Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Ny indretning skaber ekstra parkeringspladser i pressede kvarterer

Bilister på Nørrebro og Østerbro får 167 ekstra parkeringspladser til rådighed.

Parkeringspresset er stort flere steder i byen, fordi bilejerskabet stiger og stiger i København, og det gør det selvsagt sværere at finde en parkeringsplads. Nu er der dog en lille hjælp på vej fra kommunen. På ti forskellige gader på Nørrebro og Østerbro er Teknik- og Miljøforvaltningen godt i gang med at etablere skråparkering, og det skaber i alt 167 ekstra parkeringspladser. Østerbro kommer til at nyde godt af 41 ekstra parkeringspladser, mens man på Nørrebro opnår 126 ekstra parkeringspladser, når arbejdet er færdigt.

De ekstra parkeringspladser er et resultat af en politisk prioritering i Budget 2017, hvor der blev sat penge af til at omlægge længdeparkeringspladser til skråparkeringspladser for at skabe flere pladser i den dengang nye gule betalingszone. Tidligere er der under samme projekt etableret i alt 23 skråparkeringspladser på Aldersrogade og Vester Kirkegårds Allé.

Når der etableres skråparkeringspladser, bliver de så vidt muligt udformet, så bilisterne skal bakke ind på pladserne. På den måde forbedres oversigtsforholdene for bilisterne og dermed trafiksikkerheden for særligt bløde trafikanter. Samtidig fjernes risikoen for ulykker, hvor bilister åbner bildøren ud mod cyklister uden at orientere sig inden. Løsningen er også anbefalet i Vejreglerne.

Arbejdet forventes at være færdigt primo november 2021.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

1550 København V