Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Politikerne skal beslutte placering af toilet ved Dronning Louises Bro

Mandag d. 13. december skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til placeringen af et nyt toilet ved Dronning Louises Bro. Toilettet har længe været et stort lokalt ønske.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over, at toilettet bliver handicapvenligt.

I Københavns Kommune er der 146 offentlige toiletter. Toiletterne, der er fordelt i byens parker, kirkegårde, bemandede legepladser og på gaderne, sikrer, at københavnere, turister og besøgende kan bruge byen i længere tid uden at frygte for at mangle et sted at komme på toilettet. Ved budgetforhandlingerne i oktober blev der afsat penge til køb og etablering af en permanent toiletvogn med to ikke-handicapvenlige toiletter ved Dronning Louises Bro. På mandag d. 13. december skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til placeringen af vognen, der i mellemtiden har ændret karakter – blandt andet efter input fra Nørrebro Lokaludvalg. I stedet for to ikke-handicapvenlige toiletter kommer nu ét handicapvenligt toilet. Ændringen glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Jeg bor selv på Nørrebro og ved, at der i årevis har været et stort lokalt ønske om at få et toilet ved Dronning Louises Bro. Jeg er rigtig glad for, at forvaltningen har taget lokaludvalgets input til sig og sikret, at toilettet bliver handicapvenligt. Det er langt fra alle i byen, der bare kan gå ind på en café og bruge penge på en kaffe og på den måde komme på toilettet, og derfor er det vigtigt, at vi sørger for at have tilstrækkeligt mange gode og sikre offentlige toiletter, som kan benyttes gratis døgnet rundt.
Ninna Hedeager Olsen (EL)
Teknik- og miljøborgmester

Teknik- og Miljøforvaltningen lægger op til, at toilettet bliver placeret på Nørrebro-siden af Dronning Louises Bro. Ved Sortedam Dosseringen lige overfor nummer 1 (se vedlagte kort – den røde prik angiver den foreslåede placering). Placeringen er tæt på de nødvendige tilkoblingsmuligheder til kloak, el og vand, ligesom den er let og sikkert tilgængelig fra broen. Placeringen kræver byggetilladelse samt en dispensation fra søbeskyttelseslinjen og områdets fredning. Forvaltningen søger disse hurtigst muligt og vurderer, at alle tilladelse og dispensationer kan opnås.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget nikker til den foreslåede placering, vurderer forvaltningen, at toiletvognen kan være opsat og klar til brug i løbet af efteråret 2022.

Fakta

På budget 2022 blev der bevilliget 0,5 mio. kr. til opsætning af en toiletvogn med to ikke-handicapvenlige toiletter ved Dronning Louises Bro. Der blev samtidig afsat 0,3 mio. kr. til afledt drift samt 0,1 mio. kr. i 2022 og frem til reduktion af parkeringsindtægter og 0,1 mio. kr. på finansposter i 2022 og frem til statslig modregning i reduktion af parkeringsindtægter og til nedlæggelse af parkeringspladser. Forvaltningen foreslår efter dialog med toiletleverandøren at opsætte ét handicapvenligt toilet i stedet for to ikke-handicapvenlige toiletter. Det sker inden for samme bevillingsmæssige ramme.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V