Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Ny aftale giver Københavns skolelærere mere forudsigelig og gennemskuelig løn

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening er enige om en ny forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i de københavnske folkeskoler. Aftalen sikrer en mere forudsigelig og gennemskuelig løn til lærerne.

Set i lyset af det stigende antal lærere uden læreruddannelse har den nye aftale om løn et stærkt fokus på rekruttering og fastholdelse.

Aftalen indebærer desuden en lang række administrative forenklinger, hvor de årlige lokale lønforhandlinger mellem tillidsrepræsentanterne og skolelederne ude på de enkelte skoler afskaffes.
 

Lokallønsmidler bliver fremover givet som faste løntillæg for bestemte kvalifikationer eller opgaver som fx teamkoordinator, faglig vejleder eller tillidsrepræsentant. Den nye lønaftale sikrer lærerne og børnehaveklasselederne en mere forudsigelig og gennemskuelig løn, hvor der er mindre risiko for årlige udsving.

Aftalen er gældende fra 1. august 2022, hvor parterne bl.a. er enige om:

  • Lærere ansat i Københavns kommune får fremover 4 løntrin over de centralt aftalte løntrin i læreroverenskomsten, hvilket både skal sikre rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere.
  • Et nyt tillæg for særlig erfaring i København, hvor ikke uddannede lærere ansat i København, der efter færdiggørelsen af deres læreruddannelse fortsætter ansættelsen i København, får et årligt tillæg de første 4 år.
  • Nyt rekrutterings- og fastholdelsestillæg til lærere de første 8 år efter endt uddannelse. Tillægget kommer ud over det generelle Københavnertillæg for rekruttering og fastholdelse på 3 trin, som i øvrigt ikke ændres.
  • Lønsikring ved færdiggørelse af læreruddannelse. Det er aftalt, at en ikke uddannet lærer ansat i København ikke må gå ned i løn i forbindelse med overgang til en ansættelse som uddannet lærer.
  • Nyt Københavnertillæg for opgaver og funktioner, som erstatter den tidligere lokallønspulje, som blev lokalt forhandlet hvert år. Tillægget gives som 1 løntrin til overenskomstansatte lærere og kr. tillæg til tjenestemænd, ikke uddannede lærere og børnehaveklasseledere. Der skabes med tillægget stabilitet omkring lærernes løn fra år til år.

Formanden for Københavns Lærerforening, Katrine Fylking, udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med aftalen, der understøtter lærerarbejdet som et kollektivt anliggende med en solidarisk lønfordeling - og som er så centralt forhandlet som muligt.”

Adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Tobias Stax, siger:

”Jeg er glad for, at vi sammen med Københavns Lærerforening har lavet en mere enkel aftale om løn, der styrker rekruttering og fastholdelse af lærere i de københavnske folkeskoler.”

KONTAKT

Henvendelse om aftalen kan ske til formanden for Københavns Lærerforening Katrine Fylking: Tlf : 2426 4422

Adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Tobias Stax via forvaltningens pressekontakt 29 45 40 73