Arkivnyhed - Kan være forældet

Skrantende bygninger får hjælpende hånd fra kommunen

Der skal gøres noget ved de usunde og utidssvarende boliger i København, og derfor er Københavns Kommune klar med 151 mio. kr. til at fremme den grønne omstilling gennem bygningsfornyelse af 1.200 ældre boliger.

Behovet for byfornyelse i København er markant højere end i resten af Danmark. Selvom langt størstedelen af befolkningen tager det som en selvfølge, at et toilet hører til i egen bolig, er det for 2.900 boliger i hovedstaden alligevel ikke tilfældet. 17.600 hjem er uden eget badeværelse, og derudover er hele 70 pct. af byens etageejendomme af energimærke D eller dårligere.

På den baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen indstillet 21 ejendomme med i alt 1.200 boliger til økonomisk støtte, som skal afhjælpe helt konkrete problemer med almindelige fornødenheder som bad og toilet og dårligt indeklima. Samlet set har projekterne en værdi af 151 mio. kr., og for teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er pengene givet godt ud:

- En del af den ældre bygningsmasse er i forfald, og beboerne mangler helt almindelige fornødenheder som bad og toilet. Det skal der selvfølgelig laves om på. For at sikre københavnerne bedre boliger og samtidig sørge for en mere klimavenlig bygningsmasse yder vi pæne tilskud til renovering af nedslidte boliger, som bliver mere energivenlige og sundere at bo i, og dermed gør vi en forskel for både klimaet og for den enkelte københavner, som bor i en utidssvarende bolig. Den prioritering er jeg godt tilfreds med, siger Line Barfod.

Pengene kommer fra den kommunale byfornyelsesramme, som er målrettet andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme. Puljens formål er at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling af byens private boligejendomme samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Siden 2018 har Københavns Kommune støttet 111 bygninger og dermed i alt 6459 boliger med over en halv milliard kroner. Sammen med ejernes egenfinansiering har det betydet en samlet investering i renoveringer af ældre københavnske ejendomme på i alt 1,8 milliarder i perioden.

Indsatsen i de 21 ejendomme medfører en gennemsnitlig beregnet energibesparelse på 26 pct. – med et par højdespringere, der mere end halverer deres energiforbrug ved bl.a. også at installere solceller. 775 boliger, som i dag er belastet af trafikstøj, støjdæmpes, og der installeres i alt 20 toiletter, 62 bad og et enkelt fjernvarmeanlæg.

I 2022 har Teknik- og Miljøforvaltningen gennemført det EU-finansierede projekt Energitjekket KBH, hvor man gennem opsøgende arbejde er gået i dialog med ejerne af E, F og G-energimærkede boligejendomme. Indsatsen har ført til, at en del af disse bygninger nu vil modtage støtte til energirenoveringer.

Fakta

 • 7.600 boliger uden eget badeværelse, heraf 2.900 uden toilet inde i boligen.
 • 6.300 boliger har ikke fjernvarme (opvarmer med f.eks. oliefyr eller brændeovn).
 • 70% af byens etageejendomme er energimærke D eller dårligere.
 • 135.000 boliger er belastede af trafikstøj (>58dB). 23.000 er stærkt belastede (>68dB).

Følgende kriterier vægtes særlig højt

 • Installationsmangler: manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme
 • Placering i udsat by eller indenfor en områdefornyelse
 • Dårligt energimærke og/eller stor forbedring i energimærket
 • Dårligt indeklima, herunder belastet af trafikstøj over 58 dB
 • Projektet demonstrerer/udvikler nye metoder eller tekniske løsninger, som vil kunne udbredes til andre københavnske ejendomme (fx ift. grøn omstilling).

Alle projekter har fået opbakning fra min. 50 procent af beboerne. Med støtten opnås at:

Der etableres 20 wc og 62 bad i eksisterende boliger (fordelt på 9 ejendomme), og der etableres fjernvarme i 1 ejendom med 6 boliger, som i dag er opvarmet med el-radiatorer.

Ejendommene opnår forventede energibesparelser på gennemsnitligt 26%, og energimærkerne forbedres i 16 af de 21 ejendomme.

795 boliger, der er udsat for vejstøj over 58 dB, støjdæmpes (fordelt på 10 ejendomme).

1 ejendom afprøver "Den Multifunktionelle Gårdfacade" (udviklet i Klimakarréen) med alternative, bæredygtige isoleringstyper og omfattende begrønning.

Støtten

Tilskuddet udgør 33 til 50 procent af alle støtteberettigede arbejder, dog med et maksimalt beløb pr. lejlighed i ejendommen. Støtten afhænger af bygningens bevaringsværdi og projektets type:

 1. A: Demonstrationsprojekt – 50 procent i støtte, max 150.000 kr. pr. lejlighed
 2. B: Bevaringsværdig ejendom (SAVE 1-4) med projekt, der fastholder/højner bevaringsværdien - 50 procent i støtte, max. 125.000 kroner pr. lejlighed
 3. C: Almindelig byfornyelse (SAVE ≥5) - 33 procent i støtte, max 100.000 kroner pr. lejlighed

Tillæg ved installationsmangler:

I tillæg til ovenstående støttesatser gives ekstra tilskud til installationsmangler (manglende toilet/bad) som del af renoveringen. Dette tilskud udgør 33 procent, dog max 75.000 kroner pr. lejlighed med manglende bad og 125.000 kroner pr. lejlighed med manglende toilet eller manglende toilet og bad.

I ejer- og andelsforeninger udregnes støtten ud fra de samlede ombygningsudgifter.

I private udlejningsejendomme udregnes støtten på baggrund af de samlede støtteberettigede vedligeholdelsesudgifter, og nuværende lejere får samtidig støtte til at indfase eventuelle huslejestigninger hen over 10 år.

Tilbagebetaling af tilskud

I henhold til byfornyelsesloven vil der for alle ejendommene blive tinglyst deklaration om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til Københavns Kommune ved salg eller ejerskifte med fortjeneste inden for 20 år (se bilag 2). Tilbagebetalt støtte tilfalder kommunekassen. Kravet om tilbagebetaling gælder den samlede ejendom for andelsforeninger og udlejningsejendomme, men den enkelte ejerlejlighed i ejerforeninger.