten og herunder bl.a. et nyt plejehjem.

Der vil fortsat være lige så mange almene boliger i Tingbjerg, men der bygges nye, private boliger for at skabe en mere blandet by, der tiltrækker forskellige beboere, så der skabes en ny dynamik med nye fællesskaber.

Der bor ca. 6.000 borgere i Tingbjerg. I 1970’erne boede der ca. 10.000. Det forventes, at der i 2030 igen vil bo ca. 10.000 borgere.

Ud over nye boliger omfatter byudviklingen i Tingbjerg bl.a. opførelsen af nye daginstitutioner, en gennemgribende renovering af Tingbjerg Skole, ny KKFO og klub samt nye dagligvarebutikker.