Arkivnyhed - Kan være forældet

Nu sætter tre borgmestre gang i dialog med beboere og lokalmiljø om udviklingen af Guldkysten og Lorterenden

Tre københavnske borgmestre inviterer beboere og lokalområdet i Guldkysten og Lorterenden til en åben dialog om områdets fremtid. De vil værne om områdets ånd og samtidig handle på de udfordringer, der er i området.

Området i Sydhavnen, der i daglig tale kaldes Guldkysten og Lorterenden, har sin helt egen selvgroede stemning og liv. Der er mange kvaliteter at værne om. Samtidig er der også en række problemer som for eksempel boliger uden godkendelse, boliger uden lejekontrakt og boliger, der kan være sundhedsfarlige.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, teknik- og miljøborgmester Line Barfod og socialborgmester Karina Vestergård Madsen inviterer nu beboere og lokalmiljø til et borgermøde. Formålet er, at beboerne og lokalmiljøet selv skal være med til at omdanne området, så der også i fremtiden er plads til områdets rummelighed og egenart.

På sigt skal der udvikles konkrete løsninger for området med det mål, at flest muligt af de nuværende beboere, der ønsker det, kan blive boende i området, og mest mulig af områdets unikke egenart kan bevares.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) udtaler:

”Lorterenden og Guldkysten er et område med en helt særlig stemning og kvalitet. Vi vil gøre, hvad vi kan for at bevare det positive, men der kommer til at ske forandringer. Området er bygget på en tidligere losseplads, jorden er forurenet, og det kan være sundhedsskadeligt at bo der. Flere beboere har ikke adgang til vand, varme og el. Og der er ikke styr på spildevandet. Derfor starter vi nu en dialog med beboere og lokalområde om, hvordan Guldkysten og Lorterenden skal udvikles.”

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) udtaler:

”Jeg er generelt meget optaget af borgerinddragelse, og i dette tilfælde er det ekstra vigtigt, så vi kan skabe en udvikling, der kan værne om et selvgroet område med stor rummelighed. Samtidig er det afgørende, at vi sikrer ordentlige boliger, som man ikke bliver syg af, og hvor man ikke forurener miljøet.”

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) udtaler:

”Nogle af dem, der har valgt at bosætte sig i Guldkysten og Lorterenden, er socialt udsatte. Der kan være mange årsager til, at de har valgt, at Guldkysten og Lorterenden skulle være deres hjem. Mit fokus er at hjælpe dem med at finde de bedste løsninger – både mens udviklingen er i gang og bagefter. Derfor håber jeg også, at mange beboere vil give deres mening til kende og deltage i dialogen. Så vi sikrer, at der også i fremtiden er plads til områdets rummelighed og egenart.”

Kontakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen via pressetelefonen på tlf. 21 25 15 24.

Kontakt til teknik- og miljøborgmester Line Barfod via pressetelefonen på tlf. 23 27 80 90.

Kontakt til socialborgmester Karina Vestergård Madsen via pressechef Malene Kristensen på tlf. 29 46 94 19.

Fakta

Der afholdes et borgermøde i den anden uge af februar, hvor beboere og lokalmiljøet både kan give deres mening til kende og kan høre mere om, hvordan Københavns Kommune forventer, at processen bliver, og hvordan kommunen kan hjælpe dem i processen.

Det er forventningen, at den første dialog vil vare frem til efteråret. Herefter skal der ses på konkrete løsninger, og der skal afsættes penge i kommunens budget.

Københavns Kommune har de seneste år foretaget en række forskellige undersøgelser af området herunder af forurening, indledende besigtigelse af bygninger, juridisk afklaring mv. Undersøgelserne viser blandt andet, at beboelse i området kan være sundhedsskadeligt, og at der kan være sket forurening af havnen og den omkringliggende natur. Samtidig er der boliger, som er opført ulovligt i området.

Det er kommunens vurdering, at der bor ca. 40 personer i Lorterenden. På Guldkysten anslås, at der bor ca. 20 personer fast om vinteren og omkring 60 personer om sommeren.

Læs invitation til borgermøde 7. februar 2023