Arkivnyhed - Kan være forældet

Pædagogisk idræt hitter blandt både børn og personale på Blågård Skole

Pædagogerne i fritidsinstitutionen ved Blågård Skole, Stjernestøv, har siden oktober haft undervisning i pædagogisk idræt, og det har vist sig at gavne både elever og personale.

Yoga, body-scan, brain-breaks, mindfulness og kampsport. Det er blot nogle af de aktiviteter, som børnene fra Blågård Skole har arbejdet med de sidste par måneder. Kampsporten har bl.a. haft til formål at gøre eleverne mere opmærksomme på deres egne og andres grænser, mens de såkaldte brain-breaks har været benyttet i undervisningen til at give fornyet energi og ilt til hjernen.

De mange, nye aktiviteter er et resultat af, at pædagogerne fra fritidsinstitutionen siden oktober har haft fem undervisningsgange i pædagogisk idræt via den såkaldte BOB-indsats - Børn – og bevægelseskultur - der startede som et pilotprojekt tilbage i 2015 for børn med motoriske udfordringer. Men da bevægelse er vigtigt for at sikre alle børns læring og udvikling, er det sidenhen blevet implementeret i forskellige institutioner i både Brønshøj/Vanløse samt Nørrebro/Bispebjerg.I Blågårds fritidsinstitution afholder pædagogerne både åbne aktiviteter, forløb for udvalgte børn og forløb for tilmeldte børn tre gange om ugen i institutionens gymnastiksale. Derudover har flere af pædagogerne også overtaget idrætstimerne i skoletiden, og hver klasse er tildelt en primærpædagog, der er i skolen en fast ugentlig dag, hvor de også har afprøvet de nye bevægelsesaktiviteter.

Bevægelse skal bruges rigtigtTanja Christensen, der til daglig er Lektor på VIA University College, og som har undervist pædagogerne fra Blågård Skole i den pædagogiske idræt, fortæller, at formålet med undervisningen er at arbejde med bevægelse, der har et pædagogisk mål.

- Børn kan være forskellige i niveau – nogen er gode med bolde, andre der bange for dem. Nogen er gode til at samarbejde, andre er ikke, men der skal være plads til alle. Det handler derfor også om at se, hvad de forskellige børn har behov for og tilpasse aktiviteterne til dem. Hvis de f.eks. ikke er gode til at samarbejde, får de bevægelseslege, hvor de kan øve sig i at samarbejde, fortæller Tanja Christensen og forsætter:- Hvis børn er urolige, når de har undervisning eller er i institution, er der mange, der kan tænke, at de har brug for at komme ud at løbe en tur eller lignende. Men det kan faktisk skabe mere uro, fordi deres arousal bliver for høj. Børn, der er urolige, har nærmere brug for tungt, langsomt muskelarbejde – f.eks. som at bære hele sin kropsvægt i armene op fra en stol. Bevægelse er altså godt – man skal bare vide, hvordan man bruger det på den rigtige måde, siger Tanja Christensen.

Positive effekter i hverdagen

Nanna Lauesgaard, der er er KKFO-leder på Blågård Skole, har også deltaget i alle undervisningsgangene, og hun oplever, at undervisningen har givet flere positive effekter.

-Halvdelen af personalegruppen, der har deltaget i undervisningen, er ansat indenfor det sidste år. Derfor har det også haft en enorm teambuilding effekt over en ny fælles faglighed. Pædagogerne har haft mulighed for at prøve de aktiviteter sammen, som de i forskellige teams har lavet med børnene. Det giver et stærkere samarbejde og ikke mindst et stærkere sammenhold, fortæller Nanna Lauesgaard.

Det er dog ikke kun i forbindelsen med undervisningen, at den pædagogiske idræt har haft en god effekt. Den mærkes også i hverdagen i både skolen og i institutionen.

-Børnene sidder ned længe i løbet af en dag, særligt i skolen. Undervisningen i pædagogisk idræt har givet en fornyet opmærksomhed og bevidsthed om, hvilke signaler de sender, og hvordan de har det. Derudover er flere af de aktiviteter, vi har haft i undervisningen i pædagogisk idræt, også blevet trykt på plakater, så de fungerer som aktivitetskort, der kan benyttes i skoletiden. Plakaterne anvendes sågar også af skoleledelsen, som udleverer dem til lærerne og forældrene på netværksmøder. Derfor er det også opstået en helt ny dialog i samarbejdet mellem pædagoger, lærere og forældre, siger Nanna Lauesgaard.Pædagogerne afsluttede i slutningen af februar den sidste undervisningsgang i pædagogisk idræt, men de mange nye aktiviteter er kommet for at blive på Blågård Skole.

En del af undervisningen består i, at pædagogerne selv afprøver aktiviteterne, så de får en bedre fornemmelse af, hvordan de fungerer, hvilke børn de kan passe til, samt hvordan de sikrer, at der er en pædagogisk bagdør, der hjælper alle til at deltage.
Efter hver aktivitet spørger underviseren Tanja Christensen (nr. 2 fra højre), hvad pædagogerne synes om aktiviteten. Alle kan byde ind med deres holdning og dele deres overvejelser i plenum.
Det er plakater med aktiviteter som disse, som både pædagoger, lærer og ledelse fra Blågård Skole bruger.

Fakta

  • Undervisningen i pædagogisk idræt har både bestået af teori og praksisøvelser.

     
  • Det betyder, at pædagogerne undervejs har udviklet forskellige aktiviteter i teams ud fra teorien, som de efterfølgende har kunne prøve af sammen i undervisningen mhp. at få og give hinanden feedback.

     
  • Formålet med de forskellige aktiviteter er at skabe deltagelsesmulighed for børn, og aktiviteterne har skulle passe til børn i 6-12-årsalderen.

Kontakt

Børne - og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon