Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Tilsyn med den pædagogiske kvalitet i Københavns daginstitutioner

TV2 viser klip fra to institutioner, hvor børn ikke får den nødvendige omsorg. Uacceptabelt, og der er draget personalemæssige konsekvenser.

I dokumentaren ”Daginstitutioner bag facaden”, som sendes på TV2 tirsdag d. 28. maj, vises der skjulte optagelser fra to københavnske daginstitutioner. Klippene viser fem situationer med børn, der ikke får den omsorg, støtte og kontakt, som de har behov for, og som vi som kommune har pligt til at give dem. Det er helt uacceptabelt, og Københavns Kommune tager de nødvendige skridt for at få rettet op på det. Det har allerede fået personalemæssige konsekvenser. De berørte forældre og medarbejdere vil få tilbudt den hjælp og støtte, som de har behov for. 

Tobias Børner Stax, adm. direktør siger:  
”Det er fuldstændig uacceptabelt, at børn i vores daginstitutioner har været i situationer, hvor de ikke har fået den omsorg, støtte og voksenkontakt, som de har behov for, og krav på. Det må ikke ske, og vi har allerede draget de personalemæssige konsekvenser, der var behov for.”

Tilsynsrapporter - vi holder øje med kvaliteten i daginstitutionerne

Det er et krav, at alle institutioner i Københavns Kommune hele tiden arbejder med at udvikle den pædagogiske kvalitet.  Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år et pædagogisk tilsyn i alle institutioner. Det foregår ved, at en pædagogisk konsulent kommer i institutionen og observerer og vurderer, hvordan institutionen arbejder med at skabe god kvalitet, dvs. hvordan yder personalet omsorg, hvordan taler personalet med børnene, hvordan støtter de og guider børnene, og hvordan stimulerer de børnene. 

Derefter modtager institutionen en tilsynsrapport, hvor det fremgår om institutionen skal ændre, justere eller vedligeholde sin pædagogiske praksis og hvad institutionen kan gøre for at rette op på eventuelle kritiske forhold. 
Ser den pædagogiske konsulent situationer ved tilsynsbesøget med svigt af og manglende omsorg for børnene skal der reageres med det samme. 

Hvis kommunen har alvorlige bekymringer for kvaliteten i en institution, bliver den underlagt et skærpet tilsyn med hyppige både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. I yderste konsekvens kan institutionen lukkes.

Som en konsekvens af tilsynets arbejdet fik den ene af institutionerne 1. april ny pædagogisk leder, fordi tilsynet havde konstateret manglende pædagogisk kvalitet. Beslutningen om at udskifte den pædagogiske leder blev truffet længe inden, forvaltningen fik kendskab til TV2-dokumentaren.  

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen siger:  
”København har generelt gode dagtilbud. Og det er vigtigt, at forældre trygt kan sende deres børn i institution. Derfor er det meget vigtigt, at ledere og medarbejdere kender deres ansvar og omgående reagerer, hvis de oplever, at børn udsættes for pædagogiske svigt. For vi kan kun handle på de forhold, vi kender til.” 

"Gennemgangen af tilsynsrapporterne med beskrivelserne af den pædagogiske kvalitet i institutionerne viser desværre, at nogle institutioner er alt for dårlige til at følge tilsynets anbefalinger. Og tilsynet har i disse tilfælde været for langsomme til at reagere på institutionernes manglende handlinger for at genoprette den pædagogiske kvalitet. Det skal vi have strammet op på hurtigst muligt."

”Med over 400 institutioner kan vi desværre ikke undgå, at nogle forældre i perioder oplever, at den pædagogiske praksis ikke er der, hvor vi forventer, at den skal være. Det kan der være mange årsager til, det afgørende er, at vi hurtigt ser problemerne og afhjælper dem, så snart vi konstaterer dem.”

Fuld åbenhed

Københavns Kommune har fuld åbenhed om kvaliteten af det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Alle forældre har mulighed for at læse tilsynsrapporterne, hvis de henvender sig til institutionens leder.  

Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder i år for anden gang et samlet overblik over kvaliteten i alle dagtilbud i ”kvalitetsrapport om dagtilbud 0-6 år.” Rapporten offentliggøres inden sommerferien og er endnu et redskab i arbejdet med hele tiden at udvikle den pædagogiske kvalitet.

