Nye tal på byggesagsområdet: København overholder sagsbehandlingstiderne. Men det kan ikke ses i KL's tal endnu

Nye byggesager med servicemål i Københavns Kommune har siden den 1. juli sidste år – i gennemsnit – overholdt de nationale servicemål.

Det slår dog endnu ikke fuldt ud i KL’s statistik for 2023. Det skyldes, at en byggesag først tæller med, når den bliver afsluttet, og de seneste år har forvaltningen afviklet en bunke af ældre sager. Det trækker den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op i KL’s opgørelse, så de gode takter vil først kunne aflæses i KL’s statistik næste år.

I sommeren 2023 lykkedes det Teknik- og Miljøforvaltningen at få nedbragt sagsbeholdningen af sager med servicemål til under 500 igangværende sager.

Siden har nye sager med servicemål – i gennemsnit – overholdt de nationale servicemål.

Aktuelt er der under 400 sager i sagsbunken, hvilket er en nedgang på 76 pct. siden juni 2022, hvor sagsbeholdningen bestod af knap 1.600 sager.

Det har krævet knofedt

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) siger, at det har krævet knofedt at komme så langt:  

”Det har krævet hårdt arbejde og politisk vilje, men siden 1. juli sidste år har byggesager med servicemål i København overholdt de aftalte tidsfrister mellem kommuner og stat. Det er jeg rigtig glad for, og jeg vil fortsat følge området tæt,” siger hun.

De gode takter på byggesagsområdet i København skyldes, at forvaltningen har iværksat en række initiativer, som har gjort det muligt at nedbringe sagsmængden og sagsbehandlingstiden for byggesager.

Der er bl.a. indført robotter, der kan spare tid i sagsbehandlingen, og så er der etableret fast track af flere sagstyper og straksafklaring af andre.

Der er også blevet oprettet et kontaktcenter, hvor byggeansøgere kan ringe ind og få en status på en aktuel byggesag, og så har forvaltningen styrket dialogen med byggeansøgerne for at minimere fejl i byggeansøgningerne. For i øjeblikket er der sagsforlængende fejl i op til 70 pct. af de byggeansøgninger, forvaltningen modtager.

Herudover har forvaltningen udviklet den digitale løsning ”Min Byggesag,” hvor byggeansøgerne kan følge med i, hvor deres byggesag er i processen. Men den gode udvikling er altså endnu ikke slået helt igennem i KL’s servicemålsstatistik.