Arkivnyhed - Kan være forældet

Pædagogmedhjælpere lærer om små børns udvikling

I København mangler der ligesom i resten af landet pædagoger. For at inspirere flere til at tage en pædagoguddannelse og give de ansatte uden uddannelse bedre redskaber til at udføre deres arbejde tilbydes pædagogmedhjælpere nu et nyt kursus i pædagogik.

Hannah Faber arbejder til dagligt som pædagogmedhjælper i Børnehuset Bodil på Amager. Hun er en af de medarbejdere, der har tilmeldt sig et-dagskursus for nye pædagogmedhjælpere, der finder sted på Københavns Professionshøjskole.  

-Jeg synes, kurset er en god mulighed for at lære, hvordan vi i højere grad giver børnene det, de har brug for i deres hverdag. I dag bruger jeg meget min intuition, når jeg er er på arbejde, men nu får jeg nogle værktøjer, jeg kan bruge, når jeg er samme med børnene, fortæller Hannah Faber.  

Hannah Faber håber at blive klogere på noget helt særligt på kurset.  

-Jeg er i en vuggestue med de mindste børn, der skal køres ind. Jeg håber at lære noget mere om, hvordan man skal imødekomme de helt små børns behov især i starten, når de for første gang skal lære at være væk fra deres forældre, lyder det fra pædagogmedhjælperen.  

Det overordnede formål med kurset er netop at introducere unge pædagogmedhjælpere til arbejdet med små børn og også det ansvar de har i det pædagogiske arbejde med børnene.   

Kurset har fokus på, at pædagogmedhjælperne skal udstyres med konkrete værktøjer til at indgå i et positivt samvær med børnene.   

Børne - og Ungdomsborgmester Jakob Næsager ser frem til, at pædagogmedhjælperne i Københavns Kommune kan udvikle deres faglighed.  

-Det er en udfordring i hele landet at rekruttere pædagoger. I København er det er ekstra stor udfordring, fordi 16 procents af landets børn bliver født i København. Når vi ikke kan skaffe nok uddannet personale, har vi valgt at opkvalificere de voksne, vi allerede har tilknyttet vores institutioner. Derfor er jeg meget glad for, at vi med budget 2023 og puljen til rekruttering og fastholdelse i Københavns Kommune også har prioriteret kompetenceudvikling af pædagogmedhjælperne meget højt, fortæller børne og ungdomsborgmester Jakob Næsager.  

Hannah Faber mener også, at kurset er et godt supplement til de udannede pædagoger.  

-Jeg synes, det er en rigtig fed mulighed. Jeg vidste ikke kurset fandtes, før min chef fortalte om det. Der er mangel på pædagoger i kommunen, men vi er mange medhjælpere. Det skal ikke gå ud over børnene. Det her er en måde at opfylde behovet for pædagoger København, fortæller Hannah Faber.  

Hannah Faber har deltaget på et af de første kurser for pædagogmedhjælpere i København. 

Fakta

-De første kurser for pædagogmedhjælpere afholdes i foråret 2023.  

- I alt afholdes der 8 årlige kursushold á 25 deltagere, som giver unge pædagogmedhjælpere et kompetenceløft i forhold til viden om små børns udvikling og sprog samt viden om pædagogstudiet  

I budgettet er afsat: 1,3 mio. kr. i 2023 samt 1,2 mio. kr. i perioden 2024-2026 årligt. 

Dianna Maria Simonsen Smith

Pressekonsulent

Børne- og Ungdomsforvaltningen