Overborgmester og kommuner i hovedstaden med kraftig advarsel til regeringen: Drop ikke støtten til hovedstadens turisme

Der er blevet investeret massivt i at gøre Hovedstaden til en attraktiv turistdestination. Men nu anbefaler udvalg at droppe statens støtte til hovedstadens turisme. Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen sender nu en kraftig advarsel til regeringen.

Hovedstadsturismen er tilbage i topform efter corona-pandemien, og de seneste tal for overnatninger på hovedstadens hoteller mm. viser, at turismen har nået et nyt rekordhøjt niveau. En stor del af den bedrift bidrager turismeorganisationen Wonderful Copenhagen til.

På trods af det har et udvalg nedsat af regeringen i dag anbefalet at trække støtten til Wonderful Copenhagen som led i en sanering af erhvervsstøtten. Det vil være et kæmpe tab for hele Danmarks turisme, lyder det fra Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen. Sammen med Steen Christiansen (S) borgmester i Albertslund Kommune og Karsten Längerich (V), borgmester i Allerød Kommune, hhv. formand og næstformand for det tværkommunale samarbejde i Hovedstadsregionen, KKR Hovedstaden, sender hun derfor en kraftig advarsel til regeringen:

”Jeg er meget bekymret for den pris, byens virksomheder og københavnerne vil komme til at betale, hvis man trækker investeringerne i turismen via Wonderful Copenhagen. Flere besøgende og turister skaber mere byliv, flere arbejdspladser og er godt for ikke bare København, men for hele hovedstadens og hele landets kulturliv, butikker, hoteller og restauranter. Alt det bidrager Wonderful Copenhagen til. Derfor vil jeg på det kraftigste advare regeringen mod at følge anbefalingerne. Det vil være et kæmpe tab at droppe støtten til hovedstadens turisme,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

”Wonderful Copenhagen er en forudsætning for turisterhvervets udvikling og fortsatte succes. Wonderful Copenhagen skaber på mange måder rammerne for både bredde og spredning i turismen samt styrket samarbejde mellem aktører og udnytter derved potentialet for både oplevelser, arbejdspladser og erhvervs- og turismeudvikling på tværs i en hovedstadsregion med 29 kommuner”, siger Steen Christiansen. 

”Hvis man fjerner statens støtte til hovedstadsturismen, er jeg bange for, at det kommer til at gå ud over antal arbejdspladser. Turismebranchen er historisk en branche, hvor også folk med korte uddannelser, eller ingen uddannelse, får muligheder for et spændende job. Desuden skaber turismen masser af omsætning, og placerer hovedstaden som et sted, man gerne vil rejse til, bo og arbejde, siger regionrådsformand i Region Hovedstaden, og medlem af bestyrelsen i Wonderful Copenhagen”, Lars Gaardhøj .

Erhvervsorganisation står for skud i spareanbefalinger

Det er ikke kun Wonderful Copenhagen, der står for skud i udvalgets anbefalinger om at spare på statens erhvervsstøtte. Det anbefales også at trække støtten til erhvervsorganisationen Copenhagen Capacity. Organisationen arbejder for at tiltrække virksomheder, investorer og talenter til hele hovedstadsregionen. Over 22.000 internationale kandidater har ansøgt om job via Copenhagen Capacitys indsatser. Men det kan være slut, hvis regeringen følger anbefalingerne og trækker støtten til Copenhagen Capacity.

”Det skal være nemmere for udenlandske virksomheder, investorer og medarbejdere at vælge København og Danmark – ikke sværere. Hovedstadens virksomheder oplever en akut mangel på arbejdskraft, og derfor er det helt misforstået, hvis man fjerner støtten til Copenhagen Capacity,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

”Copenhagen Capacity understøtter udviklingen i Hovedstadsområdet, blandt andet ved at øge den internationale kendskabsgrad og ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Copenhagen Capacity spiller derfor en vigtig rolle i forhold til, at hovedstadsområdet også fremadrettet kan stå stærkt i den internationale konkurrence,” siger Steen Christiansen.

Kontakt

  • Kontakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen via Økonomiforvaltningens pressetelefon +45 21 25 15 24
  • Kontakt til formand for KKR Hovedstaden, borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen via chefkonsulent Maria Cecilie Pautsch Weischer på rcw@albertslund.dk / 29 12 12 55
  • Kontakt til regionsrådsformand Lars Gaardhøj 7020 9588 

Fakta

  • Wonderful Copenhagen bidrager hvert år til millioner af turistovernatninger i Hovedstaden. I 2019 bidrog organisationen til, at der var 12,3 mio. kommercielle turistovernatninger i Region Hovedstaden (minus Bornholm). Det medførte 52,9 mia. kr. i turismeomsætning i samme geografi.
  • Wonderful Copenhagen og turismen i København er ikke kun en vækstmotor for København, hovedstaden står for knap 40 pct. af den samlede turismeomsætning i Danmark.
  • De seneste tal for overnatninger på hovedstadens hoteller mm. viser, at genopretningen efter corona-pandemien har taget så meget fart, at turismen nu ligger ca. 18,2 pct. over 2019-niveau. Det er nyt rekordniveau. Derudover er det også en stigning på 10,8 pct. sammenlignet med 2022.
  • I dag modtager Wonderful Copenhagen årligt 44 mio. kr. i basisfinansiering fra staten og 16 mio. kr. fra hovedstadskommunerne, hvoraf Københavns Kommuner støtter med 12 mio. kr.
  • I 2022 tiltrak Copenhagen Capacity 31 udenlandske investering, og over 22.000 har ansøgt om job via Copenhagen Capacitys indsatser.
  • Copenhagen Capacity finansieres i dag bl.a. af staten via erhvervsstøtten med 10 mio. kr. årligt. Københavns Kommune bidrog i 2023 med ca. 5 mio. kr. Derudover modtager organisationen projektmidler fra bl.a. Greater Copenhagen.