Nu bliver det nemmere at søge om arrangementstilladelse i København

Fremover kan arrangører søge om både arrangements- og byggetilladelse på en og samme gang. Kommunen har lanceret en ny samlet ansøgningsportal, som skal gøre arbejdet nemmere for byens mange arrangører og lette sagsbehandlingen for forvaltningen.

Når arrangører af koncerter og andre events fremover søger kommunen om tilladelse, kan både arrangementstilladelse og byggetilladelse klares i én og samme ansøgning. Ofte har eksempelvis koncertarrangører brug for også at søge om en byggetilladelse til opsætning af scene og boder.

Tidligere skulle dette behandles i en særskilt ansøgning, hvilket medførte mere arbejde og en længere sagsbehandlingstid. Nu samles ansøgningerne, så begge dele kan håndteres i én og samme ansøgning, som indsendes og håndteres digitalt via kommunens hjemmeside.

Det nye initiativ sigter mod at forenkle ansøgningsprocessen for arrangører, effektivisere sagsbehandlingen for kommunen og fremskynde processen.

Samtidig er det også muligt for ansøgerne at følge med i, hvor langt sagen er kommet i processen, og løbende indsende yderligere dokumentation, hvis det er nødvendigt.

Den nye ansøgningsportal er allerede aktiv på kommunens hjemmeside og giver arrangører mulighed for at indsende alle nødvendige dokumenter og oplysninger online, hvilket sparer tid og ressourcer for både ansøgerne og kommunen.

Portalen indeholder derudover vejledninger og information om gældende regler og krav, hvilket giver en klarere og mere gennemsigtig ansøgningsproces.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod siger:

"Jeg er rigtig glad for den nye løsning, og jeg håber, at den kan hjælpe de mange ildsjæle og arrangører, vi har i København. Det kan lette den administrative byrde for ansøgerne, så de i stedet kan bruge energien på deres arrangement. Forhåbentlig kan det føre til, at vi ser endnu flere spændende initiativer og arrangementer i byen, og det kan måske endda højne kvaliteten af dem, vi allerede har, ved at fjerne en tung og tidskrævende opgave.”

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard siger:

”Det er godt, når vi kan være med til at forenkle ting i kommunen, så blandt andet kulturaktører kan fokusere på at skabe inspirerende og underholdende events og festivaler i hele byen - for det understøtter alt det, vi gerne vil med København, så vi får et væld af forskellige arrangementer med kultur til alle. Det er noget af det, København skal have mere af.”

Jeppe Nissen, direktør for COPENHELL, siger:

”I COPENHELL har vi oplevet lydhørhed og en vilje til at lave forbedringer, der virkelig kommer os til gode. Det er guld værd, fordi vi kulturarrangører ofte passer dårligt ind i rammer, regler og administration, der ikke lige er udtænkt med tanke på fire dage med metalfest på Refshaleøen. Så vi er rigtig glade for vores samspil med Københavns Kommune og de ansatte der.”

Keith Lemmon, Event Director hos Smash!Bang!Pow!, siger:

”Som bruger af den nye erhvervsportal kan vi kun udtrykke stor tilfredshed med Københavns Kommunes initiativer og fokus på en nemmere og bedre håndtering af hele festivalens ansøgnings- og tilladelsesproces. Det er et meget stort skridt i den rigtige retning, og vi håber, at vi i fællesskab kan videreudvikle processen, som er til stor gavn for arrangører.”