Arkivnyhed - Kan være forældet

Otte ud af ti borgere er tilfredse med deres forløb i jobcentrene

En ny VIVE-rapport, der undersøger borgernes tilfredshed med Jobcenter København, viser, at ca. 79% er positive omkring deres forløb i jobcentret.

Jobcentrenes behandling af ledige borgere har i mange år været til offentlig diskussion. Senest har den nye SVM-regering, som en del af regeringsgrundlaget, lagt op til, at jobcentrene skal nedlægges.

Men en ny rapport fra forsknings- og analyseinstituttet VIVE viser, at langt størstedelen af de borgere, der kommer i Jobcenter København, overordnet set er tilfredse med deres forløb. Nærmere bestemt 79% af de borgere, der i rapporten går under betegnelsen ’udsatte’, og 78% af dem, der vurderes som værende ’job- og uddannelsesparate’. Blandt begge grupper udtrykker hele 89% tilfredshed med deres sagsbehandler, bedømt ud fra seneste samtale.

Det er tal, der glæder beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Jens-Kristian Lütken:

”Jobcentrene er jo til for de lediges skyld. Derfor er det afgørende, at borgerne oplever, at de bliver behandlet ordentligt og er tilfredse med den indsats, som de ansatte i jobcentrene udfører.”

Borgmesteren hilser rapportens fund særligt velkomne i en tid, hvor der har været meget blæst om jobcentrene:

”Jobcentrene har på det seneste været et udskældt område, hvor enkeltsager har fået lov til at dominere den generelle opfattelse af det gode stykke arbejde, der bliver udført af medarbejderne. Derfor håber jeg, at denne rapport kan være med til at nuancere billedet af borgernes tilfredshed med jobcentrene,” udtaler beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Jens-Kristian Lütken.

 

FAKTA OM RAPPORTEN

Rapporten ”Borgeroplevelser af Jobcenter København, 2022” er udarbejdet af det nationale forsknings- og analyseinstitut VIVE.

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten har VIVE’s medarbejdere gennemført interviews med 331 borgere på otte københavnske jobcentre fra september til december 2022.

Undersøgelsen består af svar på syv forskellige spørgsmål. Herunder ”Hvor tilfreds er du med din samtale med din sagsbehandler?” og ”Hvordan føler du dig behandlet her i jobcenteret?”

I rapporten er besvarelserne delt op på to forskellige grupper af borgere:

’Udsatte’ borgere (fx aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og ressourceforløbsmodtagere) samt ’job- og uddannelsesparate’ borgere (uddannelseshjælpsmodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere).