Arkivnyhed - Kan være forældet

Offentliggørelse af whistleblowerordningens konklusionsrapport om forhold i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Som led i varetagelsen af whistleblowerordningen har Borgerrådgiveren i Københavns Kommune modtaget og fulgt op på i alt syv indberetninger ang. forhold i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

De syv indberetninger angik forhold med relation til den daværende Beskæftigelses- og Integrationsborgmester. Indberetningerne blev modtaget i perioden 26. januar til 25. februar 2022.

Citat fra Henrik Lund, administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune:

”Jeg er glad for, at vi nu har fået undersøgt de forhold, der tidligere har fundet sted i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Rapporten rejser kritik af blandt andet forskelsbehandling og et hårdt og dårligt arbejdsmiljø, som ikke har været sundt, og som ikke skulle have fundet sted.

Det er vigtigt, at vi i forvaltningens nuværende ledelse kigger på, hvad vi i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan lære af det forløb, som whistleblowerordningens rapport afdækker, så vi kan sikre, at noget lignende ikke forekommer igen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal være en god og tryg arbejdsplads for alle ansatte, det gælder både ledelsen og medarbejderne. Det har vi arbejdet målrettet på det sidste år, hvor flere vigtige tiltag er blevet iværksat. Vi har derudover gennemført trivselsmålinger, og den næste er tæt på at være færdig. Den ser jeg frem til”

Arbejdsmiljøtiltag i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Der er gennem det seneste år arbejdet med en række forskellige initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet og samarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Eksempelvis:

Kompetenceudvikling om konflikthåndtering for ledere, medarbejdere og tillidsvalgte.

Implementering af kodeks for god tone og adfærd i hele forvaltningen med fokus på forebyggelse af krænkende adfærd og sikre håndtering af konkrete hændelser.

Trivselsmåling 2023 offentliggøres i maj.

 

 

Whistleblowerordningens konklusionsrapport om forhold i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen