Arkivnyhed - Kan være forældet

Ny undersøgelse om københavnernes kultur- og fritidsvaner

Hvor ofte går du på museum, hvornår var du sidst på biblioteket og hvad synes du, der skal ske i byens kulturhuse?

Det er blot nogle af de spørgsmål, der er i et spørgeskema som Kultur- og fritidsforvaltningen, sender ud til 50.000 tilfældigt udvalgte københavnere via Digital Post.Formålet med spørgeskemaet er at belyse københavnernes kultur- og fritidsvaner og på den baggrund få indblik i, hvordan forskellige grupper af københavnere bruger deres fritid.Det er analyse – og konsulentfirmaet Moos-Bjerre, der står for undersøgelsen og som supplement til spørgeskemaet vil Moos-Bjerre også interviewe udvalgte københavnerne for at nuancere undersøgelsen yderligere.Resultaterne fra undersøgelsen skal være med til at sikre, at kommunens kultur- og fritidstilbud når længere ud, samt dækker flere af københavnernes behov.