Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Provstevejkvarterets unikke bymiljø bliver bevaret

Et nyt lokalplanforslag lægger op til at bevare 98 bygninger, muliggør familieboliger og giver plads til små erhvervsdrivende i Københavns Nordvestkvarter og sendes nu i høring.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu får bevaret det kulturhistoriske særpræg, som kvarteret har med de mange gamle industribygninger. Samtidig sikrer vi, at små erhvervsdrivende og kreative virksomheder kan blive i området.

Sådan lyder det fra teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) om den bevarende lokalplan for Provstevejkvarteret, som snart sendes i høring blandt københavnerne.

Unikt industrimiljø

Provstevejkvarteret i Nordvest opstod som bykvarter omkring 1880’erne med mindre boligbygninger. Omkring 1900-tallet kom adskillige fabrikker til kvarteret, og siden er etageboliger og andre bebyggelser opført frem til i dag. Det har givet kvarteret dets unikke bymiljø, hvor bygningerne varierer i højder, materialer, opførelsesår og arkitektoniske stilarter.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu får bevaret det kulturhistoriske særpræg, som kvarteret har med de mange gamle industribygninger. Samtidig sikrer vi, at små erhvervsdrivende og kreative virksomheder kan blive i området.
Line Barfod
teknik- og miljøborgmester

Lokalplanforslaget udpeger 98 bevaringsværdige bygninger, som alle er karakteristiske for kvarterets egenart. Forslaget er i høj grad blevet til på baggrund af ønsker fra lokaludvalget samt andre lokale stemmer, og det er sådan byen udvikles bedst, mener Line Barfod:  

- Det her er et godt eksempel på byudvikling, hvor der er blevet lyttet til de lokale røster. Ikke bare fordi det kulturhistoriske særpræg bevares, men også fordi der stilles krav til boligernes minimumsstørrelse, så der bliver flere familieboliger, og det dermed bliver muligt for borgerne at blive i kvarteret, når de stifter familie. Nu ser jeg frem til høringen og få ideer og forslag ind fra flere københavnere, siger hun.

Lokal ide

Ideen om at lave en bevarende lokalplan er kommet fra Bispebjerg Lokaludvalg, og både lokaludvalget og Københavns Museum har været inddraget i arbejdet med lokalplanforslaget. Derudover er der afholdt et debatmøde og et dialogmøde lokalt i kvarteret, ligesom Områdefornyelse Nordvest i sommeren 2021 afholdt offentlige møder om “Udviklingsplanen for industrikvarteret langs Rentemestervej”. Udviklingsplanens beskrivelser af kvarteret og dets bymiljøer er indskrevet i lokalplanen og flere af anbefalingerne er stillet som krav i lokalplanens bestemmelser.   

Lokalplanforslaget blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget på mødet mandag den 31. januar, og sendes snarest i høring blandt københavnerne.  

Fakta

Lokalplanområdet for Provstevejkvarteret afgrænses af Frederikssundsvej, Tomsgårdsvej, Birkedommervej, Frederiksborgvej og Glasvej.

Den bevarende lokalplan er besluttet i forbindelse med Budget 2021 (BR 1. oktober 2020). 

I kvarteret udpeges 53 træer som bevaringsværdige. Der stilles krav om nyplantning af 17 nye træer i et delområde, hvor der muliggøres nye boliger og serviceerhverv, og hvor der i dag ikke er træer. Fire af de nye træer skal placeres langs Frederiksborgvej, og derudover stilles der generelt krav til bede, facadebeplantning og nye træer i kantzoner og friarealer for nyt byggeri. 

Ca. 30 % af boligerne i Provstevejkvarteret er under 50 m2, hvor kommunens gennemsnit er 12 %. I kvarteret er der de seneste fem år opført en stor andel ungdomsboliger og ca. 100 nye ungdomsboliger er på vej. For at understøtte en bredere beboersammensætning lægger lokalplanforslaget op til en minimumsgrænse for nye boliger på 50 m2. 

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V