Arkivnyhed - Kan være forældet

Slut med ’storskrald’ i København

Københavns Kommune lukker nu ordningen storskrald og erstatter den med en ny bestående af to kategorier – ’stort indbo’ og ’indendørs træ’. Det skal gøre det nemmere for Københavnerne og sikre, at mere bliver genanvendt.

Den 1. september lukker ordningen ’storskrald’.

Mange københavnere bruger storskraldsordningen, hvor man kan stille stort affald i gården eller på fortovet foran sit hus. Desværre er der også rigtig mange, som ikke ved, hvordan det store affald skal sorteres. Derfor lukker ordningen ’storskrald’ og bliver erstattet af ordningerne ’stort indbo’ og ’indendørs træ’.

Sidste år samlede Københavns Kommune omkring 14.000 ton affald ind i ’storskraldsordningen’.

Noget af affaldet, der ender til storskrald, hører slet ikke til. Det kan være byggeaffald eller poser med tøj, bøger eller nips. Ting der ellers kan genanvendes, hvis det bliver sorteret korrekt. Derfor tager Københavns Kommune nu konsekvensen og lukker storskraldsordningen, som vi kender den og erstatter den med en ordning for ’stort indbo’ og en ordning for ’indendørs træ’.

De to kategorier skal gøre det mere gennemskueligt for københavnerne, hvordan de kommer af med det store affald. Samtidig er ambitionen, at det vil øge genanvendelsen, når mindre bliver fejlsorteret.

”Vi oplever desværre, at der bliver sat for meget blandet affald til storskrald, der slet ikke hører til. Det kan være et toilet eller store mængder tøj. Et gammelt toilet er byggeaffald, og tøjet kan genanvendes som tekstil, hvis det bliver afleveret i et sorteringspunkt eller på en genbrugsstation. I København er målet, at vi genanvender 70 % af vores husholdningsaffald. Og derfor giver det god mening, at vi nu fjerner kategorien ’storskrald’, som giver anledning til meget forvirring, og erstatter den med noget, som er lettere at forstå,” siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Det betyder den nye ordning

Fra 1. september skal affald som eks. en hullet sofa, et gammelt tørrestativ eller en ødelagt cykel stilles for sig som ’stort indbo’.

Gamle træmøbler, træplader og planker, der er brugt indendørs, skal man stille for sig som ’indendørs træ’.

Byggeaffald og imprægneret træ skal man selv køre til genbrugspladsen.

Småt affald i poser eller sække hører ikke til ordningen, men skal sorteres i de eksisterende beholdere – plast, papir, glas osv.

Der kommer to forskellige biler og henter ’stort indbo’ og ’indendørs træ’, og derfor skal man stille det adskilt.

For villaer indsamles ’Stort indbo og indendørs træ’ via henteordning fire gange om året.

I etageejendomme indsamles ’Stort indbo og indendørs træ’ efter bestilling eller fast afhentning.

Baggrund

Sidste år samlede Københavns Kommune omkring 14.000 ton affald i ’storskralds-ordningen’.

En undersøgelse foretaget af Københavns Kommune viser, at 25 % af beboerne i København ikke ved, hvad der sker med deres storskrald. Undersøgelsen viser også, at 28 % af beboerne i København tror, at det der kan bruges igen bliver givet eller solgt til genbrug.

Formålet med den nye ordning er at genanvende langt mere af affaldet og gøre det tydeligt for københavnerne, hvordan man skal bruge ordningen.