Politikere giver håndslag på en ny retning for skoler og dagtilbud

Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg har den 26. juni 2024 besluttet en retning, som styrker skoler og dagtilbud i København, så flere børn kan blive i fællesskaberne der. Men det bliver uden et måltal.

Politikerne har besluttet en række pejlemærker, som angiver retningen:

  1. Forskellighed er en styrke. Et mangfoldigt samfund med stor sammenhængskraftgrundlægges i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.
  2. Den bedste forebyggelse er høj faglig kvalitet i alle vores tilbud, med tydelige forventninger og forudsigelighed for børnene.
  3. Alle børn og unge uanset udfordringer og ressourcer har ret til at være en del af fællesskaberne, og alle har noget at bidrage med.
  4. Vi skal løse udfordringerne, hvor barnet allerede er, og tænke i mangfoldige fællesskaber fremfor eksklusion.
  5. Ingen skal opleve at stå alene, når det bliver svært – det gælder både børn, forældre og fagprofessionelle.
  6. At vi ser børnenes og forældrenes liv i sammenhæng - læring, socialt og arbejdsmæssigt

Dermed er politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget enige om at følge den nationale ambition, der blev besluttet i foråret med folkeskoleforliget. Her er målet også at styrke almenmiljøerne, så flere børn kan blive i fællesskabet her.

Uden måltal

Politikerne besluttede, at der fremover skal være flere børn og unge, der skal have deres hverdag i et alment miljø, men politikerne ønskede ikke at styre efter et konkret måltal.

Model for visitation

På mødet blev det også besluttet, at der er behov for en grundig gennemgang af, hvordan den fremtidige visitation til specialområdet skal se ud. Derfor blev beslutningen på mødet udskudt, og det blev aftalt, at Borgerrepræsentationen skal inviteres til en gennemgang af mulige modeller i august.

Basispladser

Politikerne har også besluttet, at basispladserne ikke skal afskaffes, men de skal fremover forankres tættere i almene dagtilbud. På den måde skal der skabes mulighed for, at den særlige pædagogiske viden og kompetence kan komme en bredere børnegruppe til gavn og bidrage til kapacitetsopbygning af de øvrige institutioner.

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal arbejde videre med en fremadrettet model for omlægning af institutioner med basispladser, så de samtidig arbejder i og understøtter områdets øvrige institutioner, men med en indfasning, hvor ingen børn i basispladser i dag skal skifte institution.

Inddragelse

Politikerne er også enige om, at det er vigtigt at lytte til de faglige organisationer og forældreorganisationerne samt interesseorganisationerne. Der lyder derfor en opfordring fra politikerne til at henvende sig til dem med input og indsigter, som knytter sig til arbejdet med at gøre dagtilbud og skole bredere.

Politikerne vil finde midler til at skabe bredere børnefællesskaber i det kommende budget og er samtidig enige om, at indfasningen skal finde sted fra skoleåret 2026/2027 eller fra skoleåret 2027/2028.

Se materialet fra den politiske behandling af sagen

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.