Arkivnyhed - Kan være forældet

Ny strategi skal skabe bedre trivsel og læring for Københavns børn

Børne- og Ungdomsudvalget har vedtaget en fælles politisk strategi, som skal skabe bedre trivsel og læring for Københavns børn.

Alle børn skal kunne udleve deres drømme, og de skal have lige muligheder. Det er det fælles udgangspunkt for alle medlemmerne i Børne- og Ungdomsudvalget, som netop har vedtaget strategien “Vores børn – fælles ansvar”.  På tværs af partifarve har medlemmerne sat helt konkrete mål for arbejdet med at give alle børn de bedste kort på hånden i livet.  Målene skal i de kommende år nås gennem konkrete forandringer.

I dag er 24 procent af de 1-2-årige børn bosat i et udsat byområde ikke i dagtilbud. Udvalget ønsker at alle 1-2 årige  bosat i et udsat byområde skal gå i institution eller dagpleje. I dag er 57 procent af medarbejderne i de københavnske daginstitutioner uddannet pædagoger, det tal skal op på 66 procent. I dag er karaktergabet mellem de fagligt svageste og de stærkeste i skolen 1,7 karakterpoint, det tal skal maksimalt være 1 karakterpoint.

Målene skal nås gennem en række forandringsprocesser defineret af politikerne, og de skal implementeres i tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere. 

Jesper Christenen, børne- og ungdomsborgmester har taget initiativet til at skabe den fælles strategi for udvalgets arbejde for sikre kontinuitet for byens børn og unge.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen siger:
“Jeg vil gerne takke for den store opbakning fra alle i udvalget. Det er opløftende at se så bredt et politisk samarbejde, som nu manifesterer sig i én fælles strategi for Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde. Jeg er overbevist om, at de store ambitioner og den klare retning, vi nu sammen sætter, vil gøre en vigtig forskel for Københavns børn og unge.”

Gorm Anker Gunnarsen, Enhedslisten, siger:
“Strategien har fokus på trivsel. Med samklang i sundhedspleje, dagtilbud, skole og fritidsordning kan vi sikre, at ingen mobbes ud eller sættes på stand-by. Vi rammesætter rettidig omsorg og faglige forventninger - og frisætter børns leg og unges egne valg.”

Niko Grünfeld, Alternativet, siger:
“I Alternativet tror vi på, at en fokuseret tidlig indsats er afgørende for et godt og sundt børneliv. En indsats, som skal øge børnenes trivsel og muligheder for at bidrage positivt til fællesskabet. Alle børn skal derfor mødes i øjenhøjde af nærværende voksne, som fokuserer på at imødekomme det enkelte barns behov og potentialer. Fordi alle vinder, hvis ingen taber.”

Klaus Mygind, SF, siger:
“For SF er det vigtigt, at denne strategi giver medarbejdere og ledere i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København en tydelig ramme, hvori de kan udfolde deres visioner og faglighed til gavn for Københavns børn og unge.”

Tommy Petersen, Radikale Venstre, siger:
“Jeg er særligt glad for, at vi med den nye strategi sætter endnu mere fokus på vores børn og unges trivsel i daginstitutionerne og i folkeskolen ved både at fokusere på at have tilstrækkeligt med kvalificerede voksne, men også ved at bekæmpe mobning.”

Jens-Kristian Lütken, Venstre, siger:
“Det skal være sådan at folkeskolen ikke bliver valgt fra på grund af manglende faglighed i undervisningen. Alle børn skal lære noget, når de går i den lokale folkeskole. Derfor er jeg rigtig glad for det øgede fokus på faglighed i den københavnske folkeskole. Det har tidligere haltet, men nu kommer der fuldt fokus på at alle skal lære noget og blive udfordret.”

Anna Hede, Dansk Folkeparti, siger:
“I Dansk Folkeparti er vi meget tilfredse med strategien og vi tror, at det særlige fokus på de unges trivsel og det afgørende og tiltrængte løft i den tidlige indsats, kan være med til at skabe en reel positiv forandring hos de københavnske børn og unge.”

Helle Bonnesen, Konservative, siger:
“En god start på livet handler især om, at udsatte børn skal bedre fra start. Som budgetparti er C  især glad for det fokus der er kommet på de første 1000 dage af et barns liv.”

Strategien er gældende fra 2019 til 2021, hvor et nyt udvalg efter kommunalvalget tiltræder.

Indsatsområderne i Børne- og Ungdomsudvalgets strategi

• De første 1000 dage – udsatte børn skal bedre fra start
• Flere dagtilbud med høj kvalitet – alle børn har ret til et godt dagtilbud
• Højere faglighed og trivsel i skolerne – flere elever skal blive dygtigere
• Unge i trivsel – flere gode ungefællesskaber
• Inkluderende fællesskaber – bedre sammenhæng mellem det almene område og specialområdet

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon