Tilbud om kørsel til borgere med nedsat funktionsevne

Der er mange tilbud om kørsel, som kan komme i spil i forskellige situationer, og det kan gøre det vanskeligt for kommunen at vejlede borgerne.

Den udfordring har Borgerrådgiveren i samarbejde med navnlig Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forsøgt at minimere ved at kortlægge kørselsordninger målrettet personer med nedsat funktionsevne.

Borgerrådgiveren har i samarbejde med kommunens forvaltninger lavet en oversigt over tilbuddene. Oversigten er et redskab til kommunens enheder og skal bidrage til, at relevante borgere orienteres om og tilbydes de rette tilbud. Oversigten kan også anvendes af borgerne og vil potentielt også kunne anvendes i andre kommuner.

Baggrunden for kortlægningen var tilkendegivelser fra relevante aktører om, at området i nogen grad var uoverskueligt, og at det kunne betyde, at nogle borgere måske ikke fik tilstrækkelig vejledning om relevante tilbud i konkrete situationer. Borgerrådgiveren har takket Københavns Ældreråd og Handicaprådet i Københavns Kommune for værdifuldt input.

Borgerrådgiveren vil ligeledes rette en stor tak til Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for bidrag til overblik på de respektive forvaltningers områder, hvor opgaven med at vejlede om og visitere til disse tilbud primært ligger.

Borgerrådgiverens afsluttende brev af 15. maj 2024
Oversigt over kørselsordninger i Københavns Kommune

Borgerrådgiveren

Tietgensgade 31A

1704 København V

E-mail: borgerraadgiveren@kk.dk

Almindelig e-mail sendes ikke krypteret. Vi foreslår derfor, at du skriver sikkert til os (via Digital Post), hvis du sender oplysninger, som bør beskyttes, fx dit cpr-nr. eller oplysninger om private forhold.

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10-15 (eller efter aftale)
Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.