Skybrudssikring lukker midlertidigt nogle af Fælledparkens boldbaner i 2026

Som et led i at sikre København mod oversvømmelser tager Københavns Kommune i efteråret 2025 hul på et skybrudsprojekt i Fælledparken. I dele af anlægsperioden vil det blandt andet betyde, at visse af boldbanerne ikke vil være tilgængelige.

Skybrud og oversvømmelser har gennem de senere år kostet forsikringsselskaber milliarder af kroner og skabt frustrationer hos borgere, som har mærket konsekvenserne af det mere voldsomme vejr på egen bolig. Derfor har Københavns Kommune siden 2013 arbejdet strategisk med at skybrudssikre hele byen ved at skabe løsninger, der håndterer de massive regnmængder, som vi i fremtiden forventes at opleve med kortere mellemrum, end det er tilfældet i dag.

For at hjælpe til at sikre Blegdamsvej, Frederik V’s Vej og Ryesgade mod oversvømmede kældre tager Københavns Kommune næste år hul på et skybrudsprojekt, hvor dele af Fælledparkens grønne arealer skal være en del af løsningen. Etableringen forventes at vare et til halvandet år med opstart i anden halvdel af 2025, og arbejdet kan ikke undgå at komme til at påvirke livet i Københavns andenstørste park.

I anlægsperioden vil fem ellevemandsbaner samt et par mindre boldbaner periodevist ikke være tilgængelige. Anlægsarbejdet vil også betyde, at DHL samt andre større arrangementer formentlig ikke kan afholdes under normale forhold i 2026.

For at mindske generne er kommunen i dialog med projektets rådgiver om forskellige scenarier for anlægsperioden for at kunne imødekomme de mange forskellige brugeres anvendelse af Fælledparken. Men det er ikke til at komme udenom, at sådant et projekt vil medføre gener, forklarer områdechef Henriette Hall-Andersen:

- Vi er ligesom alle andre kommuner forpligtet til at skybrudssikre vores by, og den slags forandringer af byrummet vil altid i større eller mindre grad skabe gener for brugerne af byen. I Fælledparken er der brug for at inkludere dele af de grønne områder, hvor boldbanerne ligger, og det er naturligvis beklageligt, at anlægsarbejdet i begrænsede perioder vil betyde, at banerne ikke kan bruges, men det er desværre ikke til at komme udenom i dette tilfælde. Vi vil selvfølgelig til at se på, hvordan vi minimerer generne mest muligt, siger Henriette Hall-Andersen.

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på, at al jordarbejde på Blegdamsfælleden kan udføres uden for fodboldsæsonen. Når projektet er færdigt, vil områderne kunne benyttes som i dag. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil forsøge at anvise tider på andre af Københavns Kommunes baner, men da kapaciteten næsten er fuldt udnyttet i forvejen, vil projektet ikke kunne undgå at have konsekvenser for boldklubberne.

Fakta

Projektområdet indenfor Fælledparken dækker ca. 20 % af parken. 

Projektforslaget forventes behandlet af Teknik- og Miljøudvalget i juni måned.

Der er afsat 43,1 mio. kr. til skybrudsprojektet i Fælledparken.

Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter en udvidet dialog med de af Fælledparkens interessenter, der vil være særligt påvirkede i anlægsperioden. Interessenterne inkluderer Fælledparkens organiserede idrætsliv såsom boldklubberne og organisationer som Sparta, der benytter Fælledparken til årlige arrangementer som DHL.

Parkbrugerrådet er orienteret om projektet og den forestående dialog. Østerbro Lokaludvalg har i en udtalelse på baggrund af projektforslaget lagt vægt på at der tænkes yderligere biodiversitet ind i projektet.