Nye regler om børnetilskud for personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine

Du kan ansøge om børnetilskud, hvis du praktisk set er enlig forsørger, dvs. hvis du er gift og bor alene med dine børn i Danmark, og din ægtefælle opholder sig i Ukraine. Du skal søge senest den 31. marts 2024.

Der er fremsat et lovforslag, som skal gøre det muligt for fordrevne ukrainere, der er gift og bor alene med sine børn i Danmark, fordi ægtefællen opholder sig i Ukraine at ansøge om børnetilskud under samme betingelser som reelt enlige forsørgere.

Det er en betingelse for at få børnetilskuddet, at du er gift og har børn, men praktisk set kan anses som enlig forsørger, fordi din ægtefælle opholder sig i Ukraine og hverken helt eller delvist er i stand til at bidrage til forsørgelsen. Du må ikke være samlevende med en anden end din ægtefælle på din adresse i Danmark.

Den foreslåede ordning gælder kun for personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine.

Sådan søger du

Du skal ansøge om børnetilskud senest den 31. marts 2024 for at få ret til børnetilskuddet fra den 1. april 2024. Det er derfor vigtigt, at du allerede nu ansøger om børnetilskuddet, hvis du er i målgruppen for ordningen, selv om loven først forventes at træde i kraft den 31. marts 2024. 

Din ansøgning kan indgives til Københavns Kommune eller Udbetaling Danmark. Indtil loven træder i kraft, kan du ansøge ved, at du mundtligt eller skriftligt tilkendegiver over for kommunen eller Udbetaling Danmark, at du ønsker at søge om børnetilskud efter lovforslaget.

Udbetaling Danmark vil først kunne træffe afgørelse, når loven er trådt i kraft. Du skal være opmærksom på, at muligheden for børnetilskuddet derfor afhænger af, om Folketinget vedtager lovforslaget.

Det er også muligt at ansøge om tilskuddet efter den 31. marts 2024. Det skal ske via digital selvbetjening på borger.dk: Børnetilskud (borger.dk).

Kontakt Jobcenter København - Sprog og Integration

Du kan få hjælp til at ansøge om børnetilskud inden den 31. marts 2024, hvis du er gift og bor alene med dine mindreårige børn i Danmark, og din ægtefælle opholder sig i Ukraine. 

Henvend dig hos Jobcenter København - Sprog og Integration på Emdrupvej 72, 2400 København NV. Du kan også ringe på telefon: 8256 5200. 

Åbningstid er mandag til torsdag kl. 8.30-15.30 og fredag kl. 8.30-13.00.