Arkivnyhed - Kan være forældet

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 18. april 2023

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats for de fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering

Udlændingestyrelsen har pr. 16. april visiteret i alt 3.105 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Ud af de 3.105 visiteringer har Københavns Kommune kendskab til, at 379 fordrevne er udrejst.

Der er pr. 16. april 2.014 ukrainere, som er midlertidigt indkvarteret i Københavns Kommune. De resterende visiterede ukrainere er af forskellige årsager ikke kommunalt indkvarteret, hvilket typisk skyldes, at de enten er privat indkvarteret, afventer ankomst til kommunen eller er udrejst.

Der er pt. en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 1.637 personer. Hertil kommer kapaciteten i selvstændige lejligheder på 340 personer og hotelkapaciteten på 304 personer. Det giver en samlet indkvarteringskapacitet ultimo april på 2.281 personer.

Manglende indkvarteringskapacitet håndteres løbende via udbud af indkøb af hotelovernatninger samt på længere sigt via udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet (fx anlægningen af pavillonboliger i Bådehavnsgadekvarteret).

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. september indstilling om anlæg af pavillonboliger på Speditørvej (Bådehavnsgadekvarteret) til indkvartering af fordrevne ukrainere med plads til op mod 550 personer. Projektet gennemføres i fire etaper. Etape et og to er igangsat, og i alt ca. 250 pladser forventes dermed at kunne tages i brug i henholdsvis juni og juli 2023. De sidste to etaper forventes afsluttet omkring september 2023.

Beskæftigelse

Der er 2.262 ukrainske fordrevne over 18 år, der er visiteret til Københavns Kommune. Heraf er 71 procent kvinder og 29 procent mænd. Blandt de 843 ukrainske fordrevne under 18 år er 21 procent i alderen 0-5 år og 79 procent i alderen 6-17 år. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport over beskæftigelsen blandt ukrainske flygtninge (pr. 11. april) fremgår det, at der var i alt 694 i beskæftigelse i februar i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har pr. 14. april afholdt 1.588 samtaler i Jobshoppen. Jobshoppen er et frivilligt tilbud på jobcenteret, der hjælper jobsøgende ukrainere i den tidlige fase efter ankomst med at få kontakt til relevante offentlige og private arbejdsgivere. Jobcenter København har pr. 14. april formidlet 474 ukrainske fordrevne i job.

Skoler og dagtilbud

Der er pr. 16. april visiteret i alt 185 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 541 børn i skolealderen (6-15 år) og 117 unge under 18 år til København. Antallet af visiterede inkluderer også ukrainere, der er udrejst igen.

Pr. 14. april er 123 børn startet i dagtilbud, hvoraf 32 børn er indskrevet i dagtilbud i Valby/Vesterbro/Kongens Enghave, 28 på Amager, 37 i Indre By/Østerbro, 22 på Nørrebro/Bispebjerg og tre i privat dagtilbud.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet i alt 31 modtagerklasser for ukrainske børn. Der er pr. 14. april startet i alt 405 børn i en modtageklasse for ukrainske børn.

Heraf:

 • 39 børn er startet på Vigerslev Allés Skole,
 • 16 børn er startet på Bavnehøj Skole,
 • 40 børn er startet på Vesterbro Ny Skole,
 • 52 børn er startet på Harrestrup Å Skole,
 • 7 børn er startet på Tove Ditlevsens Skole
 • 33 børn er startet på Sundbyøster Skole,
 • 24 børn er startet på Højdevangskolen
 • 8 børn er startet på Gerbrandskolen,
 • 17 børn er startet på Lergravsparkens Skole,
 • 46 børn er startet på Langelinieskolen,
 • 36 børn er startet på Øster Farimagsgade Skole,
 • 28 børn er startet på Bellahøj Skole,
 • 33 børn er startet på Lundehusskolen,
 • 10 børn er startet på Grøndalsvænget Skole,
 • 16 børn er startet på Nørrebro Park Skole.
 • Ti børn er udsluset til almene klasser

Der er oprettet tre Ukraine-modtageklasser på Ungdomsskolen i Hindegade til 15-17-årige unge. Pr. 14. april er der indskrevet 77 ukrainske unge.

Fritidsaktiviteter

Siden seneste orientering har kommunen foretaget indrejseregistrering af 3.044 fordrevne fra Ukraine med opholdstilladelse, som blev visiteret til Københavns Kommune i Folkeregistret per 17. april, heraf 77 siden seneste orientering.

Der har været afholdt 23 safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. syv fremmøder per aktivitet på indkvarteringsstederne Ottiliahus, Amager Strandvej, Refshalevej, Sjællandsgade, Hotel Mercur og Dortheagården med fordrevne ukrainere. På Dortheagården er et mindre antal fremmødte flygtninge fra andre områder end Ukraine, da der laves fælles aktiviteter for alle beboere på Dortheagården, hvor ca. 70 procent er fordrevne fra Ukraine.

Der er påbegyndt 31 nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder siden seneste orientering.

Socialområdet

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge har de seneste uger modtaget fire uledsagede mindreårige ukrainere, som er blevet anbragt på hybel. I alt er der modtaget 24 uledsagede mindreårige siden marts 2022.

Borgercenter Børn og Unge har de seneste uger modtaget tre ledsagede mindreårige. I alt er der modtaget 19 ledsagede mindreårige siden marts 2022.

Siden sidste orientering har Borgercenter Børn og Unge anbragt ét barn. I alt er der nu anbragt fem børn, hvor ét barn er hjemgivet igen.