Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 22. maj 2023

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats for de fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering

Udlændingestyrelsen har pr. 21. maj visiteret i alt 3.216 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Ud af de 3.216 visiteringer har Københavns Kommune kendskab til, at 454 fordrevne er udrejst.

Der er pr. 21. maj 2.041 ukrainere, som er midlertidigt indkvarteret i Københavns Kommune. De resterende visiterede ukrainere er af forskellige årsager ikke kommunalt indkvarteret, hvilket typisk skyldes, at de enten er privat indkvarteret, afventer ankomst til kommunen eller er udrejst.

Der er pt. en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 1.709 personer. Hertil kommer kapaciteten i selvstændige lejligheder på 365 personer og hotelkapaciteten på 186 personer. Det giver en samlet indkvarteringskapacitet ultimo april på 2.260 personer.

Manglende indkvarteringskapacitet håndteres løbende via udbud af indkøb af hotelovernatninger samt på længere sigt via udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet (fx anlægningen af pavillonboliger i Bådehavnsgadekvarteret).

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. september en indstilling om anlæg af pavillonboliger på Speditørvej (Bådehavnsgadekvarteret) til indkvartering af fordrevne ukrainere med plads til op mod 550 personer. Projektet gennemføres i fire etaper. Etape et og to er igangsat, og i alt ca. 240 pladser forventes dermed at kunne bruges i hhv. juni og juli 2023. De sidste to etaper forventes afsluttet og klar i ultimo september og medio oktober 2023.

Den kommunale anvisning af permanente almene boliger til ukrainske fordrevne er opstartet. De ukrainske fordrevne boliganvises i det omfang, de kan betale huslejen i de boliger, der ikke anvendes i den boligsociale anvisning. Der er pt. boliganvist fem ukrainske borgere, som er flyttet i permanent bolig hhv. den 1. og 15. maj 2023. Derudover har yderligere én borger fået et boligtilbud.

Beskæftigelse

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport over beskæftigelsen blandt ukrainske flygtninge (pr. 14. maj) fremgår det, at der var i alt 741 fordrevne fra Ukraine i beskæftigelse i marts i Københavns Kommune.

737 af de voksne ukrainske fordrevne er i gang med det lovpligtige integrationsprogram, der bl.a. omfatter beskæftigelsesrettede tilbud så som virksomhedspraktik samt danskuddannelse. Dette skal bidrage til, at fordrevne ukrainere opnår at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse senest efter et år.

Jobcenter København har pr. 12. maj matchet 519 ukrainske fordrevne til job. 741 beskæftigede ukrainere har på egen hånd fundet job.

Socialområdet

Siden sidste orientering har Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge akutanbragt et barn, som før har været hjemgivet. I alt er der nu anbragt fem børn.

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge har de seneste uger modtaget tre uledsagede mindreårige ukrainere, som er blevet anbragt på hybel. I alt er der modtaget 27 uledsagede mindreårige siden marts 2022.

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge har de seneste uger modtaget en ledsaget mindreårig. I alt er der modtaget 20 ledsagede mindreårige siden marts 2022.

Skoler og dagtilbud

Der er pr. 16. maj visiteret i alt 192 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 550 børn i skolealderen (6-15 år) og 110 unge under 18 år til København. Antallet af visiterede inkluderer også ukrainere, der er udrejst igen.

Pr. 16. maj er 122 børn startet i dagtilbud, hvoraf 32 børn er indskrevet i dagtilbud i Valby/Vesterbro/Kongens Enghave, 30 på Amager, 33 i Indre By/Østerbro, 23 på Nørrebro/Bispebjerg, et barn er indskrevet i Brønshøj/Vanløse og tre i privat dagtilbud.

Heraf:

 • 38 børn er startet på Vigerslev Allés Skole,
 • 16 børn er startet på Bavnehøj Skole,
 • 35 børn er startet på Vesterbro Ny Skole,
 • 50 børn er startet på Harrestrup Å Skole,
 • 7 børn er startet på Tove Ditlevsens Skole
 • 30 børn er startet på Sundbyøster Skole,
 • 22 børn er startet på Højdevangskolen
 • 8 børn er startet på Gerbrandskolen,
 • 16 børn er startet på Lergravsparkens Skole,
 • 44 børn er startet på Langelinieskolen,
 • 37 børn er startet på Øster Farimagsgade Skole,
 • 28 børn er startet på Bellahøj Skole,
 • 47 børn er startet på Lundehusskolen,
 • 9 børn er startet på Grøndalsvænget Skole,
 • 1 barn er startet på Rådmandsgade Skole
 • 17 børn er udsluset til almene klasser

Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet i alt 31 modtagerklasser for ukrainske børn. Der er pr. 16. maj startet i alt 388 børn i en modtageklasse for ukrainske børn.

Der er pr. 16. maj indskrevet 72 ukrainske unge på Ungdomsskolen i Hindegade.

Fritidsaktiviteter

Siden seneste orientering har kommunen foretaget indrejseregistrering af 3.117 fordrevne fra Ukraine med opholdstilladelse, som blev visiteret til Københavns Kommune i Folkeregistret per 22. maj, heraf 73 siden seneste orientering.

Der har været 32 safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. otte fremmøder per aktivitet på indkvarteringsstederne Ottiliahus, Amager Strandvej, Sjællandsgade, Hotel Mercur og Dortheagården med fordrevne ukrainere, siden seneste orientering. På Dortheagården er et mindre antal fremmøder for flygtninge fra andre områder end Ukraine, da der laves fælles aktiviteter for alle beboere på Dortheagården, hvor godt 70 pct. er fordrevne fra Ukraine.

Der er påbegyndt 20 nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder siden seneste orientering.