Arkivnyhed - Kan være forældet

Tidsbegrænsede p-zoner skal forhindre generende langtidsparkering

Der er nye tidsbegrænsede parkeringszoner på vej i København, og den kommende tid inviterer Teknik- og Miljøforvaltningen derfor til en række borgermøder.

Fremover kommer der tre timers parkering flere steder i København. Det har været et stort ønske blandt mange københavnere og skal bl.a. forhindre, at langtidsparkerede biler fylder op i gaderne.

Det er politikerne på Københavns Rådhus, der i budgettet for 2022 har afsat penge til udrulningen af 15 nye tidsbegrænsede p-zoner.

Borgermøder om områdeinddeling

Teknik- og Miljøforvaltningen afholder derfor en række borgermøder for at få input til den foreslåede områdeinddeling og til det tidsrum, hvor tre timers-parkeringen skal gælde. De følges op af en høringsproces, inden politikerne på rådhuset endeligt skal tage stilling til udformningen af p-zonerne. Forvaltningen har været i dialog med lokaludvalgene, og de enkelte borgermøder vil blive afholdt i samarbejde med dem.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) ser frem til, at zonerne bliver etableret:

”Langtidsparkering er til stor gene flere steder i byen. På Amager oplever man f.eks., at nogle parkerer ved metrostationer og tager toget videre til lufthavnen, og så kan bilen få lov at stå og fylde op i byrummet, mens bilisterne er ude at rejse. Det er et stort ønske for mange københavnere at begrænse langtidsparkering, og derfor er det positivt, at der bliver etableret nye tidsbegrænsede p-zoner, og jeg håber, at mange københavnerne vil komme med input i høringsprocessen,” siger hun.

Syv steder allerede i gang

Der er allerede etableret tre timers tidsbegrænsning i syv områder i København. Det drejer sig bl.a. om dele af Bispebjerg og om området omkring Lergravsparken metrostation på Amager. Forvaltningens erfaring er, at tidsbegrænsning kan mindske parkeringspresset og antallet af udefrakommende biler i et område – særligt i dagtimerne.

Forvaltningen har fået mange henvendelser fra beboere, der ønsker tidsbegrænsning og har også udarbejdet en analyse af, hvor parkeringspresset er størst. De første borgermøder om tidsbegrænset parkering er allerede afholdt – bl.a. i Kgs. Enghave, på ydre Østerbro, i Bispebjerg og den østlige del af Vanløse, og i den kommende tid bliver der afholdt endnu fem borgermøder. På Amager er der lagt op til at indføre tidsbegrænsning i forlængelse af de eksisterende parkeringszoner i Sundby, i et område omkring Uplandsgade og ved metrostationerne langs Amager strand.

Færdig i 2023

I Valby er der lagt op til at indføre tidsbegrænsning for parkering i området ved Vigerslev Allé og langs Valby Langgade og i den sydlige del af Vanløse i forlængelse af den nuværende tidsbegrænsede zone.

De 15 tidsbegrænsede parkeringszoner skal etableres fra december til marts 2023.

Kort over p-zoner

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V