Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Nyt børne- og ungdomsudvalg tager arbejdshandskerne på

Københavns Kommunes nytiltrådte Børne- og Ungdomsudvalg har sat kursen og taget hul på arbejdet for at skabe det bedste børne- og ungdomsliv i hovedstaden.

Mød det nye Børne- og Ungdomsudvalg

Video Url

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af videoen kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du afspiller videoen.

Syv nye ansigter og en markant lavere gennemsnitsalder. Det er et nyt og topmotiveret børne- og ungdomsudvalg, som netop har haft deres første formelle udvalgsmøde den 19. januar og nu for alvor er begyndt at arbejde for at skabe endnu bedre muligheder og vilkår for de yngste i København.

Selv om de forskellige medlemmer og deres partier har egne mærkesager, er der overordnet enighed om retningen, mener den nye børne- og ungdomsborgmester og formand for udvalget, Jakob Næsager (K).

”Jeg har nu mødt alle medlemmerne, både på tomandshånd og sammen, og det tegner rigtig godt for et konstruktivt samarbejde. Der er bred enighed om, at vi skal skabe endnu bedre muligheder for både bredden, men også at skabe en større valgfrihed og diversitet og forståelse for den enkeltes behov og ønsker,” siger Jakob Næsager (K).

Medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget

Gorm Anker Gunnarsen, Enhedslisten

 • Næstformand i børne- og ungdomsudvalget
 • 58 år
 • To børn
 • Bor på Amager

”Vi skal give børn og unge så mange og så varierede tilbud som muligt i deres skole og fritid, så de kan blive dygtige til noget, de også selv synes er vigtigt og interessant. Vi har allerede en stor rigdom af muligheder, fx på Billedskolen, hvor man kan lære at udtrykke sig som en original. Så behøver man ikke sammenligne sig med alle de andre,” siger Gorm Anker Gunnarsen (Ø).

Jens-Kristian Lütken, Venstre

 • 39 år
 • To børn
 • Bor på Amager

”Det skal være trygt at aflevere sit barn i et dagtilbud, og børnene skal udfordres motorisk. Derfor skal vi have gode legepladser, og børnene skal udenfor at lege eller på tur hver dag. Folkeskolen skal løfte alle elever, men der skal også være plads til de allerdygtigste, som ofte kan føle sig lidt uden for. Det dur ikke, at nogen vælger folkeskolen fra, fordi niveauet er for lavt,” siger Jens-Kristian Lütken (V).

Emil Sloth, Radikale Venstre

 • Ny i børne- og ungdomsudvalget
 • 27 år
 • Ingen børn
 • Bor i Vanløse

”Der er for mange steder, hvor vi er nede på et skrabeniveau. Vi skal give et velfærds-boost. Jeg vil forebygge langt mere og brandslukke langt mindre. Vi skal gøre mere i de tidlige år, fx i forhold til sundhedsplejersker, pædagoger og forældrekurser. Det handler om at få alle med på vognen og give børnene færdigheder, så de kan gribe mulighederne i livet,” siger Emil Sloth (R).

Harun Demirtas, Socialistisk Folkeparti

 • Ny i børne- og ungdomsudvalget
 • 32 år
 • Ingen børn
 • Bor i indre by

”Jeg vil arbejde for at ligestille alle børn, især dem fra sårbare familier, hvor forældre måske ikke er i arbejde, ikke behersker det danske sprog, og hvor der ikke er mange ressourcer. Dem skal vi opdage og hjælpe i god tid, så de bliver gode forældre for deres børn, og så børnene føler, at de har gode muligheder for at få et godt børne- og ungdomsliv. Og så vil jeg arbejde for at inkludere alle typer af familier i København, også dem der ikke er traditionelle med en mor og en far,” siger Harun Demirtas (SF).

Mathilde Kastbjerg, Det Konservative Folkeparti

 • Ny i børne- og ungdomsudvalget
 • 21 år
 • Ingen børn
 • Bor på Amager

”Vi skal have mere fokus på det enkelte barn eller den enkelte unge og tilpasse tilbuddene til dem, i stedet for at de skal indordne sig efter nogle overordnede rammer. Derfor skal vi have langt flere private tilbud, fx sport, musik, teater, uden for den institution eller skole, hvor de går til dagligt. Det giver børnene større mulighed for selv kan vælge, hvilken vej de vil gå, og dermed mulighed for at få den bedst mulige opvækst i København,” siger Mathilde Kastbjerg (K).

Katrine Hassenkam, Enhedslisten

 • Ny i børne- og ungdomsudvalget
 • 37 år
 • To børn
 • Bor i Vanløse

”Det kræver mange ressourcer at være forælder til et barn med særlige behov, uanset om behovene er til et specialtilbud, eller man skal indgå i en almindelig folkeskole. Der mangler en forståelse for, at situationen påvirker hele familien. En del forældre føler, at de løber panden mod en mur i mødet med kommunen, når deres barn skal visiteres til specialområdet. “Vi skal sørge for korte sagsbehandlingstider og sikre, at man så vidt muligt får et tilbud, som ligger tæt på, hvor man bor,” siger Katrine Hassenkam (Ø).

Marcus Vesterager, Socialdemokratiet

 • Ny i børne- og ungdomsudvalget
 • 30 år
 • Et barn
 • Bor på Nørrebro

”Vi skal skabe en folkeskole, der er for alle børn, og hvor vi får løftet dem, der har brug for det, og de dygtigste også føler, at de blive udfordret. Jeg vil også se på indeklimaet i vores skoler. Her kan vi ret nemt gøre en stor forskel for trivslen – både for børn og unge og for personalet. Og så vil jeg gøre det en smule lettere for nye forældre, hvor mange ting kan virke ret uoverskueligt, fx i forhold til ventelister,” siger Marcus Vesterager (S).

Rasmus Steenberger, Socialistisk Folkeparti

 • Ny i børne- og ungdomsudvalget
 • 38 år
 • Tre børn
 • Bor på Amager

”Vi har i årevis kæmpet for minimumsnormeringer og får dem allerede fra i år her i København. Nu skal de ud at leve i praksis, så forældrene og børnene mærker en forskel helt ude på stuerne. Og for mig som klimapolitiker er det rigtig vigtigt med grøn skole, så de unge, der kommer ud af skolen, ved så meget som muligt og dermed kan bidrage så meget som muligt til den grønne omstilling,” siger Rasmus Steenberger (SF).

Sofie Seidenfaden, Socialdemokratiet

 • 33 år
 • Ingen børn
 • Bor i København NV

”Det er en hjertesag for mig, at byens børn kommer så godt fra start som muligt, uanset om de er vokset op i Bispebjerg eller Brumleby, og uanset om deres far er ledig eller læge. Det kræver gode vuggestuer, børnehaver, skoler og klubber. Her og nu skal vi sikre flere uddannede pædagoger i vores dagtilbud, skabe nogle endnu bedre klubber til de unge og sikre en god og tryg skolestart med to-voksen-ordninger i de mindste klasser,” siger Sofie Seidenfaden (S).

Knud Holt Nielsen, Enhedslisten

 • 52 år
 • Tre børn
 • Bor på Vesterbro

”Barndommen er under pres. Vi har set en ’skolificering’ af daginstitutioner, skoledagene er blevet længere og længere, og fritiden er blevet mindre og mindre. Derfor ser vi en voksende mistrivsel blandt en del børn og unge. Vi skal sætte det gode børne- og ungdomsliv i centrum i igen i daginstitutioner, skoler og klubber. Vi skal have et bredere fokus på dannelse, udvikling og trivsel frem for kun læring, og i dagtilbuddene skal vi have flere hænder, mindre børnegrupper, og vi skal udvikle pædagogikken,” siger Knud Holt Nielsen (Ø).

Jakob Næsager, Det Konservative Folkeparti

 • Ny i børne- og ungdomsudvalget
 • 48 år
 • To børn
 • Bor i Sydhavnen

”For mig betyder det rigtig meget, at børnene og de unge får mulighed for at udleve deres fulde potentiale og får det bedst mulige børne- og ungdomsliv her i København. Det er også væsentligt, at forældre er oplyste, så de kan vælge de tilbud, der passer allerbedst for deres familie. Når familierne fungerer, så fungerer København. Vi skal være Danmarksmestre i børneliv,” siger Jakob Næsager (K).

Billede
DE elleve medlemmer af det nye børne- og ungdomsudvalg.
Medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget.

Fakta om Børne- og Ungdomsudvalget

 • 11 medlemmer, heraf syv nye i udvalget
 • Gennemsnitsalder: 38 år
 • Ansvar for bl.a.
  • Folke- og specialskoler
  • Børnepasning
  • Støttepædagogkorpset
  • Specialinstitutioner 
  • Sundhedspleje mv.
  • Børnetandpleje
  • Børneklinikken 
  • Musikskole, billedskole og teaterbutikken
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Københavns Kommunes Ungdomsskole 
  • Fritidsforanstaltninger som fritidshjem, fritidsklubber, junior- og ungdomsklubber
  • Vidtgående specialundervisningsudvalget

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.