Arkivnyhed - Kan være forældet

Ny undersøgelse viser stor opbakning til udeservering i København

Københavns Kommune har spurgt et repræsentativt udsnit af københavnere om deres holdning til udeservering. De fleste forbinder udeservering med god stemning, men nogle synes, at det larmer for meget.

96 procent af københavnerne synes, at der er positive ting ved at bo i en by med udeservering.

Det viser en ny måling fra Megafon, som Teknik- og Miljøudvalget har bestilt.

Det sker forud for, at politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i maj skal tage stilling til nye regler for udeservering i København. Et såkaldt administrationsgrundlag, der bl.a. skal fastlægge rammerne for tilsynet med byens udeserveringer.

For teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er det vigtigt at få så mange input som muligt fra københavnere, beboergrupper, restauratører og lokaludvalg, før den politiske behandling af sagen, og her bidrager undersøgelsen til vigtig viden, siger hun.

”Undersøgelsen viser, at der er en stor opbakning til udeservering blandt københavnerne. Det er en god indsigt forud for, at vi politisk skal vedtage nye rammer for udeservering. Der skal være plads i byen til, at københavnerne kan hygge sig med et måltid, en kop kaffe ellert en øl på en udeservering. Men vi skal også lytte til de beboere, der føler sig generet af den larm, der nogle gange følger med og finde en god balance mellem at bruge byen og bo i den,” siger hun.

De fleste københavnere (97 pct.) fortæller, at de benytter sig af udeservering, og halvdelen oplever ingen gener fra udeservering.

67 pct. af deltagerne i undersøgelsen mener ikke, at der er for mange udeserveringer i København, og halvdelen af københavnerne vil også gerne have flere udeserveringssteder i en eller flere bydele.

Ser man isoleret på svarene fra de beboere, der bor i Indre By eller på Christianshavn, er billedet et lidt andet. For knap en tredjedel af de københavnere, der bor i Indre By og på Christianshavn - og har deltaget i undersøgelsen, mener, at der er for mange udeserveringer i Indre By.

For teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er det en understregning af, at man med fordel kan sprede bylivet ud til en større del af byen.

”Udeserveringen er fortættet i Indre by, og man kan med fordel sprede udelivet ud til de områder af København, hvor der ikke sker så meget. Det vil også gøre de lidt søvnige områder af byen mere attraktive, samtidigt med, at det vil tage noget af presset fra Indre By,” siger hun.

Se Megafon-undersøgelsen