Arkivnyhed - Kan være forældet

Omfanget af oplevet uønsket seksuel kultur og adfærd blandt Københavns lærere og pædagoger er på samme niveau som i 2022

15 % af de medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som har svaret på undersøgelsen i 2023, svarer bekræftende på et eller flere af undersøgelsens spørgsmål. Den nye undersøgelse viser, at niveauet er det samme som sidste år.

De uønskede former for seksuel kultur og adfærd, som flest medarbejdere har oplevet, er nedsættende eller uønskede kommentarer om dem selv eller kolleger. 

9 % svarer ja til, at nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som har været uønsket eller ubehageligt for respondenten.

5 % svarer ja til, at de har været udsat for uønskede seksuelle kommentar om deres krop, tøj eller livsstil.

4 % svarer ja til, at de har været udsat for ønskede seksuelle kommentarer om dem selv eller andre i en større gruppe/forsamling.

Når det gælder fysisk adfærd, har 3 % svaret, at de har oplevet uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner fx klap, kys eller omfavnelse. 

I forhold til digital adfærd har 1 % svaret ja til, at de har været udsat for uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold. 

5 medarbejdere har svaret ja til, at de har været udsat for, at nogen har bedt dem om seksuelle tjenester til gengæld for en belønning. 

92 % tilkendegiver, at de ved, hvor de kan henvende sig på arbejdspladsen, hvis de overværer eller udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuelt krænkende handlinger. 

- Undersøgelsen giver os viden, og dermed et afsæt til at tage dialogen på arbejdspladserne om, hvordan vi omgås hinanden. Det er klart, at det ikke er i orden at tale nedsættende om køn eller seksuel orientering. Og nu skal lederne og de tillidsvalgte på arbejdspladserne i gang med at bruge resultaterne til at få talt om, hvad der lokalt giver mening at gøre. Det er ikke nødvendigvis nemt at omsætte undersøgelsens viden til handling, men det er opgaven. Og målet er selvfølgelig, at der rundt om på vores arbejdspladser er en kultur og en måde at tale sammen på, hvor ingen føler sig forulempet, siger adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Tobias Børner Stax.

Løstansatte, unge og lærervikarer er mest udsatte

Undersøgelsen viser, at den uønskede adfærd hovedsageligt kommer fra kolleger og i mindre grad fra borgerne.  

Den uønskede adfærd er mest udbredt på skolerne, mens den i mindst grad opleves hos medarbejdergrupper i administrationen, køkkenpersonale og sundhedsplejen.

De løstansatte er væsentligt mere udsatte for den uønskede adfærd, end de fastansatte, og jo yngre medarbejderen er, og jo kortere de har været ansat, desto flere af dem har været udsat for uønsket adfærd. De timelønnede lærervikarer er således den medarbejdergruppe, som med 33 %, i størst omfang svarer, at de har været udsat for uønsket adfærd eller kommentarer. 

I foråret 2022 gennemførte Københavns Kommune undersøgelsen første gang en undersøgelse blandt alle ansatte for at afdækkeomfanget af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser Det er anden gang, kommunen gennemfører undersøgelsen

15 % af de medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som deltog i undersøgelsen, svarede bekræftende på et eller flere af undersøgelsens spørgsmål.

42 % af Børne- og Ungdomsforvaltningens medarbejdere har svaret på undersøgelsen i 2023. Det svarer til 7.593 medarbejdere, hvoraf hovedparten er lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i byens skoler og daginstitutioner.

Fakta om sexismeundersøgelsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Uønsket adfærd fordelt på faggrupper

Andel medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der har svaret ja på et eller flere af undersøgelsens spørgsmål (resultaterne fra 2022 er angivet i parentes).

  • Lærervikarer/timelønnede lærere: 33 % (28)
  • Lærere: 21 % (21)
  • Pædagogmedhjælpere: 20 % (20)
  • Pædagoger: 14 % (14)
  • Akademikere: 11 % (11)
  • Køkken og rengøring: 8 % (9)
  • Administration HK’ere: 6 % (8)
  • Ledere: 5 % (5)
  • Sundhedsplejersker: 4 % (5)

Medarbejdernes svar fordelt på de 11 spørgsmål

Spørgsmål Ja 2023 Ja 2022
At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig?   9 % 9 %
Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil?   5 % 6 %
Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling?  4 % 5 %
At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig?   4 % 4 %
At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering?   3 % 3 %
Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, f.eks. klap, kys eller omfavnelse?  3 % 3 %
At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold?  1 % 1 %
Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold?   1 % 1 %
At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en belønning (f.eks. lønforhøjelse eller forfremmelse)?   0,1 % 0,1 %
Samlet andel respondenter, der har svaret ja til et eller flere spørgsmål  15 % 15 %
Har du inden for de seneste 12 måneder selv opført dig på en måde, hvor du efterfølgende har tænkt, at det kunne blive opfattet som uønsket seksuel opmærksomhed hos modparten? 3 % 3 %
Ved du, hvor du kan henvende dig på din arbejdsplads, hvis du overværer eller udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuelt krænkende handlinger? 92 % 90 %
Andel kvinder, der har svaret ja på et eller flere spørgsmål 15 % 16 %
Andel mænd, der har svaret ja til et eller flere spørgsmål 15 % 15 %

Da undersøgelsen har fokus på kulturen på arbejdspladsen, og svarene er anonyme, kan man ikke via resultaterne pege på specifikke, konkrete tilfælde af seksuel chikane eller andre former for seksuel adfærd.

Kontakt

Pressetelefonen Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms