Arkivnyhed - Kan være forældet

Pio parken er forvandlet, og nu skal den indvies

Området mellem Ellebjerg Skole og Mozarts Plads har fået en ordentlig overhaling og byder nu blandt andet på forskellige baner, 150 nye træer og en generel åbning mod det omkringliggende kvarter.

Den oprindelige del af Sydhavnen gennemgår store forandringer i disse år. Nær Scandiagade er et erhvervsområde godt i gang med at blive omdannet til et bykvarter med boliger og serviceerhverv, og i Sydhavnens hjerte arbejdes der intenst på den kommende metrostation på Mozarts Plads.

Blot et stenkast derfra er Pio Parken nu klar til indvielse, hvor visionen er, at parken bliver det lokale samlingspunkt ved at åbne skolens offentlige arealer for alle byens borgere, så faciliteterne også kan bruges uden for skolens åbningstid af hele kvarteret. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) glæder sig over de store forandringer, der er sket:

- Det har været et stort lokalt ønske at få gjort noget ved området, som førhen bar præg af nedslidning, opdeling og til tider utryghed. Nu kan elever, naboer og besøgende nyde godt af, at området inviterer omverden indenfor i grønne omgivelser, hvor der er plads til både ophold og leg. Jeg vil gerne sende en stor tak til alle de involverede, som gennem den lokale områdefornyelse har været med til at gøre drømmen til virkelighed. Nu har den gamle del af Sydhavnen endnu et tilløbsstykke, siger Line Barfod.

Også børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) er glad for opgraderingen af området:

- I takt med at Ellebjerg Skole udbygges, er det godt, at der er fokus på rekreative områder. Det er vigtigt, at skolerne har gode faciliteter til bevægelse og leg, da det er med til at skabe god trivsel. At faciliteterne samtidig åbnes mod det omkringliggende kvarter vil være til glæde og gavn for beboerne i området, siger Jakob Næsager.

Pios Plæne ved hjørnet af Borgmester Christiansens Vej og Louis Pios Gade er blevet til en ny adgangsvej til skolen og skal fungere som bindeled mellem den nye skolepark og det øvrige sydhavnskvarter. I selve parken er der anlagt en kunstgræsbane, en multibane, to pannabaner, en pumptrack bane til løbehjul, skateboards, rulleskøjter og cykler, en løbebane med springgrav samt en svævebane. I parken findes nu også grønne arealer med træer og beplantning, som kan bruges til naturrelaterede lege- og læringsmiljøer samt en bålplads. Gynger og kolbøttestænger med mere inviterer til leg og bevægelse.

Vi fejrer åbningen af den nye skole- og kvarterpark mandag den 15. maj kl. 15-18, hvor der vil være sjove aktiviteter for både børn og voksne og mulighed for at møde de lokale foreninger og institutioner.

På dagen kan du blandt andet stå på løbehjul og skate på den nye pumptrackbane eller spille bold på den nye kunstgræsbane og de to nye pannabaner. Du kan også tage en tur i svævebanen eller hygge omkring bålpladsen.

Fakta

Tidspunkt: Mandag d. 15. maj 2023 kl. 15.00 - 18.00Sted: Indgang til parken ved Ellebjerg Skole – P. Knudsensgade 37-39, 2450 København SV

Program

Kl. 15.00: Pio Parken åbner for aktiviteter

Kl. 16.00: Åbningstaler v. teknik- og miljøborgmester Line Barfod og børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager. Her vil de også indvie parkens nye skilt, der viser vej i parken og ud i verden. 

Kl. 16.30: Prøv Pio Parkens mange sjove aktiviteter og mød de lokale foreninger og institutioner.

Praktisk

Indgang til Pio Parken ved Ellebjerg Skole, Frederiksholm Kirke og Louis Pios Gade.

Om Pio Parken

Pio Parken er en ny park, der samler Ellebjerg Skoles udearealer. Parken er omdannet til en åben park mellem de omkringliggende institutioner, bl.a. Ellebjerg Skole, som giver skolens elever og Sydhavnens borgere en ny attraktiv park på ca. 14.000 kvadratmeter. Parken grænser også op til senior- og familieboliger, Frederiksholm Kirke, fritidshjem, skolehaver og den kommende metrostation på Mozarts Plads.

Projektet var en del af den daværende Områdefornyelse Sydhavnen, og der har været mange aktive elever og borgere, som har bidraget og deltaget i borgermøder og aktiviteter om at skabe den nye park. På dagen siger vi derfor også vi tak til alle dem, der har været med til at skabe den nye park, der kommer hele kvarteret til gavn.

Der er tilført 55 nye cykelparkeringspladser. Projektforslaget har ikke haft konsekvenser for bilparkering.

Fire træ er blevet fældet, mens 35 træer er bevaret. Som en del af projektet er der plantet ca. 150 nye træer i projektområdet. Arterne består af mirabelle, paradisæble, fuglekirsebær, hæg, østrigsk fyr, serbisk gran, bjergfyr, navr, elm med flere.

Det nye grønne parkareal med bålpladsen og arealer med frugtbuske skal skabe grundlag for nye læringsmiljøer. Bynaturen er styrket gennem plantning af mange forskellige arter af planter, buske og træer.

Projektet har en værdi af 18,5 mio. kr.