Søg
Fotograf
Københavns Kommune
Arkivnyhed - Kan være forældet

Ny "udviklingsplan" for industrikvarteret langs Rentemestervej

Industrikvarteret langs Rentemestervej skal udvikles med respekt for de selvgroede initiativer, plads til erhvervs- og kulturliv og med nybyggeri, der bidrager til området. Det fastslår en ny ’udviklingsplan’ for området.

Der bygges nyt i en rivende fart i Nordvests Industrikvarter. Mange erhvervsbygninger er revet ned og erstattet af boliger. Lokale oplever, at de nye boligblokke udvisker kvarterets unikke karakter. Derfor har beboere, Områdefornyelse Nordvest og ejendomsudviklere gennem tre åbne samtaler samlet en række anbefalinger til, hvordan områdets kan udvikles uden at give køb på den særlige stemning. Beboere og medlemmer af Områdefornyelsens formandskab, Niels Dolmer og Snorre Andersen, har fulgt processen tæt.

Niels Dolmer siger ”Industrikvarterets har et selvgroet udtryk, som er højt værdsat i lokalområdet. Det skal der ikke ryddes op i, men bygges videre på.”

Snorre Andersen fortsætter ”Beskeden fra lokalområdet er klar: Byg videre på kvarterets patchwork af kringlede gårdrum, små huse i forskellige byggestile, hjemmebyggede plantekasser, små erhverv og boliger i tæt forbindelse. Det bidrager til at skabe et kvarter, der summer af liv, som både lokale og resten af København kan være en del af.”

Blandet nybyggeri i mindre størrelser bydes velkommen

Tendensen i den hidtidige udvikling er klar – små forskudte erhvervsbygninger bliver erstattet af store boligenheder, der lukker af for gadelivet og dermed ensretter kvarterets udtryk og funktioner. Derfor viser udviklingsplanen, hvordan man med kommunens arkitekturpolitik i hånden kan få plads til blandede boliger og erhvervsfunktioner ved at håndhæve principper for, hvor store og ensformige bygningerne må være. ”For at tage vores egen medicin har vi undersøgt, hvordan et planlagt byggeri på Bispevej ville se ud, hvis man fulgte udviklingsplanens anbefalinger. Det har været overraskende, at man kan bygge den samme volumen, og at der skal så lidt til, før et nybyggeri går fra lukket og monotont, til åbent og imødekommende” siger næstformand i Bispebjerg Lokaludvalg, Dan Kreutzfeldt. Han fortsætter, ”ovenpå sagen om Fuglereden og flere tidligere ungdomsboligbyggerier er det tid til, at man politisk viser mod til at stramme op på planrammerne for området, så vi undgår den slags sager i fremtiden. Her viser udviklingsplanen vejen”.

Indspil til ny bevarende lokalplan

Udviklingsplanen indeholder en række anbefalinger, der kan bruges som inspiration i arbejdet med den igangværende lokalplansproces og være med til at sikre at, fremtidige byggeprojekter bidrager til den særlige sammenblanding af boliger og erhverv og tilpasses kvarterets skala. Snorre Andersen opfordrer til en planlægning, der understøtter kvarterets tradition for selv at indtage byrummet. ”Det er helt centralt, at den kommende lokalplan også stiller skarpt på udviklingsmulighederne i kvarteret og ikke udelukkende dvæler ved, hvad der skal bevares” siger han og fortsætter: ”Udviklingsplanen har peget på en række konkrete håndtag, som lokalplanlæggerne kan skrue på. Hvis der sikres en fortsat blanding af boliger og erhverv, og samtidig efterlades et handlingsrum i by- og gårdrummene, så har beboere, erhvervs- og kulturliv masser af tradition og drive til at skabe liv i rammerne”.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig til at se resultatet af de åbne samtaler og er glad for de lokale input:

Det er vigtigt, at vi bevarer den sjæl, som hersker i Nordvest, når vi sætter rammerne for fremtidig udvikling af det historiske område. Derfor er det afgørende, at de lokale input bliver taget med i det videre arbejde med den bevarende lokalplan, og derfor skal der også lyde en stor tak til de engagerede borgere, som i regi af områdefornyelsen har givet deres mening til kende og arbejdet med områdets fremtidige udvikling. Jeg elsker Nordvests kanter og knaster, og dem skal vi passe på, når området fornys.
Ninna Hedeager Olsen
Teknik og miljøborgmester

Fakta

Udviklingsplanen er ikke et klassisk “her kommer et bud på en ny plan for kvarteret”-produkt, hvor der ryddes op i et selvgroet bykvarter. Det er en plan, som giver et bud på, hvordan kvarterets kvaliteter kan fastholdes i en fortsat byudvikling, samt hvordan en række af kvarterets udfordringer kan løses.

Udviklingsplanen er lokalområdets vision for udvikling af Industrikvarteret og er ikke en politisk eller juridisk bindende plan.

Udviklingsplanen er igangsat af styregruppen for Områdefornyelsen Nordvest.

Udviklingsplanen kan læses online - du kan finde et link og se en videopræsentation på Områdefornyelsen Nordvest facebookside.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V