Arkivnyhed - Kan være forældet

Sophie Hæstorp Andersen bliver ny formand for Greater Copenhagen

Der bliver fokus på at genstarte det fælles arbejdsmarked og styrke mobiliteten, når Københavns Kommune i 2022 har formandskabet for Greater Copenhagen. Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen tiltræder i dag som ny formand for samarbejdet over Øresund

I Greater Copenhagen-regionen er økonomien nu på vej i den rigtige retning igen, efter mere end to år hvor udviklingen har været præget af lukkede grænser og corona.

Står det til Sophie Hæstorp Andersen, den nytiltrådte formand i Greater Copenhagen, skal der sættes endnu mere skub i den udvikling ved bl.a. at skabe et bedre sammenhængende arbejdsmarked på tværs af regionen. 

”Genstart bliver overskriften for mit formandskab: Af vores metropol, og vores virksomheder - der mange steder råber på arbejdskraft. Og ikke mindst genstart af det sammenhængende arbejdsmarked i hele Øresundsregionen. Det er nu vi har en historisk chance og pligt for både at få dem, der har været længst fra arbejdsmarkedet i arbejde, samt tiltrække talenter til vores region og dermed hjælpe vores virksomheder med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, der kan fremme en bæredygtig vækst"
Siger Sophie Hæstorp Andersen (S)
Overborgmester og ny formand i Greater Copenhagen og fortsætter:

”Vi skal som kommuner og regioner øge efterspørgslen efter grønne løsninger. Og vi skal gøre det nemt og styrke infrastrukturen over Øresund. Det er afgørende, hvis flere svenskere skal se ideen med tage turen over broen for at søge job i hovedstadsområdet og omvendt ”.

Sophie Hæstorp Andersen overtager posten efter Region Skånes formand Carl Johan Sonesson.

”2021 har været et fremgangsrigt år for Greater Copenhagen på trods af tilbageslag med pandemien. Vi har styrket vores position som repræsentant for metropolregionen, og nu er det især vigtigt at arbejde for at åbne op for det fælles arbejdsmarked - et arbejde som startede i 2021 blandt andet med den første fælles jobmesse. Det er med tillid, at jeg nu overlader formandskabet til Sophie Hæstorp Andersen”
Carl Johan Sonesson (M)
Formand i Region Skåne og afgående formand for Greater Copenhagen

Sophie Hæstorp Andersen vil det kommende år bygge videre på succesen med fælles jobmesser, hvor man matcher ledige svenskere med danske arbejdspladser, der mangler hænder. Den første jobmesse blev holdt i Malmø sidste efterår og resulterede i 48 ansættelser og over 300 ansøgninger. I 2022 planlægges fire nye jobmesser.

Derudover vil den nytiltrådte formand arbejde for at forbedre infrastrukturen i regionen, og at Greater Copenhagens internationale tilgængelighed styrkes. Det skal bl.a. ske ved at samarbejde endnu mere på tværs af grænsen om planlægningen af infrastrukturen i regionen og ved støtte op om Københavns Lufthavns udviklingsplan samt generobringen af tabte ruter og de kommende ruteudvidelser.

Fakta

  • Greater Copenhagen er en samarbejdsorganisation for vækst og udvikling i Nordens største metropolregion med 4,4 mio. indbyggere i Sydsverige og Østdanmark. Greater Copenhagen blev stiftet i 2015 og omfatter Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland og samtlige 85 kommuner i de regioner.

     
  • Greater Copenhagen samarbejder med sine medlemmer, vidensorganisationer, virksomheder og offentlige institutioner, regionalt og internationalt. Ambitionen er, at Greater Copenhagen skal være et globalt center for vækst, bæredygtige løsninger og innovation.

     
  • Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) bliver formand for den politiske bestyrelse i Greater Copenhagen, der leder samarbejdet mellem de 85 kommuner og 4 regioner i Greater Copenhagen regionen.

For yderligere oplysninger og kommentarer

Sophie Hæstorp Andersen (S) overborgmester i Københavns Kommune og ny formand i Greater Copenhagen via pressekonsulent Nikolai Evereth, mail p33u@kk.dk og tlf. +45 4044 7446.

Carl Johan Sonesson (M) formand i Region Skåne og afgående formand for Greater Copenhagen, via Senior advisor (M), Peter J Olsson, mail peter.j.olsson@skane.se og tlf. +46 (0) 70-4487170

Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen. Mail: tdb@greatercph.com og tlf. +45 2330 2535