Søg

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 28. november

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats for de fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering 

Udlændingestyrelsen har pr. 28. november visiteret i alt 2.604 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune.  Ud af de 2.604 visiteringer har Københavns Kommune kendskab til, at 240 flygtninge er udrejst. 

Der er pr. 22. november 1.791 ukrainere, som er midlertidigt indkvarteret i Københavns Kommune. De resterende visiterede ukrainere er af forskellige årsager ikke kommunalt indkvarteret, hvilket typisk skyldes, at de enten er privat indkvarteret, afventer ankomst til kommunen eller er udrejst. 

Der er fra slutningen af december en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 1.883 personer. Hertil kommer kapaciteten i selvstændige lejligheder på 159 personer og hotelkapaciteten på 336 personer. Det giver en samlet indkvarteringskapacitet ultimo december på ca. 2.378 personer. 

Manglende indkvarteringskapacitet håndteres via løbende udbud af indkøb af hotelovernatninger, samt på længere sigt via udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet (Solterrasserne og Bådehavnsgade).  

 

Beskæftigelse 

Der er 1.854 ukrainske flygtninge over 18 år, der er visiteret til KK. Heraf er 74 procent kvinder og 26 procent mænd. Blandt de 748 ukrainske flygtninge under 18 år, er 21 procent i alderen 0-5 år og 79 procent i alderen 6-17 år. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport over beskæftigelsen blandt ukrainske flygtninge (pr. 22. november) fremgår det, at der var i alt 457 i beskæftigelse i oktober i KK. 

KK har pr. 18. november afholdt 961 samtaler i Jobshoppen. Jobshoppen er et frivilligt tilbud på jobcenteret, der i den tidlige fase efter ankomst hjælper jobsøgende ukrainere med at få kontakt til relevante offentlige og private arbejdsgivere. Jobcenter København har pr. 18. november formidlet 289 ukrainske flygtninge i job. 

Pr. 11. november har forvaltningen i alt afholdt 1.597 velkomstsamtaler, hvilket svarer til 87 procent af alle registrerede ukrainske flygtninge i KK over 18 år (pr. 13. november). Velkomstsamtalen er den første samtale i jobcenteret, hvor formålet er at hjælpe med de første vigtige praktiske foranstaltninger, herunder oprettelse af bankkonto, NEM-ID, og hjælp til at komme i job.   

 

Skoler og dagtilbud 

Der er pr. 21. november visiteret 153 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 487 børn i skolealderen (6-15 år) og 108 unge under 18 år til København. Antallet af visiterede inkluderer også ukrainere, der er udrejst igen.  

Pr. 25. november er 120 børn startet i dagtilbud; 30 børn er indskrevet i dagtilbud i Valby/Vesterbro/Kongens Enghave, 32 på Amager, 36 i Indre By/Østerbro, 17 på Nørrebro/Bispebjerg, tre i København (privat dagtilbud) og to børn i Brønshøj/Vanløse.  

Der er pr. 25. november startet 380 børn i en modtageklasse for ukrainske børn, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet 30 modtagelsesklasser for ukrainske børn.  

Heraf er 43 børn startet på Vigerslev Allés Skole, 12 børn er startet på Bavnehøj Skole, 35 børn er startet på Vesterbro Ny Skole, 49 børn er startet på Harrestrup Å Skole, 39 børn er startet på Sundbyøster Skole, 24 børn er startet på Højdevangskolen, ni børn er startet på Gerbrandskolen, 12 børn er startet på Lergravsparkens Skole, 44 børn er startet på Langelinieskolen, 34 børn er startet på Øster Farimagsgade Skole, 18 børn er startet på Bellahøj Skole, 34 børn er startet på Lundehusskolen, ni børn er startet på Grøndalsvænget Skole, og 18 børn er startet på Nørrebro Park Skole.  

Der er oprettet fire Ukraine-modtageklasser på Ungdomsskolen i Hindegade (UiH) til 15-17-årige unge. Pr. 25. november er der indskrevet 67 ukrainske unge.  
 

Fritidsaktiviteter 

Siden seneste orientering har kommunen foretaget indrejseregistrering af 2.573 fordrevne med opholdstilladelse visiteret til KK i Folkeregistret per 23. november 2022, heraf 26 siden seneste orientering.   

Siden seneste orientering har der været ti safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. 5-10 fremmøder per aktivitet på indkvarteringsstederne Ottiliahus, Kirsebærhaven og Dortheagården med fordrevne ukrainere. På Dortheagården er et mindre antal fremmøder flygtninge fra andre områder end Ukraine, da der laves fælles aktiviteter for alle beboere på Dortheagården, hvor god 70 procent er fordrevne fra Ukraine.  

Der er påbegyndt 42 nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder siden seneste orientering. 

 

Socialområdet 

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge (BBU) har de seneste uger modtaget én uledsaget mindreårig ukrainer.  

BBU har i alt modtaget 18 uledsagede ukrainere; hvor én er net-værksanbragt og 16 anbragt i hybler, hvoraf to fra hybel dog er udrejst igen.