Arkivnyhed - Kan være forældet

Sundbyøster Plads klar til indvielse

Kom til indvielse fredag den 25. november kl. 16.30 – 18.00 og oplev, hvordan Sundbys hjerte i et tæt samarbejde med borgerne er blevet omdannet til karakterfuldt, trygt og grønt byrum med plads til alle.

Sundbyøster Plads har i løbet af 2022 gennemlevet lidt af en forandring.

Den gamle sporvognsplads, som udgør 3500 m2, har i årevis fremstået anonym, grå og forladt i krydsfeltet mellem Amagerbrogade, Sundbyøsterhallen, den lokale skole og en kommunal legeplads. Disse attraktioner vendte dog ryggen til Sundbyøster Plads og bidrog ikke med liv eller ophold til pladsen, der oplevedes som stor og tom.

I stedet for at fungere som et naturligt mødested og inviterende byrum har området altså mest af alt fungeret som transitplads for folk med ærinder i området.

Nye vinde over pladsen

Men nu blæser der nye vinde over Sundbyøster Plads.

Siden 2018 har borgere og lokale aktører nemlig i samarbejde med Områdefornyelsen Sundby arbejdet for at revitalisere pladsen og skabe et populært, velfungerende og trygt byrum med forudsætninger for et rigt byliv. Og nu er rammerne for den drøm klar til indvielse.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) har store forventninger til pladsens funktion som en inkluderende plads og lokalt samlingspunkt:

- Sundbyøster Plads er gået fra grå til grøn, og den er forvandlet til et indbydende byrum med grønne naturlommer i et urbant landskab, som giver identitet til området. Undervejs i udviklingen af projektet er der med stor succes blevet afholdt mange forskellige arrangementer, og jeg kan kun forestille mig, at de nye omgivelser er det perfekte grundlag for, at Sundbyøster Plads bliver til stedet, der samler Sundby. Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige, som har fået projektet til at blive til virkelighed, og et stort tillykke til alle beboere i området, siger Line Barfod.

Teater Glimt byder på vilde nycirkusoplevelser samt musik, og Amager SK står i ’Kaffebaren’. Ungerne kan gå på opdagelse efter fossiler i de flotte kalksten - og der bydes på en varm bid til alle fra Ingolfs Kaffebar.

Del af områdefornyelse

Rammerne for udviklingen af Sundbyøster Plads er blevet til i den lokale områdefornyelse, hvor lokale ildsjæle sammen med frivillige fra den lokale idrætsforening, repræsentanter fra Sundbyøster Skole, Kultur- og fritidsforvaltningen og erhvervsdrivende sammen har formuleret ønskerne til den fremtidige plads, der siden er blevet tegnet af landskabsarkitekterne BOGL. På den baggrund skal Sundbyøster Plads nu fungere som en central plads med mulighed for masser af kulturelle aktiviteter.

Omdannelsen af Sundbyøster Plads har fra begyndelsen været et af de stærkeste lokale ønsker i udarbejdelsen af en kvarterplan for området i regi af områdefornyelsen.

Indretningen skal binde de omkringliggende bygninger og funktioner sammen i en helhed, så det bliver naturligt at besøge pladsen efter skole eller i forbindelse med et besøg på legepladsen eller indkøb.

Pladsen skal inspirere til fællesskab, ophold, leg og bevægelse, uanset om du er gammel eller ung, alene eller i selskab. For at gøre op med utryghed er der arbejdet fokuseret med belysning på pladsen. Belysningen sikrer, at pladsen fremstår tryg også i de mørke timer og giver pladsen karakter og stemning.

Fakta

Sundbyøster Plads er Områdefornyelsen Sundbys første færdige byrum og på dagen kan du få indblik i den proces, der har ligget til grund for udviklingen af den nye plads. Du kan fx møde den lokale projektudviklingsgruppe og høre deres fortælling om at være borger helt inde i maskinrummet på et anlægsprojekt.

Beplantningen til pladsen tager udgangspunkt i de to store naturdestinationer: Amager Strand og Amager Fælled, samt de grønne gårdhaver og villahaver i området. Beplantningen er inspireret af disse fire natur-typologier og tæller blandt andet klippede og uklippede plæner indrammet af frodige plantninger og træer, der hænger ud over kanterne ind mod pladsen, og byder på sanselige oplevelser året rundt.

Projektudviklingsgruppen bestod af både borgere, frivillige fra den lokale idrætsforening, repræsentanter fra naboskolen Sundbyøster Skole og erhvervsdrivende. Gruppen planlagde forskellige aktiviteter og midlertidige projekter, der skulle afprøve hvilke former for liv pladsen skulle rumme i fremtiden. Børnene fra Sundbyøster Skole interviewede fx brugere af pladsen og forbipasserende, de byggede modeller i Minecraft og byggede senere midlertidige byrumsmøbler 1:1. Der blev afholdt loppemarkeder, danseopvisninger, lavet midlertidig kunst, afprøvet juletraditioner og meget mere.

Med inspiration fra fælled og strand tog en meget karakteristisk ny plads form. En plads med mange flere grønne kvadratmeter, flere muligheder for ophold og liv.

Projektudviklingsgruppens store ønske for den nye plads er mere liv. Derfor arbejder den nu for at nedsætte en pladsgruppe, der kan stå for at koordinere og igangsætte nye traditioner og aktiviteter på pladsen.

Den nye Sundbyøster Plads er resultatet af ambitiøs projektudvikling, som Områdefornyelsen Sundby har stået i spidsen for. Projektet er blevet udviklet i tæt dialog og samarbejde med bl.a. lokale borgere, herunder den engagerede og ambitiøse projektudviklingsgruppe, som har bidraget til og fulgt projektet hele vejen igennem. Det er rådgiverteamet fra landskabsarkitekterne BOGL og deres underrådgivere, som har tegnet projektet. Entreprenørfirmaet MøllerLøkkegaard og underentreprenører har anlagt projektet. Konstruktiv dialog og ambitiøst samarbejde har været gennemgående mellem alle de mange medvirkende aktører hele vejen igennem.