Arkivnyhed - Kan være forældet

Markant løft i kvaliteten af københavnske daginstitutioner

Antallet af daginstitutioner i Københavns Kommune med udfordringer i kvaliteten er faldet de seneste år, viser ny opgørelse.

Et årligt 360-graders tilsyn og en systematisk opfølgning i institutioner med udfordringer ser ud til at have båret frugt i Københavns Kommune.

Antallet af daginstitutioner i København, hvor der skal iværksættes en faglig handlingsplan på baggrund af det årlige tilsyn, er faldet fra 41 i 2018 til 12 i 2020. Det fremgår af rapporten ”Kvalitetsrapport for dagtilbud 0-6 år” om byens 367 daginstitutioner, der netop er offentliggjort.

Børne og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger:

”Det er en meget glædelig udvikling. Det er en svær og kompleks opgave at vende retningen i en udfordret institution. Men takket være en stor og dedikeret indsats fra ledere, ansatte og forældre er kvaliteten blevet løftet de fleste steder, hvor der har været brug for det. Der vil altid være institutioner, som kan have udfordringer i kortere eller længere tid. Det afgørende er, at vi handler hurtigt på dem og får rettet op.”

“Vores ambitiøse pædagogiske tilsyn er netop et vigtigt redskab til at udvikle den pædagogiske praksis. Fokus er på, hvad den enkelte institution gør godt, og hvad den kan blive bedre til. Tilsynet skaber en åbenhed om kvaliteten, så eventuelle problemer kommer frem i lyset, og vi kan handle på dem – i samspil med forældre og medarbejdere – og dermed fortsætte den grundlæggende positive udvikling i de københavnske institutioner.”

Kompetencepædagoger klar til udrykning

Børne- og Ungdomsudvalget satte i januar 2019 et mål om at halvere antallet af institutioner, som blev vurderet til at skulle iværksætte en ’ny indsats’ i to eller flere af de seks pejlemærker i det årlige pædagogiske tilsyn. Det mål er nu nået, idet antallet af institutioner med to eller flere anmærkninger er faldet med godt 70 procent til 12 institutioner.

Kvalitetsrapporten viser desuden, at 26 af de 28 institutioner, der i 2019 havde udfordringer med kvaliteten og derfor fik to eller flere anmærkninger om behov for ’ny indsats’, er lykkedes med at højne kvaliteten efterfølgende. Det har de gjort ved blandt andet at skabe mere struktur i hverdagen, bedre rollefordeling blandt det pædagogiske personale, større bevidsthed om børnenes trivsel, læring og udvikling og en bedre feedback- og evalueringskultur.

Samtidig har man fra Børne- og Ungdomsforvaltningens side ansat særlige kompetencepædagoger, der rykker ud til institutioner med problemer, og indført styrket opfølgning på tilsynet, så udfordrede institutioner får hurtigere og mere systematisk hjælp og støtte.  

Selv om langt færre daginstitutioner er blevet vurderet til at skulle gøre en særlig indsats for at løfte kvaliteten, er der fortsat plads til forbedring på flere områder, viser kvalitetsrapporten. Trods et betydeligt fokus og konkrete indsatser har der været en stigning i antallet af børn med sproglige udfordringer ved skolestart. Derudover er andelen af uddannede pædagoger i de københavnske institutioner faldet en smule trods en målsætning om det modsatte på grund af den store mangel på uddannede pædagoger i hovedstadsområdet.

Vesterbro-institution har vendt udviklingen

En af de institutioner, der har været udfordret ved tidligere tilsyn, men nu har vendt udviklingen, er Bag Elefanterne i Carlsberg Byen. Ved tilsynet i 2019 blev den integrerede daginstitution vurderet til at have behov for “ny indsats” i to af de seks pejlemærker. Siden har institutionen ansat en ny pædagogisk leder og arbejdet med at højne den pædagogiske kvalitet over en bred kam.

Det har resulteret i, at Bag Elefanterne ikke længere har anmærkninger i kvaliteten – om end institutionen fortsat arbejder med at videreudvikle og forfine den pædagogiske praksis, så ambitionen om at være et højkvalitets dagtilbud bliver realiseret ved næste pædagogiske tilsyn.

Pædagogisk leder i Bag Elefanterne, Agnete Jones, siger:

“Jeg synes, vi har fået sat en ledelsesmæssig og pædagogisk retning, som medarbejderne forstår og omsætter til pædagogiske praksis. Det afspejler sig tydeligst, når jeg ser på børnene, som er blevet roligere, tryggere og har fået nogle stærkere fællesskaber, både til andre børn og til os voksne. Det skyldes, at vi medarbejdere er blevet mere nærværende og pædagogisk fokuserede. Når der er styr på strukturen og kvaliteten, ikke mindst i relationerne mellem børn og voksne, bliver bliver børnene mødt på den rigtige måde, og så trives de og udvikler sig, som de skal.”

“Det handler også om rettidig omhu. Der vil altid opstå udfordringer, men i dag er vi blevet gode til at indfange og løse dem, når de opstår.”

Læs Kvalitetsrapport for dagtilbud 0–6 år 2021 her

Antal daginstitutioner med to eller flere anmærkninger om ”Ny indsats”

2020: 12
2019: 28
2018: 41
2017: 38

Det pædagogiske tilsyn i København

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år et pædagogisk tilsyn i alle byens daginstitutioner. Tilsynet er et arbejdsredskab til at udvikle den pædagogiske praksis i de enkelte institutioner.

Tilsynet foregår ved, at en eller flere pædagogiske konsulenter kommer i institutionen og observerer og vurderer, hvordan institutionen arbejder med at skabe god kvalitet, dvs. hvordan personalet yder omsorg og taler med børnene, og hvordan de støtter, guider og stimulerer børnene.

Tilsynet vurderer den pædagogiske kvalitet ud fra seks pejlemærker:

Sociale relationer, Inklusion og fællesskab, Sprogindsatsen, Forældresamarbejde, Sammenhæng og overgange, Refleksion og metodisk systematik.

Hvert af pejlemærkerne bliver vurderet i en af følgende kategorier:

  • Ny indsats
  • Tilpas indsats
  • Vedligehold indsats

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon