Billede
københavns kommune ukraine banner
Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 8. januar

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats for de fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering 

Udlændingestyrelsen har pr. 8. januar visiteret i alt 2.830 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune.  Ud af de 2.830 visiteringer har Københavns Kommune kendskab til, at 260 fordrevne er udrejst. 

1.994 ukrainere er pr. 3. januar 2023 midlertidigt indkvarteret i Københavns Kommune. De resterende visiterede ukrainere er af forskellige årsager ikke kommunalt indkvarteret, hvilket typisk skyldes, at de enten er privat indkvarteret, afventer ankomst til kommunen eller er udrejst. 

Der er fra slutningen af december en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 1.948 personer. Hertil kommer kapaciteten i selvstændige lejligheder på 177 personer og hotelkapaciteten på 336 personer. Det giver en samlet indkvarteringskapacitet ultimo januar på ca. 2.461 personer. 

Manglende indkvarteringskapacitet håndteres via løbende udbud af indkøb af hotelovernatninger, samt på længere sigt via udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet (fx Bådehavnsgade).  

Beskæftigelse 

Der er 2.008 ukrainske fordrevne over 18 år, der er visiteret til KK. Heraf er 72 procent kvinder og 28 procent mænd. Blandt de 774 ukrainske flygtninge under 18 år, er 21 procent i alderen 0-5 år og 79 procent i alderen 6-17 år. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport over beskæftigelsen blandt ukrainske flygtninge (pr. 4. januar) fremgår det, at der var i alt 526 i beskæftigelse i oktober i KK. 

KK har pr. 9. december afholdt 1.005 samtaler i Jobshoppen. Jobshoppen er et frivilligt tilbud på jobcenteret, der i den tidlige fase efter ankomst hjælper jobsøgende ukrainere med at få kontakt til relevante offentlige og private arbejdsgivere. Jobcenter København har pr. 18. november formidlet 289 ukrainske fordrevne i job. 

Pr. 16. december har forvaltningen i alt afholdt 1.686 velkomstsamtaler, hvilket svarer til 84 procent af alle registrerede ukrainske flygtninge i KK over 18 år (pr. 18. december). Velkomstsamtalen er den første samtale i jobcenteret, hvor formålet er at hjælpe med de første vigtige praktiske foranstaltninger, herunder oprettelse af bankkonto, NEM-ID, og hjælp til at komme i job.   

Skoler og dagtilbud 

Der er pr. 20. december visiteret i alt 164 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 502 børn i skolealderen (6-15 år) og 111 unge under 18 år til København. Antallet af visiterede inkluderer også ukrainere, der er udrejst igen.  

Pr. 20. december er 113 børn startet i dagtilbud; 27 børn er indskrevet i dagtilbud i Valby/Vesterbro/Kongens Enghave, 31 på Amager, 32 i Indre By/Østerbro, 18 på Nørrebro/Bispebjerg, tre i København (privat dagtilbud) og to børn i Brønshøj/Vanløse.  

Der er pr. 20. december startet i alt 384 børn i en modtageklasse for ukrainske børn, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet i alt 31 modtagerklasser for ukrainske børn.  

Heraf er 43 børn startet på Vigerslev Allés Skole, 11 børn er startet på Bavnehøj Skole, 34 børn er startet på Vesterbro Ny Skole, 50 børn er startet på Harrestrup Å Skole, 39 børn er startet på Sundbyøster Skole, 24 børn er startet på Højdevangskolen, ni børn er startet på Gerbrandskolen, 11 børn er startet på Lergravsparkens Skole, 45 børn er startet på Langelinieskolen, 35 børn er startet på Øster Farimagsgade Skole, 20 børn er startet på Bellahøj Skole, 34 børn er startet på Lundehusskolen, 11 børn er startet på Grøndalsvænget Skole, og 18 børn er startet på Nørrebro Park Skole.  

Der er oprettet fire Ukraine-modtageklasser på Ungdomsskolen i Hindegade (UiH) til 15-17-årige unge. Pr. 20. december er der indskrevet 71 ukrainske unge.  

Fritidsaktiviteter 

Siden seneste orientering har kommunen foretaget indrejseregistrering af 2.759 fordrevne med opholdstilladelse visiteret til KK i Folkeregistret per 1. januar 2023, heraf 186 siden seneste orientering.   

Der har været afholdt safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. 5-10 fremmøder per aktivitet på indkvarteringsstederne Ottiliahus, Kirsebærhaven og Dortheagården med fordrevne ukrainere. På Dortheagården er et mindre antal fremmøder flygtninge fra andre områder end Ukraine, da der laves fælles aktiviteter for alle beboere på Dortheagården, hvor god 70 procent er fordrevne fra Ukraine.  

Der er påbegyndt 70 nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder siden seneste orientering. 

Socialområdet 

Flygtningegruppen i Borgercenter Børn og Unge (BBU) indleder i uge 1 en indsats, hvor der afholdes oplæg for børnehaver med ukrainske børn om flygtningeproblematikker, herunder traumer. Indsatsen løber indtil videre.

BBU har i alt modtaget 17 uledsagede ukrainere; hvor én er netværksanbragt og 16 er anbragt i hybler, hvoraf to fra hybel dog er udrejst igen.