Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 20. juni

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats over for fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering 

Udlændingestyrelsen har pr. 17. juni visiteret i alt 1.688 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Det vil sige, at ukrainerne har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til Københavns Kommune som bopælskommune.  

Pr. 20. juni er i alt 1.305 ukrainske flygtninge indkvarteret på kommunens forskellige indkvarteringslokationer. Heraf er 85 indkvarteret med processuelt ophold. Forvaltningen arbejder fortsat sammen med Udlændingestyrelsen om at få afklaret disse sager. De resterende ukrainske flygtninge er enten privat indkvarteret i KK eller er ny-visiterede og endnu ikke ankommet til kommunen. 

Beskæftigelse  

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen afholder velkomstsamtaler med ukrainere, der er visiteret under særloven. Samtalerne afholdes hurtigst muligt efter at ukrainere er meddelt ophold i København.  

Der er pr. 17. juni indkaldt til 1.062 velkomstsamtaler.   

De ukrainske fordrevne, der vurderes at være jobparate, og som med en minimal indsats kan komme i job, tilbydes et direkte match med en virksomhed ved første samtale.  

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen har pr. 17. juni afholdt 592 formidlingssamtaler i Jobshoppen. Pr. 17. juni er 70 ukrainske flygtninge ifølge Københavns Erhvervshus blevet matchet til job i København. 

Skoler og dagtilbud  

111 børn i dagtilbudsalderen, 284 børn i skolealderen og 80 unge under 18 år er blevet visiteret til København pr. 15. juni 2022. 

Der er pr. 16. juni startet 236 børn i en modtageklasse for ukrainske børn, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet 21 modtagelses klasser for ukrainske børn. 

Heraf er 21 børn startet på Lykkebo Skole (indskoling), 44 børn er startet på Vigerslev Allés Skole (indskoling eller mellemtrin), 17 børn er startet på Bavnehøj Skole (udskoling), 29 børn er startet på Vesterbro Ny Skole (indskoling), 31 børn er startet på Kirsebærhavens Skole (Indskoling), 38 børn er startet på Sundbyøster Skole (indskoling), 13 børn er startet på Højdevangskolen (udskoling), 17 er startet på Langelinieskolen, 23 er startet på Lundehusskolen, og tre er startet på Bellahøj Skole.  

Pr. 16. juni er 70 børn startet i dagtilbud; 21 i Børnehuset Legeland, 13 i Ellepilen, fire i Lillekilde, seks i børnehuset Sundby Ålgård, fem i Børnehuset GAIA, et i Idrætsbørnehuset Jorn, 10 i Børnebyen Vandværket, seks i Børnehuset Emdrup/Søgård og fire i Klatretræet 2.  

Der er oprettet Ukraine-modtageklasser på Ungdomsskolen i Hindegade (UiH) til 15-17-årige unge, og der er pr. 16. juni indskrevet syv ukrainske unge. UiH er kommunens eksisterende tilbud til nytilkomne unge i alderen 15-17 år (dvs. unge der har opfyldt undervisningspligten, men endnu ikke er i målgruppen for jobcenteret).  

Fritidsaktiviteter   

Kommunen afholder fritidsaktiviteter for fordrevne børn og unge i samarbejde med det lokale kultur- og foreningsliv. Information om de enkelte aktiviteter bliver oversat til ukrainsk og målrettet de enkelte opholdssteder for fordrevne samt lagt på KK’s Ukraine-hjemmeside.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har udarbejdet kataloger over sommerferiens aktiviteter, som geografisk tager udgangspunkt i de kommunale indkvarteringssteder – dvs. Højdevangen (Amager), Dortheagården  (Nordvest/Ydre Nørrebro) og Ottiliahus/Kirsebærhaven, (Valby/Sydhavnen).  

Katalogerne bliver oversat til ukrainsk, og KFF besøger indkvarteringsstederne på beboermøder i uge 25 for at fortælle mere om aktiviteterne i sommerferien – her bliver det understreget, at alt er gratis, uden tilmelding mm. Katalogerne bliver ligeledes printet og delt ud.  

Fritidsaktiviteter for fordrevne børn og unge på opholdsstederne Welcome House, Højdevangen og Kirsebærhaven med 283 registrerede fremmøder i perioden 6.-12. juni. Tallene dækker over, at de samme børn og unge kan have deltaget i flere aktiviteter i løbet af perioderne. 

Socialområdet  

EU/Danmark anvender efter forordning 2013/576 en undtagelsesmulighed som betyder, at personer, der rejser med deres kæledyr fra Ukraine, kan medbringe kæledyret til Danmark, selvom dyret ikke opfylder alle importkravene på indførselstidspunktet. Denne bestemmelse er nu aktuel, da man i Københavns Kommune har tilfælde, hvor de ukrainske fordrevne deres kæledyr. 

Borgercenter Børn og Unges (BBU) tilbud om råd og vejledning på indkvarterings-stederne bliver forsat flittigt brugt. Blandt andet har BBU i den forgangene uge afholdt 25 planlagte individuelle familiebehandlingssamtaler med familier, som endnu ikke har fået ophold.  

Socialforvaltningen har i alt modtaget 13 uledsagede mindreårige.   

Borgercenter Handicap har haft otte henvendelser. Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser fire henvendelser.