Ny indretning af central gade minimerer antallet af p-afgifter

En ændring af indretningen i Gothersgade har betydet, at der udskrives langt færre p-afgifter end tidligere, viser parkeringsredegørelsen 2023. Igen skyldes langt de fleste afgifter forseelser, som har betydning for fremkommelighed og trafiksikkerhed.

I 2021 og 2022 var Gothersgade den vej i København, hvor kommunens p-vagter udskrev flest afgifter til biler, som var parkeret imod de gældende regler. Afgifterne skyldtes især parkering på og for tæt ved cykelstiudkørsel samt i strid med myldretidsforbud. På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med et projekt i Gothersgade i 2023 at fjerne det gældende forbud mod at parkere i myldretiden og samtidig lave afmærkning, som har gjort det tydeligere, hvor man må parkere.

Begge tiltag har haft til formål at nedbringe antallet af afgifter betragteligt – og nu viser tallene for 2023, at løsningen er en succes. Antallet af pålagte p-afgifter er faldet med over 40 pct. i forhold til året før, og dermed er Gothersgade gået fra at toppe listen to år i træk til at være helt ude af top ti over gader med flest udskrevne afgifter. Det er teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) glad for:

- Når gader og områder boner ud i statistikken, kigger vi selvfølgelig nærmere på, om der er noget, vi kan gøre anderledes for at servicere bilisterne bedre uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. I Gothersgade har vi gennem en mindre indsats gjort det tydeligere, hvor det er tilladt at parkere samt fjernet myldretidsforbuddet, og det har haft en positiv effekt. Dermed minimerer vi de risici, der følger med ulovlige parkeringer, og det er jeg selvfølgelig godt tilfreds med, siger Line Barfod og fortsætter:

- Når vi har parkeringsvagter på gaden, er det for at sikre trafiksikkerheden for særligt bløde trafikanter og fremkommeligheden helt generelt. Som kommune er vi helst foruden at udskrive en eneste p-afgift, hvis det betyder, at folk parkerer efter reglerne. Nu er vi lykkedes med at skabe en bedre løsning i Gothersgade, og den slags ser vi forhåbentlig mere af i fremtiden, siger teknik- og miljøborgmesteren. Line Barfod påpeger dog, at en gennemgang af byen med henblik på at nedbringe antallet af p-afgifter vil kræve finansiering i en budgetaftale.

Overordnet set lægger antallet af pålagte afgifter i 2023 sig tæt op ad antallet fra 2022. Således blev der i 2023 pålagt 297.923 afgifter, hvor der i 2022 blev pålagt 301.439 afgifter. De to mest almindelige årsager til, at bilisterne bliver pålagt parkeringsafgifter, er manglende betaling og parkering for tæt på vejkryds, som også var tilfældet i de foregående år.

I tallene for 2023 har forvaltningen konstateret en stigning på 34 procent i p-afgifter for parkering på pladser, der er reserveret til forskellige grupper af køretøjer eller brugere, herunder el- og delebiler, erhvervskøretøjer, samt pladser til personer med parkeringskort for handicappede. Det er forvaltningens vurdering, at denne udvikling især skyldes, at der løbende konverteres konventionelle parkeringspladser til pladser miljøvenlige køretøjer samt delebiler.

Ligeledes er der konstateret en stigning på 15 procent for parkering i strid med tidsbegrænset parkering. Det er forvaltningens vurdering, at denne udvikling skal ses i lyset af den igangværende etablering af 3 timers-zoner i kommunen. Forvaltningen forventer, at denne udvikling vender i takt med, at bilisterne vænner sig til de nye regler, når alle zonerne er etableret i løbet af 2024.

Fakta

Læs mere om indtægter, afgifter og afregning til staten m.m. i de vedhæftede bilag.

Parkeringsfakta Orientering til udvalg

Parkeringsfakta