Søg

Støtte til en god studiestart

Efter sommerferien venter studiestarten for mange unge. De fleste glæder sig, men der er også studerende, der har brug for hjælp og støtte til at komme godt i gang med uddannelse, læring og studiekammerater.

Vi har samlet en række tilbud i Socialforvaltningen, der kan være en hjælp til studerende og deres familie og venner til den bedste start.

Akuttilbuddet
Det kan være svært at flytte til en helt ny by og starte på studiet. Man kan føle sig ensomme og savne de gamle venner og familien tæt på. Alle, der står i en krise eller har svære tanker, de gerne vil dele, kan ringe til Akuttilbuddet og få en snak om det, der trykker. 

Læs mere om Akuttilbuddet

U-turn
Studieliv betyder ofte fest, farver og rustur. Men for nogle unge er det svært at stoppe festen igen. Unge, der ønsker at gøre noget ved deres forbrug af alkohol, hash eller andre rusmidler, kan der være hjælp at hente hos U-turn København. Tilbuddet er anonymt og hjælpen er tilpasset den enkeltes situation.

Læs mere om U-turn

Ungehus CPH
Ungehus CPH er et aktivitets- og samværstilbud, hvor psykisk sårbare unge kan møde ligesindede. De unge er mellem 18 og 34 år og samles omkring et bredt udsnit af aktiviteter og gruppetilbud til mennesker med psykisk sårbarhed.

Læs mere om Ungehus CPH

Din Rådgivning
Studielivet kan byde på mange udfordringer, og hvis man oven i hatten har autisme, så kan der være behov for at tale med nogen om sociale relationer eller hvordan man håndtere forandringer og stress i hverdagen. Din Rådgivning tilbyder personlig pædagogisk rådgivning om de problemstillinger, der relaterer sig til dét at håndtere en diagnose i et ungdoms- eller voksenliv.

Læs mere om Din Rådgivning

Barndom i balance
Hos Barndom i balance kan man tale om tanker og bekymringer og få hjælp til at bearbejde svære oplevelser i barndommen i forbindelse med fx alkohol og stoffer i familien eller andre nære relationer. Barndom i balance har den unge i fokus, og støtter op om at håndtere hverdagens konkrete problemer. 

Læs mere om Barndom i balance

Åben anonym rådgivning
Råd og vejledning for børn, unge og familier, der har behov for et åbent, anonymt rådgivningstilbud. Rådgiverne er uddannet til svære samtaler om stort og småt, fx skole og uddannelse, familieproblemer, alkohol, hash, ensomhed og mobning.

Læs mere om Åben anonym rådgivning

SPS – Socialpædagogisk støtte
SPS står for specialpædagogisk støtte. SPS skal sikre, at unge med en funktionsnedsættelse har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre elever eller studerende. Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, som funktionsnedsættelsen kan give i forhold til at læse på en uddannelse. 

Læs mere om SPS

IBOS studieforum
IBOS' studieforum er for studerende med synsnedsættelse, der ønsker information, tips og tricks til at komme godt igennem studiet. I denne gruppe er der fagprofessionelle input og relevante informationer fra IBOS' studievejledere, hvor den studerende søge råd, sparring og inspiration hos andre studerende.
Bliv en del af studieforum

Studievejledning på IBOS
Studerende med en synsnedsættelse kan få brug for SPS, en pc med synskompenserende programmer eller andre hjælpemidler. Hos IBOS studievejledning giver studievejlederne rådgivning om ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Pårørende, uddannelsesinstitutioner, vejledningscentre og kommuner kan også få rådgivning. 
Kontakt studievejlederne på 39 45 25 45 mandag til onsdag kl. 9-11.30 og torsdag fra 12.30 – 15.00.

Spydspidsen
Spydspidsen tilbyder særligt udsatte unge, der skal starte i skole eller uddannelse, en uddannelseskonsulent i 3-6 måneder. Spydspidsens uddannelseskonsulenter hjælper den unge med at administrere og koordinere skole eller uddannelse med den unges samarbejdspartnere, som fx forældre, sagsbehandler eller bosted. Spydspidsens uddannelseskonsulenter støtter den unge i at tjekke diverse fagportaler, overholde formelle tidsfrister, få tjek på økonomien som at søge SU eller elevløn og etablere kontakt til uddannelsesinstitutionens egne støtteforanstaltninger. 
Kontakt ungdomskonsulent Mads Klit Jensen på 2675 2290 for mere info.
Læs mere om Spydspidsen 

I Socialforvaltningen er der også muligheder for at møde andre studerende

Kom i praktik med masser af mening
Studerende, der er nysgerrige på at arbejde med udsatte og samtidig få noget på CV’et, kan komme i praktisk i SOF. Det kan fx være hos Idrætsprojektet, hvor man i praktikken vil opleve, hvordan dem studerendes faglighed bliver sat i spil. Det kan også være hos Den Sociale Døgnvagt, hvor arbejdet går du på at hjælpe alle københavnske borgere med akutte, sociale problemer uanset alder. Det kan være kriseramte familier, unge under 18, der har begået kriminalitet, hjemløse eller udsatte børnefamilier.

Praktik i Idrætsprojektet

Praktik i Den Sociale Døgnvagt

 
Hverdagsaktivisterne
Her kan alle blive en del af Københavns mest mangfoldige fællesskab. Lær en masse nye mennesker at kende, og giv lidt af fritiden i en god sags tjeneste. Hos Hverdagsaktivisterne er der fællesskab, venskab, erfaring og oplevelser for livet. Som frivillig hos Hverdagsaktivisterne er alle en del af kampen for et aktivt fritidsliv for mennesker med handicap. 

Læs mere om Hverdagsaktivisterne

Frivilligt socialt arbejde
Tag et kig på SOFs hjemmeside for frivilligt socialt arbejde. Her er der mange muligheder for at være frivillig i København, fx at hjælpe børn med lektier, eller støtte dem i et sundt og aktivt fritidsliv. Det er også muligt at blive besøgsven for en hjemløs eller frivillig i en madklub på et herberg. 

Læs mere om frivilligt socialt arbejde i København