Søg
Billede
Ukraine + Københavns Kommune
Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 20. april

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats over for fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering

Pr. 20. april 2022 er der i Københavns Kommune ca. 800 fordrevne fra Ukraine, som er akut indkvarterede, og 548 er visiteret til kommunen under særloven., dvs. at de har fået opholdstilladelse og er blevet visiteret til Københavns Kommune som bopælskommune.

Hertil kommer et ukendt antal privat indkvarterede.

Ukrainerne er indkvarteret i Ottiliahus i Valby, Højdevangen på Amager, Kirsebærhaven i Valby eller hos hotelkæden Cabinn, som Københavns Kommune har en samarbejdsaftale med.  

Kommunen har i april 2022 besluttet at afsætte midler til at etablere pavillonboliger med indkvarteringskapacitet til op mod 330 personer på Amager Strandvej. De forventes klar til indflytning ultimo juli 2022.

Herudover er der afsat midler til planlægning af midlertidige boliger til op mod yderligere 2.000 personer.

Fritidsaktiviteter og frivillig indsats

Kommunen afholder fritidsaktiviteter for fordrevne børn og unge i samarbejde med det lokale kultur- og foreningsliv. Aktiviteterne foregår i Welcome House i Valby samt på Højdevangen og Cabinn.

Herudover vil der på kommunens bemandede legepladser snarest muligt blive igangsat aktiviteter for ukrainske børn i hverdagene.

Beskæftigelse

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen afholder velkomstsamtaler med ukrainere, der er visiteret under særloven. Samtalerne har bl.a. fokus på kompetencer, forudsætninger og ønsker i forhold til job og uddannelse, samt deres helbredsmæssige situation.

Der er pr. 19. april 2022 afholdt 88 velkomstsamtaler, og der er planlagt yderligere 110 samtaler til og med uge 19.

De ukrainske flygtninge, der vurderes at være jobparate, og som med en minimal indsats kan komme i job, tilbydes et direkte match med en virksomhed ved første samtale.

Forvaltningen har pt. modtaget 64 henvendelser fra virksomheder, der er interesserede i at ansætte ukrainske flygtninge.

Foreløbig er 10 ukrainske flygtninge kommet i job.

Herudover er 11 formidlet til/afventer samtale hos en virksomhed.

Skoler og dagtilbud

Der er pr. 11. april 2022 blevet visiteret 139 børn til Københavns Kommune. Heraf er 31 børn i alderen 0-5 år og 108 børn i alderen 6-17 år.

27 børn er startet i modtagerklasser for ukrainske børn på hhv. Lykkebo Skole (indskoling), Vigerslev Alle Skole (mellemtrinnet) og Bavnehøj Skole (udskoling).

9 børn er startet i dagtilbuddet Ellepilen.