Arkivnyhed - Kan være forældet

Ørestad Skole skal renoveres

Ørestad Skole skal fra 2027 igennem en renovering, fordi der har vist sig forskellige problemer med bygningen. Flere af problemerne var ikke synlige eller forudsigelige, da skolen oprindeligt blev bygget og efterfølgende taget i brug.

Ørestad Skole skal renoveres, fordi der desværre har vist sig forskellige problemer med bygningen. Det drejer sig blandt andet om utætte tage og ydervægge, revnede og utætte vinduer, og at de såkaldte vindspærreplader, der sidder bag murstenene, får metalkonstruktionerne bag murstenene til at ruste. 

Derfor skal blandt andet vindspærrepladerne fjernes, og den udvendige side af ydervæggene udskiftes, utætte og revnede vinduer skal skiftes, og taget skal tætnes. Problemerne i byggeriet har udviklet sig løbende, og omfanget er desværre først blevet tydeligt over tid. 

Der er ingen risiko ved at opholde sig i bygningen, der bliver holdt øje med den, og eventuelle akutte driftsproblemer bliver løbende håndteret.

Planlægning af renoveringen
Økonomiforvaltningen ved Byggeri København er gået i gang med at planlægge renoveringen, og de konkrete arbejder der skal udføres. Det gør kommunen i samarbejde med et eksternt rådgivningsfirma. 

Når renoveringsarbejderne og løsningerne på problemerne er planlagt, formentlig omkring årsskiftet 2025/2026, bliver selve renoveringsopgaven sendt i udbud. Forhåbentlig kan der indgås en kontrakt om udførelse af selve renoveringsarbejdet i sommeren 2026.

Det forventes, at den fysiske udførelse af renoveringsarbejderne på skolebygningen begynder i 2027. Indtil da forventer Københavns Kommune, at Ørestad Skole fortsætter med at fungere som i dag. Det er vigtigt at understrege, at eventuelle akutte driftsproblemer løbende bliver håndteret. 

Genhusning fra 2027 
Mens Ørestad Skole bliver renoveret, bliver det nødvendigt at genhuse skolen. Københavns Kommune er i gang med at afklare, om hele skolen med KKFO, fritidsklub og tandpleje skal genhuses på én gang, eller om der bliver tale om en etapevis genhusning. 

Renoveringen går i gang i 2027, og genhusningen følger renoveringen. Det er på nuværende tidspunkt uvist, præcist hvor længe det vil vare. 

Københavns Kommune inddrager skolens brugere, ledelse og medarbejdere i, hvordan man finder den bedst mulige løsning for genhusning. Det sker via en arbejdsgruppe med forældre-, medarbejder-, elevråds- og ledelsesrepræsentanter fra skolen, der beskriver skolens behov og kommer med input. 

Byggeri København og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i de kommende år holde skoleledelse, skolebestyrelse og skolens brugere informerede om status på renovering og genhusning.

Økonomiforvaltningens pressetelefon

(modtager ikke sms)