Arkivnyhed - Kan være forældet

Tidsbegrænset parkering i flere bydele

Otte nye parkeringszoner med tre timers tidsbegrænsning er på vej i København, mens to eksisterende zoner udvides. Formålet med de nye zoner er at nedbringe trængslen fra særligt udefrakommende parkering.

Over en halv million biler krydser dagligt kommunegrænsen til København. En del de udefrakommende bilister parkerer bilen i Københavns Kommune i forbindelse med det daglige arbejde eller rejser fra Københavns Lufthavn. Men fremover kan det blive sværere for pendlere og rejsende at finde plads til bilen, hvis parkeringen varer længere end tre timer. Et politisk flertal er nemlig enige om, at flere af byens tidsbegrænsede parkeringszoner skal udvides, og yderligere otte zoner skal oprettes.

I Vanløse og Lergravsparken udvides de eksisterende zoner, og ved Ryparken, Ålholm, Vigerslev Allé, Amager Strand, Sundbyvester og Sundbyøster oprettes nye zoner. Tilfælles har de alle, at udefrakommende bilister fremover maksimalt må parkere køretøjet i tre timer i tidsrummet 8—22. Det betyder, at tidsrummet udvides i de eksisterende zoner, hvor det tidligere har heddet 8-19. Beslutningen om flere tidsbegrænsede p-zoner er en udløber af budgetaftalen for 2022, og teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) ser frem til, at zonerne nu bliver en realitet:

- Vi har store udfordringer lokalt med langtidsparkering. Særligt på Amager og i Vanløse har man i årevis oplevet, at rejsende fra Københavns Lufthavn efterlader bilen i nærheden af metrostationer, og det skaber både parkeringsproblemer og unødig biltrafik i de plagede områder. Derfor er det et stort ønske for mange københavnere at begrænse langtidsparkering, og det gør vi nu noget ved, siger Line Barfod.

Pendlerparkering er flere steder også til stor gene, når bilister fra omegnskommunerne og andre dele af landet sætter bilen i København og bruger den kollektive transport det sidste stykke ind til arbejdspladsen. Et problem man nu gør op med mange steder, fortæller Line Barfod:

- De tidsbegrænsede zoner er effektive i forhold til at holde unødig pendlerparkering og -trafik væk. Det vil selvfølgelig stadig være muligt at få besøg af både familie, venner og håndværkere, uden at der skal betales for parkering, men pendlere kan ikke længere sætte bilen i store dele af København for at tage videre på arbejde, og det er et stort plus for de lokale københavnere. Det er jeg rigtig glad for, siger Line Barfod.

Teknik- og miljøborgmesteren håber på, at der i fremtiden vil blive bygget flere ’parkér og rejs-anlæg’ i både omegnskommunerne og rundt omkring på Sjælland, så pendlerne kan sætte bilen længere væk fra hovedstaden og tage den kollektive transport og dermed hjælpe til at nedbringe trængsel og forurening. Og Line Barfod håber også, at man i fremtiden kan lave trafikpolitik over kommunegrænserne med udgangspunkt i en regional mobilitetsanalyse:

- Vi er i København godt klar over, at vores parkeringspolitik kan betyde, at pendlere vælger at parkere bilen i nabokommunen i stedet, hvis vilkårene dér er mere lempelige, og det løser jo ikke problemerne, men flytter dem bare. Derfor håber jeg, at vi i fremtiden kan samles om at holde unødig trafik ude af hovedstadsregionen, så byerne ikke sander til i biler, og forureningen bliver bragt ned, siger Line Barfod.

I 2017 betød indførelsen af gul betalingszone, at op mod 30 pct. af bilerne svarende til mere end 3500 køretøjer forsvandt i de pågældende områder.

I 2022 tog 92 pct. af de københavnere, der både bor og arbejder i kommunen, cykel, kollektiv transport eller gang til og fra arbejde og studie. Kun 8 pct. pendlede i bil internt i København.

Fakta

Emissionsfri køretøjer er fritaget fra den lokale tidsbegrænsning.

Beboere i de pågældende områder kan digitalt ansøge om gæstelicenser efter behov.

Den tidligere tidsbegrænsning fra kl. 08-19 har kun i begrænset omfang reduceret udefrakommende køretøjer i aftentimerne, fordi det ved brug af p-skive er muligt at parkere fra kl. 16.00 til kl. 8.00 næste dag.

Godkendes indstillingen, forventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at opsætning af skiltene til de 3-timers tidsbegrænsede zoner påbegyndes ultimo 2023 med endelig ikrafttræden medio 2024.