Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 20. februar

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats for de fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering


Udlændingestyrelsen har pr. 20. februar visiteret i alt 2.931 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Ud af de 2.931 visiteringer har Københavns Kommune kendskab til, at 240 flygtninge er udrejst.

Der er pr. 20. februar 2.047 ukrainere, som er midlertidigt indkvarteret i Københavns Kommune. De resterende visiterede ukrainere er af forskellige årsager ikke kommunalt indkvarteret, hvilket typisk skyldes, at de enten er privat indkvarteret, afventer ankomst til kommunen eller er udrejst.

Der er fra slutningen af februar en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 1.671 personer. Hertil kommer kapaciteten i selvstændige lejligheder på 177 personer og hotelkapaciteten på 340 personer. Det giver en samlet indkvarteringskapacitet ultimo februar på ca. 2.152 personer.

Manglende indkvarteringskapacitet håndteres via løbende udbud af indkøb af hotelovernatninger samt på længere sigt via udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet.

Beskæftigelse

Der er 2.123 ukrainske fordrevne over 18 år, der er visiteret til KK. Heraf er 72 procent kvinder og 28 procent mænd. Blandt de 808 ukrainske fordrevne under 18 år er 21 procent i alderen 0-5 år og 79 procent i alderen 6-17 år. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport over beskæftigelsen blandt ukrainske flygtninge (pr. 19. februar) fremgår det, at der var i alt 610 i beskæftigelse i oktober i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har pr. 6. februar afholdt 1.207 samtaler i Jobshoppen. Jobshoppen er et frivilligt tilbud på jobcenteret, der i den tidlige fase efter ankomst hjælper jobsøgende ukrainere med at få kontakt til relevante offentlige og private arbejdsgivere. Jobcenter København har pr. 6. februar formidlet 382 ukrainske fordrevne i job.

Pr. 10. februar har forvaltningen i alt afholdt 1.807 velkomstsamtaler, hvilket svarer til 85 procent af alle registrerede ukrainske flygtninge i KK over 18 år. Velkomstsamtalen er den første samtale i jobcenteret, hvor formålet er at hjælpe med de første vigtige praktiske foranstaltninger, herunder oprettelse af bankkonto, MitID og hjælp til at komme i job.   

Skoler og dagtilbud

Der er pr. 14. februar visiteret i alt 174 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 517 børn i skolealderen (6-15 år) og 109 unge under 18 år til København. Antallet af visiterede inkluderer også ukrainere, der er udrejst igen. 

Pr. 14. februar er 123 børn startet i dagtilbud; 31 børn er indskrevet i dagtilbud i Valby/Vesterbro/Kongens Enghave, 30 på Amager, 36 i Indre By/Østerbro, 21 på Nørrebro/Bispebjerg, tre i København (privat dagtilbud) og to børn i Brønshøj/Vanløse. 

Der er pr. 14. februar startet i alt 403 børn i en modtageklasse for ukrainske børn, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet i alt 31 modtagerklasser for ukrainske børn. 

Heraf:

 • 48 børn er startet på Vigerslev Allés Skole,
 • 13 børn er startet på Bavnehøj Skole,
 • 36 børn er startet på Vesterbro Ny Skole,
 • 50 børn er startet på Harrestrup Å Skole,
 • 37 børn er startet på Sundbyøster Skole,
 • 25 børn er startet på Højdevangskolen
 • 8 børn er startet på Gerbrandskolen,
 • 12 børn er startet på Lergravsparkens Skole,
 • 55 børn er startet på Langelinieskolen,
 • 34 børn er startet på Øster Farimagsgade Skole,
 • 25 børn er startet på Bellahøj Skole,
 • 33 børn er startet på Lundehusskolen,
 • 10 børn er startet på Grøndalsvænget Skole,
 • 18 børn er startet på Nørrebro Park Skole. 

Der er oprettet fire Ukraine-modtageklasser på Ungdomsskolen i Hindegade til 15-17-årige unge. Pr. 14. februar er der indskrevet 65 ukrainske unge, svarende til én færre siden sidste orientering.
 

Fritidsaktiviteter

Siden seneste orientering har kommunen foretaget indrejseregistrering af 2.907 fordrevne med opholdstilladelse visiteret til KK i Folkeregistret per 20. februar 2023, heraf 107 siden seneste orientering.  

Der har været afholdt safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. seks fremmøder per aktivitet på indkvarteringsstederne Ottiliahus, Kirsebærhaven og Dortheagården med fordrevne ukrainere. På Dortheagården er et mindre antal fremmøder flygtninge fra andre områder end Ukraine, da der laves fælles aktiviteter for alle beboere på Dortheagården, hvor godt 70 procent er fordrevne fra Ukraine. 

Der er påbegyndt 39 nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder siden seneste orientering.

Socialområdet

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge har de seneste uger modtaget én uledsaget mindreårig ukrainer. 

BBU har i alt modtaget 18 uledsagede ukrainere; hvor én er netværksanbragt og 16 anbragt i hybler, hvoraf to fra hybel dog er udrejst igen.