Arkivnyhed - Kan være forældet

Nøgleprojekt i Sydhavnen står foran indvielse

I fremtiden skal Karens Minde Aksen håndtere regn fra omkringliggende kvarterer og tilbageholde op mod 15.000 m3 vand. Byrummet har også gennemgået en forvandling, hvor sydhavnernes kærlighed til området er rygraden i resultatet.

København gennemgår i disse år lokalt store transformationer, når byen klimasikres mod skybrud, og Sydhavnen er ingen undtagelse. Siden sommeren 2021 har Københavns Kommune og HOFOR sammen arbejdet på at skabe en skybrudsløsning kombineret med et løft af det grønne område langs Sjælør Boulevard og ved kulturhuset Karens Minde.

Inden omdannelsen fremstod den nordlige del af den grønne akse mest af alt en kende forladt. Den grønne plæne inviterede primært til hundeluftning og muligheden for at skyde genvej, mens der var mere liv at spore omkring Karens Minde og Børnenes Dyremark. Da hele området ligger i en lavning, har der tidligere været høj risiko for oversvømmelse i tilfælde af kraftig regn og skybrud, blandt andet fordi en hel del af regnen fra de omkringliggende områder ender netop her.

For at slå to fluer med ét smæk besluttede politikerne i Københavns Kommune sig for at sætte penge af til at løfte området ved at etablere et nyt byrum og styrke de eksisterende kvaliteter omkring Karens Minde, samtidig med at HOFOR sammen med kommunen skulle skybrudssikre området.

Resultatet er iøjnefaldende. Den nye stiforbindelse, der er udformet som en flodseng af gule teglklinker, slynger sig ind og ud mellem områdets mange store, gamle træer. Ved skybrud transporteres vandet i et 600 meter langt forløb fra Ellebjergvej i nord, forbi Karens Minde Kulturhus for til sidst at opsamles i et regnvandsbassin i den sydlige del af området.

Aksen er nu indrettet med faste kanter og lave volde for at skabe kapacitet til at tilbageholde op til 15.000 m3 skybrudsregn, og foran kulturhuset er der etableret en stor cirkelbro. Langs hele forløbet er der skabt muligheder for ophold i det grønne område i form af bænke, og der er plantet nye træer, som er suppleret med yderligere beplantning. Og som et stort lokalt ønske er de eksisterende funktioner som legeplads, hundegård og hestefolde integreret i den nye løsning.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er stolt over det færdige resultat:

- Karens Minde Aksen er et fantastisk eksempel på, hvorfor hele verden kigger på København, når det kommer til skybrudsløsninger. I stedet for at nøjes med at lægge gigantiske kloakrør ned i jorden, så skaber vi løsninger, som giver noget igen til nabolaget. Selvom projektets primære formål er at håndtere de voldsomme mængder regn, klimaforandringerne fører med sig, så er jeg sikker på, at det også bliver et tilløbsstykke på solskinsdage. Det er i sandhed et formidabelt resultat, siger Line Barfod.

Også for HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er projektet en vigtig brik i arbejdet med at skybrudssikre byen, fortæller Susanne Juhl, bestyrelsesformand i HOFOR:

- Karens Minde Aksen er et skoleeksempel på, hvordan HOFOR sammen med Københavns Kommune indretter byen til mere regn – både under og over jorden. Når vi skal skybrudssikre en hel hovedstad, skal vi vide, hvordan regnvandet bevæger sig - og det stopper ikke ved kommune- eller bydelsgrænsen. Det vand, byens borgere kommer til at opleve her, har vi styret under jorden fra et større område af Valby og Sydhavn, og her i kvarteret er der skabt plads til, at vandet kan løbe på overfladen, siger Susanne Juhl.

Skybrudsprojektet har forbindelse til flere omkringliggende skybrudsprojekter i Valby og skal håndtere regnvand fra blandt andet Sjælør Boulevard, Carl Jacobsens Vej og Forfatterkvarteret. Samtidig vil Karens Minde Aksen også modtage vand fra lokalområdet omkring Mozartsvej og Sjælør Boulevard. Derfor har HOFOR blandt andet anlagt regnvandsledninger og større trykledninger i Sjælør Boulevard.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med aktørerne omkring Karens Minde, lokale foreninger og engagerede beboere. Forud for vedtagelsen af det endelige projekt er der lavet forskellige byrumseksperimenter omkring Karens Minde, og Teknik- og Miljøforvaltningen har den vej igennem sørget for, at sydhavnernes kærlighed til området er rygraden i projektet, og at der er plads til kulturlivet omkring Karens Minde.

Projektet indvies fredag d. 26. maj fra 15.00-18.00. Her vil være mulighed for at deltage i en masse aktiviteter i området. Der bydes blandt andet på kaffe- og kagebord, informationsstande, interaktive litteraturvandringer, taler, tango, rundvisninger, ponyridning og meget mere.