I anledning af den debat om kvaliteten i Københavns daginstitutioner, som TV-dokumentaren kan give anledning til, har forvaltningen anbefalet institutionerne at tage en dialog med forældrene, hvis de har behov for det.
Hvis man som forælder har spørgsmål til arbejdet med den pædagogiske kvalitet kan man altid kontakte institutionens ledelse eller forvaltningen.

Skjulte optagelser

De skjulte optagelser i programmet er udført af en journalist, som også har en pædagoguddannelse. Den pågældende har ladet sig ansætte som pædagog i begge institutioner udelukkende med det formål at lave skjulte optagelser. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen beklager, at børn, forældre og medarbejdere i de to institutioner har været udsat for, at et menneske på denne måde har udnyttet sin ansættelse til at skaffe sig adgang til institutionen ikke med det formål at tage vare på og yde omsorg til børnene, men at filme børn, forældre og medarbejdere med et skjult kamera. 

Tobias Børner Stax, adm. direktør, siger:
”De konkrete situationer er helt uacceptable. Men enkeltstående situationer må ikke betyde, at vi generelt skal stille spørgsmålstegn ved hele pædagogfaget og kvaliteten i alle daginstitutioner. Det er er vigtigt at understrege, at generelt knokler vores medarbejdere hver eneste dag for at give børnene pædagogisk kvalitet af højt niveau. Københavns Kommune er en arbejdsplads, der vægter tillid og stærke arbejdsfællesskaber som meget væsentlige værdier. Det skal vi hjælpe medarbejderne med at holde fast i efter oplevelsen med, at medarbejdere har været udsat for så alvorligt et tillidsbrud, at en kollega har anvendt skjult kamera.”  

TV2s begrundelse om, at det ikke ville være muligt at dokumentere kvaliteten af det pædagogiske arbejde i kommunens daginstitutioner kan forvaltningen ikke genkende, da den mangelfulde pædagogisk kvalitet tydeligt er beskrevet i institutionernes tilsynsrapporter. 

De skjulte optagelser er i den ene institution foretaget i perioden 18. september 2018 til 12. oktober 2018 (ansættelsesperioden for den pågældende). For den anden institutions vedkommende er de skjulte optagelser gennemført fra 11. december 2018 til 10. januar 2019 (ansættelsesperioden for den pågældende). 

Journalisterne bag begrunder også deres anvendelse af skjult kamera med, at de har fået afslag på at filme med åbnet kamera i københavnske daginstitutioner. Den begrundelse er ikke korrekt og i åbenlys strid med tidspunkterne for optagelserne for de skjulte optagelser. Først i april henvendte journalisterne sig til den øverste ansvarlige leder for daginstitutionerne i Valby, Vesterbro og Kongens Enghave med ønsket om at filme med åbent kamera, på det tidspunkt var de skjulte optagelser allerede gennemført. 

Fakta

Københavns Kommune vurderer den pædagogiske kvalitet ud fra seks pejlemærker:

Sociale relationer

Inklusion og fællesskab

Sprogindsatsen

Forældresamarbejde

Sammenhæng og overgange

Refleksion og metodisk systematik

Hvert af pejlemærkerne kan blive vurderet i en af følgende kategorier:

Behov for ny /ændret indsats

Behov for justering af indsats

Behov for vedligehold af indsats

Pr. 1. januar i år har København indført faglige handlingsplaner, et redskab som anvendes i de institutioner, hvor der er behov for en ekstra indsats for hurtigt at få kvaliteten af det pædagogiske arbejde tilbage på et tilfredsstillende niveau. Institutionernes arbejde med at handlingsplanerne følges nøje af den øverste ledelse Børne- og Ungdomsforvaltningen.

København har 427 institutioner inkl. specialinstitutioner. 

34 institutioner er på faglig handleplan 

33.879 børn i 0-6 års-området er indmeldt i dagtilbud pr. sep. 2018

Nederst kan du se tilsynsrapporter for de 22 institutioner, TV2 omtaler i dokumentaren eller på tv2.dk. Alle øvrige tilsynsrapporter for Københavns institutioner er offentlige, og du kan få en tilsynsrapport tilsendt ved at henvende dig til institutionens leder. 

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon