Arkivnyhed - Kan være forældet

Stormøde om hjælp til ukrainske flygtninge

Københavns Kommune afholder et stormøde om hjælp til ukrainske flygtninge onsdag den 9. marts 2022.

Opsamling fra stormødet afholdt på Københavns Rådhus

Onsdag den 9. marts 2022 klokken 17.00-18:30 blev stormødet om hjælp til ukrainske flygtninge afholdt i festsalen på Københavns Rådhus.

Der var et stort fremmøde fra borgere, virksomheder og frivillige organisationer, som alle gerne vil samarbejde om at hjælpe og støtte fordrevne fra Ukraine, der kommer til København.

På stormødet fik vi blandt andet fint besøg af den ukrainske ambassadør Mykhailo Vydoinyk, som udtrykte sin dybe taknemmelighed for al den hjælp, som københavnerne udviser. 

Vi fra Københavns Kommune vil gerne sige et stort tak til alle, der mødte op på Rådhuset.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i stormødet, men ønsker at yde en frivillig indsats eller på anden vis gerne vil yde hjælp til fordrevne fra Ukraine, der kommer til København, kan du kontakte Red Barnet, Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp, som alle var repræsenteret ved stormødet. Vi henviser også til Københavns Kommunes egen side, som specifikt orienterer sig mod modtagelse af fordrevne fra Ukraine, hvor du kan inde information og få svar på dine spørgsmål - Modtagelse af fordrevne fra Ukraine | Københavns Kommunes hjemmeside (www.kk.dk/ukraine).

Invitation

Begivenhederne i Ukraine har rystet Danmark og resten af verden. Samtidig har Københavns Kommune oplevet en stor og livsbekræftende velvilje til at hjælpe de flygtninge, der forventes at komme til København.

Det er fortsat uvist, hvor mange flygtninge der kommer til Danmark og til København. Og det er endnu ikke afklaret, hvilken hjælp der er behov for, og hvordan man som privatperson bedst kan hjælpe.

Københavns Kommune inviterer derfor til stormøde for københavnere, frivillige organisationer og virksomheder, der ønsker at gøre en indsats for at hjælpe de ukrainere, der måtte komme til København i løbet af den kommende tid.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og beskæftigelses– og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard sætter rammen for stormødet, hvor kommunen, københavnere, frivillige organisationer og virksomheder kan mødes, tale sammen og koordinere hjælpen til de mennesker fra Ukraine, der kommer til Danmark i forbindelse med krigen. Man vil også kunne høre mere om kommunens rolle i hjælpen.

Program

Programmet for stormødet vil blive opdateret på denne side, hvis der sker ændringer.

Kl. 17.00:

Velkomst v/ overborgmester Sophie Hæstorp Andersen Hilsen fra Ukraine v/ Mykhailo Vydoinyk, Ukraines ambassadørHvad gør kommunen, og hvordan kan man hjælpe? v/ Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester

Orientering om tilstrømning og forventninger v/ Jens Christian Jespersen, ledende politiinspektør, Københavns Politi

Kl. 17.30:

Debat og spørgsmål fra salen 

Kl. 18.00:

Netværk mellem frivillige og organisationer

Kl. 18.30:

Tak for i dag! 

Invitation til stormøde om hjælp til ukrainske flygtninge den 9. marts 2022

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V