Billede
københavns kommune ukraine banner

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine – status 13. juni 2023

Få seneste status på Københavns Kommunes indsats for de fordrevne fra Ukraine i forhold til indkvartering, fritidsaktiviteter, beskæftigelse og skole- og dagtilbud.

Indkvartering

Udlændingestyrelsen har pr. 5. juni visiteret i alt 3.250 fordrevne fra Ukraine til Københavns Kommune. Ud af de 3.250 visiteringer har Københavns Kommune kendskab til, at 495 fordrevne ukrainere er udrejst.

Der er pr. 5. juni 2.003 ukrainere, som er midlertidigt indkvarteret i Københavns Kommune. De resterende visiterede ukrainere er af forskellige årsager ikke kommunalt indkvarteret, hvilket typisk skyldes, at de enten er privat indkvarteret, afventer ankomst til kommunen eller er udrejst.

Der er pt. en samlet kapacitet på de kommunale indkvarteringssteder på 1.864 personer. Hertil kommer kapaciteten i selvstændige lejligheder på 345 personer og hotelkapaciteten på 186 personer. Det giver en samlet indkvarteringskapacitet ultimo juni på ca. 2.395 personer. I midten af august forventes en ny lokation med pavillonboliger på Lindgreens Allé (Amager), at blive taget i brug med plads til op mod 30 personer.

Manglende indkvarteringskapacitet håndteres løbende via udbud af indkøb af hotelovernatninger samt på længere sigt via udbygning af den længerevarende kommunale indkvarteringskapacitet (fx anlægningen af pavillonboliger i Bådehavnsgadekvarteret).

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. september en indstilling om anlæg af pavillonboliger på Speditørvej (Bådehavnsgadekvarteret) til indkvartering af fordrevne ukrainere med plads til op mod 550 personer. Projektet gennemføres i fire etaper, hvoraf første etape er etableret, og de første indflytninger skete den 12. juni. Anden etape er igangsat. 

Den kommunale anvisning af permanente almene boliger til ukrainske fordrevne er opstartet. De ukrainske fordrevne boliganvises i det omfang, de kan betale huslejen i de boliger, der ikke anvendes i den boligsociale anvisning. Foreløbigt er 12 ukrainske fordrevne blevet tilbudt permanent bolig. Heraf er fem allerede flyttet i permanent bolig og en har takket ja til boligtilbud og afventer indflytning. Derudover har yderligere seks borgere fået et boligtilbud.

Beskæftigelse

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste statusrapport over beskæftigelsen blandt ukrainske flygtninge (pr. 6. juni) fremgår det, at der var i alt 759 fordrevne fra Ukraine i beskæftigelse i april i Københavns Kommune.

711 af de voksne ukrainske fordrevne er i gang med det lovpligtige integrationsprogram, der bl.a. omfatter beskæftigelsesrettede tilbud så som virksomhedspraktik og danskuddannelse. Dette skal bidrage til, at fordrevne ukrainere opnår at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse senest efter et år.

Jobcenter København har pr. 2. juni matchet 545 ukrainske fordrevne til job. 214 beskæftigede ukrainere har dermed på egen hånd fundet job.

Socialområdet

Familiekonsulenterne på indkvarteringsstederne bliver ikke anvendt i lige så høj grad som tidligere, og Borgercenter Børn og Unge ser derfor på, om det opsøgende arbejde skal justeres.

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge har i perioden uge 21-24 ikke modtaget hverken ledsagede eller uledsagede ukrainske mindreårige.

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge har i alt siden marts 2022 modtaget 27 uledsagede mindreårige og 20 ledsagede mindreårige. Der er anbragt 5 børn i alt.

Skoler og dagtilbud

Der er pr. 7. juni visiteret i alt 197 børn i dagtilbudsalderen (0-5 år), 565 børn i skolealderen (6-15 år) og 107 unge under 18 år til København. Antallet af visiterede inkluderer også ukrainere, der er udrejst igen.

Pr. 6. juni er 123 børn startet i dagtilbud, hvoraf 32 børn er indskrevet i dagtilbud i Valby/Vesterbro/Kongens Enghave, 33 Amager, 32 Indre By/Østerbro, 22 Nørrebro/Bispebjerg, et barn er indskrevet i Brønshøj/Vanløse og tre i privat dagtilbud.

Oversigt over børn, der er indskrevet i skole pr. 6. juni 2023:

 • 39 børn er startet på Vigerslev Allés Skole,
 • 16 børn er startet på Bavnehøj Skole,
 • 35 børn er startet på Vesterbro Ny Skole,
 • 50 børn er startet på Harrestrup Å Skole,
 • syv børn er startet på Tove Ditlevsens Skole
 • 29 børn er startet på Sundbyøster Skole,
 • 21 børn er startet på Højdevangskolen
 • syv børn er startet på Gerbrandskolen,
 • 15 børn er startet på Lergravsparkens Skole,
 • 40 børn er startet på Langelinieskolen,
 • 37 børn er startet på Øster Farimagsgade Skole,
 • 34 børn er startet på Bellahøj Skole,
 • 45 børn er startet på Lundehusskolen,
 • syv børn er startet på Grøndalsvænget Skole,
 • fire barn er startet på Rådmandsgade Skole
 • 15 børn er udsluset til almene klasser
 • ni børn er startet i specialskole
 • tre børn er startet i privatskole
 • fire børn er startet i skole udenfor Københavns Kommune

Børne- og Ungdomsforvaltningen har oprettet i alt 31 modtagerklasser for ukrainske børn. Der er pr. 6. juni startet i alt 386 børn i en modtageklasse for ukrainske børn.

Der er pr. 6. juni indskrevet 72 ukrainske unge på Ungdomsskolen i Hindegade.

Fritidsaktiviteter

Siden seneste orientering har kommunen foretaget indrejseregistrering af 3.204 fordrevne fra Ukraine med opholdstilladelse, som blev visiteret til Københavns Kommune i Folkeregistret per 14. juni. Dette inkluderer 87 siden seneste orientering.

Der har været 26 safe zone-aktiviteter med i gennemsnit ca. seks fremmøder per aktivitet på indkvarteringsstederne Ottiliahus, Amager Strandvej, Sjællandsgade, Hotel Mercur og Dortheagården med fordrevne ukrainere, siden seneste orientering. På Dortheagården er et mindre antal fremmøder for flygtninge fra andre områder end Ukraine, da der laves fælles aktiviteter for alle beboere på Dortheagården, hvor godt 70 procent er fordrevne fra Ukraine.

Der er påbegyndt 14 nye forløb om brobygning til foreningslivet hos FritidsGuiderne for beboere på de fordrevne indkvarteringssteder siden seneste orientering.

Økonomi

Sjællandsgade vil blive forlænget som indkvarteringslokation som følge af annullering af skoleprojektet i De Gamles By.

Det tidligere vandrehjem i Bellahøj er blevet taget i brug til indkvartering pr. 31. maj.

Særloven udløber pt. den 17. marts 2024, og Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at der vil blive taget stilling til evt. forlængelse af særloven ultimo 2023.