Nu kommer der en ny køkkenkurv til madaffald i København

Københavnerne kan fra i dag hente en ny og forbedret køkkenkurv til madaffald. Designet på den forrige kurv kunne give udfordringer, derfor er der lavet en ny kurv, som ikke river poserne i stykker, er mere stabil og nemmere at gøre ren.
Billede
Den nye grønne kurv til sortering af madaffald i København.
Den nye grønne kurv til sortering af madaffald i København.

Bananskræl, løgskaller og kerner fra en hokkaido. Det er alt sammen madaffald, der skal sorteres i den grønne køkkenkurv med en grøn biopose. Rigtig mange københavnere sorterer madaffald, men den tidligere kurv har vist sig at have tendens til at vælte og rive poserne i stykker. 

Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune nu udviklet en ny køkkenkurv med bedre balance, som er nemmere at gøre ren og som ikke ødelægger poserne.

Vi sorterer mere madaffald

I 2023 blev der indsamlet 15.500 ton madaffald i København. Det er en stigning fra året før, hvor der blev indsamlet 14.500 ton madaffald. Det sorterede og indsamlede madaffald i 2023 har givet en klimabesparelse på 3.200 ton CO2.

Potentialet er dog langt større. Ifølge en analyse af restaffaldet lavet for Teknik- og Miljøforvaltningen ender alt for meget af vores madaffald i restaffaldet - hele 36,6 % af restaffaldet er madaffald.

Blev det sorteret i den grønne pose som madaffald, kunne man på den måde genanvende langt mere i stedet for at brænde det af.

Line Barfod, teknik- og miljøborgmester håber, at den nye kurv kan få flere i gang med at sortere deres madaffald.

”Vi ønsker at gøre det så nemt som muligt for københavnerne at sortere deres madaffald i det daglige. Derfor håber jeg, at den nye køkkenkurv kan være med til at gøre det nemmere at sortere madaffald i stedet for, at man putter det ned i posen med restaffaldet. Vi har også løbende udviklet stærkere poser til madaffaldet. Den nye køkkenkurv passer selvfølgelig til en holder vi har udviklet, som kan sættes på stativet på køkkenlågen. På den måde er restaffald og madaffald lige ved siden af hinanden og det gør det meget nemmere at sortere i det daglige,” siger Line Barfod.

Ny og bedre kurv

I en undersøgelse svarede 24 % af de adspurgte københavnere, at posen gik i stykker, da de tømte kurven til madaffald, 19 % svarede, at posen gik i stykker, da den hang fast i kurven og 44 % svarede, at de ikke har oplevet problemer med brug af poserne.

Derfor er der blevet designet en ny og forbedret kurv med mindre huller, som derved ikke river de fyldte poser i stykker. Samtidig har Københavns Kommune også forstærket poserne, så de holder bedre på madaffaldet.

Da poserne er bionedbrydelige og derfor bliver mindre robuste over tid, så anbefaler Københavns Kommune, at man tjekker datoen på poserne og henter nogle nye, hvis poserne er blevet for gamle.

Madaffald kan blive til gas og varmt vand

På Københavns Kommunes hjemmeside kan man selv beregne, hvad ens madaffald kan blive til, når det sorteres og genanvendes.

Indsamler man som familie 7 helt fyldte poser med madaffald om ugen, så svarer det til 623 kg. madaffald på et år. Det kan blive til energi til f.eks. kogning af 91 kg pasta eller 218 brusebade af 5 min.

Beregn hvad dit madaffald kan blive til

Den tidligere grønne køkkenkurv er fra 2017. Københavns Kommune har undersøgt, hvilke problemer københavnerne har haft med den nuværende kurv og har brugt de mange gode input i arbejdet med den nye grønne køkkenkurv.

Få en kurv

Få en ny kurv, holder og bioposer på genbrugsstationen, eller bestil det hjem til dig.

Fakta om køkkenkurven

 • Den nye grønne køkkenkurv er lavet af 100 % genanvendt plast.
 • Kurven har ikke skarpe kanter.
 • Kurven er lettere at gøre ren i bunden.
 • Kurven har et låg, der kan vippes helt ned og så passer låget til holderen.
 • Kurven vælter ikke, når den står selv.
 • Hanken på kurven er mere behagelig at holde i, hvis man bruger kurven til at gå ned med sit madaffald.

Fakta om madaffald

 • Madaffaldet bliver indsamlet i Københavns Kommune og kørt til Solrød Biogasanlæg. Her bliver det omdannet til biogas og gødning. Biogassen bruges til el, varme og brændstof til gasdrevne busser og lastbiler. Gødningen er ren og bliver anvendt på økologiske marker.
 • I 2023 indsamlede vi 15.500 ton madaffald i København.
 • I 2022 indsamlede vi 14.500 ton madaffald.
 • Energien i 15.500 ton madaffald, svarer til 5 mio. brusebade.
 • Et flertal i Borgerrepræsentationen vedtog i december 2018 som del af Ressource- og Affaldsplan 2024, Cirkulær København en målsætning om, at 70 % af al husholdningsaffald i Københavns Kommune skal indsamles til genanvendelse i 2024.