Arkivnyhed - Kan være forældet

PPR-psykologer træner børn til at overvinde angsten

I de to københavner-bydele Brønshøj og Vanløse har PPR-psykologerne de seneste to år haft et ekstra redskab i værktøjskassen, når de skal hjælpe elever, der mistrives.

Med behandlingsprogrammet Mind My Mind kan eleven få en individuel og familieorienteret indsats, der forebygger skolefravær og behov for sygeundervisning.

Det er drenge og piger. De er mellem 8 og 16 år. Og de trives dårligt. Angst, depression eller adfærdsvanskeligheder præger børnenes hverdag i skolen og derhjemme og giver ondt i maven og fravær fra skole.

-I slutningen af 0.-klasse ville min søn pludselig ikke i skole. Han syntes, der var for meget larm og uro, og han ville ikke være væk fra os og ønskede kun at blive derhjemme. Efter sommerferien fortsatte det ind i 1. klasse, og corona-nedlukningerne gjorde det kun værre. Op mod jul havde vi et par uger, hvor hans far og jeg sad på skift i klassen for at han kunne holde ud at være i skolen. Men vi kunne godt se, at det var jo helt uholdbart, fortæller en mor til en nu 10-årig dreng, der går i skole i Vanløse. Af hensyn til sin søn ønsker hun at fortælle familiens historie anonymt.

I skolernes trivselsmålinger bliver der flere af disse børn, der trives dårligt, og henvendelserne fra deres forældre fylder hos kommunens PPR-psykologer, der ofte ikke kan gøre så meget andet end at henvise til en udredning i psykiatrien og dermed endnu en venteliste.

Men i Brønshøj-Vanløse har PPR-psykologerne de seneste to år haft et nyt redskab i værktøjskassen, når de møder skoleelever med dårlig trivsel. otte af områdets PPR-psykologer er nemlig efteruddannet i behandlingsprogrammet Mind My Mind, som er et individuelt behandlingsforløb, der er tilpasset barnets alder og som tackler lige præcis de problemer, barnet har.

-Med Mind My Mind kan vi følge barnet og familien helt tæt over et langt stykke tid. Vi ser barnet og forældrene en gang om ugen 13 uger i træk, så vi kan se, når behandlingen hjælper. Og det er glædeligt at opleve, at vi hjælper mange af dem et godt stykke videre. For andre elever får vi afklaret, at her er behov for noget mere fx i samarbejde med barnets skole, siger Maria Bærentsen der er PPR-psykolog i område Brønshøj-Vanløse i Københavns Kommune.

Det var netop sønnens lærer, der gjorde familien i Vanløse opmærksom på muligheden for, at deres søn kunne få et Mind My Mind-forløb med en af områdets PPR-psykologer, og det var, fortæller moderen, rette hjælp på helt rette tidspunkt:

-Vores søn fik et rum til at tale om sine bekymringer, og han fik redskaber til at overvinde sin følelse af utryghed og angst for at være uden os. Han var selv med til at sætte mål for, hvad han gerne ville kunne uden mor og far – fx at være alene på skaterbanen eller sove hos en ven. Vi er lykkelige for, at det ikke nåede at sætte sig til noget mere alvorligt, fortæller hun.

Træner angst og depression væk

Når PPR-psykologerne har børn i Mind My Mind-forløb, kalder de sig for ”trænere”. Meget af behandlingen handler nemlig om at træne barnet i nye måder at tænke på eller træne barnet til gradvist at prøve at gøre ting, det er bange for. Sammen med barnet og familien sætter psykologen/træneren mål for, hvad barnet gerne vil opnå.

Hvis en elev fx har angst for selv at gå til og fra skole, kan man starte med, at barnet øver sig i at gå alene det første stykke på hjemvejen, fortæller Maria Bærentsen, der oplever, at PPR-psykologerne med Mind My Mind kan hjælpe børn og unge, de ellers har haft svært ved at hjælpe.

-Vi møder børnene igen til to booster-sessioner hhv. tre og seks måneder efter forløbet, og vi kan se, at mange af dem har mindre angst. Mange af eleverne siger, det fylder ikke så meget nu, og andre siger, at de stadig kan få angst, men at nu har de redskaber til at håndtere angsten. Det er meget glædeligt at se, siger hun.

Starter med en screening

Foreløbigt har psykologerne i Brønshøj-Vanløse haft 74 skoleelever gennem Mind My Mind-behandlingen, og der kommer hele tiden nye henvendelser fra forældre, der er interesseret i at vide, om deres barn kan få hjælp via programmet. Via elevernes besvarelser af et indledende spørgeskema kan PPR-psykologerne afdække barnets problemer og ressourcer og screene for andre psykiske lidelser, så de kan afgøre, om et Mind My Mind-forløb er egnet til netop dette barn.

-Vi oplever et stort boost af forældre, der beder om en diagnose til deres børn. Især efter corona-nedlukningerne, hvor rigtig mange af de sårbare børn, blev hægtet af fællesskaberne. Og her er Mind My Mind et rigtig godt redskab. Med det program kan vi afsøge, hvad barnet har brug for og vi kan hjælpe rigtig mange af disse børn selv i stedet for blot at henvise til en udredning i psykiatrien, siger Christina Duschek, der er leder af PPR-psykologerne i Brønshøj-Vanløse.

Mind My Mind-behandlingen er afprøvet i et 2-årigt forskningsprojekt, hvor effekten blev sammenlignet med den behandling, som børn i mistrivsel ellers typisk bliver tilbudt i den kommune, de bor i.  Ved at spørge børnene og familierne, hvordan det gik hhv. 18 og 26 uger efter behandlingen, kunne forskerne konstatere, at de skolebørn, der blev tilbudt behandling med Mind My Mind-metoden, havde væsentligt færre følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder, end børnene i kontrolgruppen.

-Det er helt klart en fordel, at behandlingen er forankret hos os her i PPR. Vi har også vores gang ude på skolerne og kan nemt samarbejde med barnets lærere, hvis der er behov for det.  Samtidig har vi muligheden for at henvise videre til psykiatrien, hvis vi vurderer, at der er mere komplicerede problemer på spil eller skabe forbindelse til Socialforvaltningen, hvis der er behov for en familieindsats, fortæller Maria Bærentsen.

Finansieringen til at efteruddanne områdets PPR-psykologer i Mind My Mind-metoden kommer dels fra den statslige satspulje og dels fra nogle af de ekstra penge, der blev fordelt til kommunerne ifbm. corona-håndteringen.

Maria Bærentsen, der er PPR-psykolog (tv), og Christina Duschek (th) der er leder af PPR-psykologerne i Brønshøj-Vanløse.

Om Mind My Mind

 • Behandlingsprogrammet er et 13 uger langt individuelt træningsforløb varetaget af kommunens specialuddannede PPR-psykologer
   
 • Målgruppen er børn mellem 6-16 år som lider af fx angst, lette depressioner og visse adfærdsvanskeligheder og behandlingen tilpasses barnets alder og behov
   
 • Forældre kan selv henvende sig til PPR-enheden, hvis de vil vide, om programmet er relevant for deres barn.
   
 • PPR-psykologerne kan også visitere børn til behandling i gruppeforløb som fx Chilled og Cool Kids
   
 • Mind My Mind-behandling tilbydes skoleelever på de ni folkeskoler i Brønshøj og Vanløse.
   
 • Behandlingen er udviklet i samarbejde med Psykiatrifonden
   

 • Effekten af behandlingen er undersøgt i et forskningsprogram i Region Hovedstaden i 2017-19

Kontakt

Børne - og Ungdomsforvalningen