Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Screening viser PFOS-forurening ved tidligere brandstation i Valby

Screeninger af jorden og grundvandet på Hansstedvej 7 i Valby viser et niveau af fluorholdige stoffer – herunder PFOS - i grundvandsprøverne, som overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier. Men drikkevandet er ikke påvirket af forureningen.

Københavns Kommune har foretaget en screening af jorden og grundvandet ved Hansstedvej 7 i Valby, hvor der tidligere lå en brandstation. Da brandstationen var aktiv, blev der i forbindelse med øvelser på stationen benyttet fluorholdigt brandskum. I dag benyttes grunden kun til opbevaring og antenner.

Målingerne viser, at der er fundet fluorholdige stoffer i grundvandsprøverne og i jordprøverne. Summen af fire forskellige fluorholdige stoffer – herunder PFOS – målt i grundvandet overstiger Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier, mens alle jordprøver er under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Den konkrete forurening har dog ikke betydning for drikkevandet, da drikkevandet i Københavns Kommune kommer fra andre kommuner.

”Forureningen med PFOS på Hansstedvej er sket på et tidspunkt, hvor det var lovligt at benytte stoffet i brandskum. Derfor har vi som kommunal miljømyndighed ikke mulighed for at udstede et påbud til Hovedstadens Beredskab med henblik på at få undersøgt forholdet nærmere og få renset op. I sager, hvor forureningen er sket på et tidspunkt, hvor det er lovligt at benytte et stof, er det regionerne, der er undersøgelses- og oprensningsmyndighed, og vi har derfor sendt rapporten til Region Hovedstaden. Vi har derudover sendt rapporten til Styrelsen for Patientsikkerhed, der har den sundhedsfaglige kapacitet og kan vurdere de sundhedsmæssige aspekter."
Hans Christian Karsten
Vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Københavns Kommune har kontaktet naboerne

Baggrunden for screeningen af Hansstedvej 7 er, at Region Hovedstaden er i gang med at samle et overblik over alle tidligere brandøvelsespladser i regionen ift. PFOS-forurening. Men da Københavns Kommune af hensyn til naboerne har ønsket en hurtigere indikation af, om grunden ved Hansstedvej 7 er forurenet, igangsatte kommunen sin egen screening:

”Vi besluttede selv at få taget prøver af jorden og grundvandet ved den tidligere brandstation på Hansstedvej frem for at afvente regionens kortlægning og ser naturligvis med stor alvor på resultaterne. Derfor har vi også orienteret naboerne til grunden med det samme, og så snart vi ved mere, vil vi også invitere til et informationsmøde."
Rasmus Vanggaard Knudsen
Direktør i Københavns Ejendomme og Indkøb, som har sat screeningen i gang.

Man stoppede med at bruge brandskum med PFOS i 2002.

Fakta

 • Screeningen der er baseret på boringer, har Rambøll foretaget på vegne af Københavns Kommune. Københavns Kommune modtog rapporten den 15. december 2021.
   
 • Målingerne viser, at summen af fire forskellige fluorholdige stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) såkaldte PFAS-forbindelser målt i grundvandsprøverne er mellem 45 og 6.400 nanogram per liter. Det overstiger Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier for PFAS-forbindelser, der er fastsat til maksimalt to nanogram per liter. Målingerne er foretaget ca. 6 meter under jordoverfladen. Niveauet i jordprøverne er på mellem 0,15 og 7,5 nanogram per kilo, hvilket ikke overstiger Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Forureningen har ikke betydning for drikkevandet, da drikkevandet i Københavns Kommune kommer fra andre kommuner, derudover screenes drikkevand for PFAS/PFOS, inden det sendes ud til forbrugerne.
   
 • PFAS er en gruppebetegnelse for et antal kemiske stoffer, der er vand og/eller fedtafvisende. PFAS-forbindelserne PFOS og PFOA er med visse undtagelser i dag forbudte og omfattet af strenge restriktioner i EU. Der er ikke benyttet brandskum med PFOS siden 2002.
   
 • Screeningens resultater er sendt videre til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en vurdering af de sundhedsmæssige aspekter af forureningen. Det skyldes, at Københavns Kommune ikke har den faglige kapacitet til at afgøre, om forureningen udgør en sundhedsrisiko.
   
 • Forureningen med PFOS på Hansstedvej 7 er sket på et tidspunkt, hvor det var lovligt at benytte stoffet i brandskum. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen som kommunal miljømyndighed ikke mulighed for at udstede påbud til det tidligere Københavns Brandvæsen for at få undersøgt nærmere og renset op. Det er Region Hovedstaden, der skal vurdere den videre risiko, opsporing og eventuelt oprensning. Det er også Region Hovedstaden, der skal vurdere risikoen for, at forureningen har spredt sig på nabogrunde i området. Københavns Kommune har derfor sendt vores screeningsresultater til Region Hovedstaden.
   
 • Københavns Kommune har på baggrund af screeningens sendt et brev ud med information om resultaterne til lejer af Hansstedvej 7, Grundejerforeningen Vigerslev Haveforstad, Hanssted Skole samt de nærmeste naboer. Naboerne vil også blive inviteret til et online informationsmøde, når kommunen ved mere om processen fremadrettet.

Screening for PFAS, Hansstedvej 7 Valby

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om rapporten kontakt Økonomiforvaltningen via 21 25 15 24 eller presse.okf@kk.dk. 

For yderligere oplysninger om den videre proces og ansvar kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen via tlf. 23 27 80 90.