Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 31. maj

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats over for fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering

Udlændingestyrelsen har pr. 31. maj visiteret i alt 1.411 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Det vil sige, at ukrainerne har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til Københavns Kommune som bopælskommune. Af de visiterede ukrainere til København er 630 privat indkvarteret, mens 328 afventer ankomst til Københavns Kommune. Der er herudover 453 visiterede, som er indkvarteret på indkvarteringssteder i regi af Københavns Kommune.

Pr. 31. maj er 267 fordrevne ukrainere i processuelt ophold indkvarteret i regi af Københavns Kommune.

Der indrejseregistreres dagligt 50-60 nye fordrevne ukrainere.

Beskæftigelse

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen afholder velkomstsamtaler med ukrainere, der er visiteret under særloven. Samtalerne afholdes hurtigst muligt efter at ukrainere er meddelt ophold i København. På grund af det store antal visiteringer til København, er der pt. ventetid på at blive inviteret velkomstsamtaler.

Der er pr. 25. maj afholdt 338 velkomstsamtaler.

De ukrainske fordrevne, der vurderes at være jobparate, og som med en minimal indsats kan komme i job, tilbydes et direkte match med en virksomhed ved første samtale.

Forvaltningen har pt. modtaget 106 henvendelser fra virksomheder, der er interesserede i at ansætte ukrainske fordrevne. Foreløbig er 40 ukrainske fordrevne kommet i job.

Et introduktionsforløb for fordrevne ukrainere med sundhedsfaglig baggrund er, i samarbejdet mellem SUF og plejehjemmet Pede Lykke Centeret, under udvikling. Introduktionsforløbet udarbejdes med henblik på ansættelse i en af forvaltningens enheder. Sideløbende med introduktion og ansættelse, skal de fordrevne ukrainere deltage i danskundervisning.

SUF har indgået en uddannelsesaftale med Technical Education Copenhagen (TEC) om faglige introkurser til fordrevne ukrainere. Uddannelsesaftalen har til formål at rekruttere til arbejde med hhv. rengøring/praktisk hjælp.

Skoler og dagtilbud

Der er pr. 31. maj blevet visiteret 434 børn til KK. Heraf er 82 børn i alderen 0-5 år og 352 børn i alderen 6-17 år.

183 børn er startet i en ukrainsk modtageklasse.

Heraf er 18 børn startet på Lykkebo Skole (indskoling), 36 børn er startet på Vigerslev Allés Skole (indskoling eller mellemtrin), 17 børn er startet på Bavnehøj Skole (udskoling), 19 børn er startet på Vesterbro Ny Skole (indskoling), 29 børn er startet på Kirsebærhavens Skole (Indskoling), 20 børn er startet på Sundbyøster Skole (indskoling), fire børn er startet på Højdevangskolen (udskoling), et barn er startet på Bellahøj Skole, og seks børn er startet på Lundehusskolen.

40 børn er opstartet i ukrainske dagtilbudsgrupper. Heraf er 10 børn indskrevet i dagtilbuddet Ellepilen, 17 børn er indskrevet på Børnehuset Legeland, tre børn er indskrevet på Børnehuset Sundby Algård, tre børn er indskrevet på Børnehuset GAIA, to børn er indskrevet på Børnebyen Vandværket, to børn er indskrevet i dagtilbuddet Klatretræet, to børn er indskrevet på Småbørnenes Forsamlingshus, og et barn er indskrevet i dagtilbuddet Ørnen.

Fritidsaktiviteter

Kommunen afholder fritidsaktiviteter for fordrevne børn og unge i samarbejde med det lokale kultur- og foreningsliv. Aktiviteterne foregår i Welcome House i Valby samt på Højdevangen og Kirsebærhaven.

Fritidsaktiviteter for fordrevne børn og unge på opholdsstederne Welcome House, Højdevangen og Kirsebærhaven med 261 registrerede fremmøder i perioden 16.-22. maj. Tallene dækker over, at de samme børn og unge kan have deltaget i flere aktiviteter i løbet af perioderne.

Socialområdet

Borgercenter Børn og Unges (BBU) tilbud om råd og vejledning på indkvarterings-stederne bliver forsat flittigt brugt. Blandt andet har BBU i den forgangene uge afholdt en planlagt individuel samtale på et indkvarteringssted med en familie, som endnu ikke har fået ophold.

Borgercenter Handicap har haft otte henvendelser.

Den Sociale Døgnvagt har haft en henvendelse.

Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser har haft fire henvendelser.

Borgerservice vil fra den 30. maj stille fire medarbejdere til rådighed, der kan hjælpe med oprettelse af MitID, som del af en samlet betjeningsløsning for fordrevne Ukrainere på Ottiliahus. BIF sørger for nødvendige tolke og vidner, som er en forudsætning for effektiv betjening.